ABS Investment S.A. liczy na udaną 2 połowę 2016 r.

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, realizuje założenia przyjętej strategii rozwoju i liczy na bardzo udane drugie półrocze 2016 r. Emitent został także włączony od października br. do segmentu rynku NewConnect – NC Focus.

Spółka cały czas prowadzi analizy kolejnych projektów inwestycyjnych i przewiduje, że w najbliższym czasie do jej portfela inwestycyjnego dołączy jeden lub dwa nowe podmioty. Dynamiczny rozwój oraz stałą poprawę wyników finansowych notują kluczowe dla ABS Investment S.A. spółki wchodzące w skład tzw. TOP 10, czyli grupy 10-ciu najważniejszych spółek portfelowych akutalizowanej co kwartał. Emitent dalej stawia na spółki dywidendowe. Efektywne zarządzenie przez Spółkę portfelem inwestycyjnym przyczynia się do wyższego od planowanego wzrostu wartości posiadanych aktywów. Zarząd ABS Investment S.A. spodziewa się również wyraźniej kumulacji efektów biznesowych tegorocznej pracy w 4 kw. 2016 r. oraz w 1 kw. 2017 r.

„Rok 2016 przebiega w ABS Investment inaczej niż poprzedni. Obecnie mamy ewidentne przesunięcie harmonogramów realizacji istotnych zdarzeń o 3-4 miesiące, podczas gdy w poprzednim roku większość tych zdarzeń następowała zgodnie z harmonogramem, a nawet i przed czasem. Poziom zgromadzonych aktywów jest wyższy niż zakładałem, co jest efektem bardzo dużej liczby dobrych i ciekawych projektów, jakie do nas trafiły. Z drugiej strony, bardzo wydłuża się czas oczekiwania na debiuty na NewConnect i to nie tylko poszczególnych spółek, ale też kolejnych serii akcji Emitentów już notowanych na alternatywnym rynku. Zdecydowanie gorsze niż przed rokiem jest również otoczenie rynkowe. Kumulacja niekorzystnych tendencji nie oznacza, że rezygnujemy z realizacji opublikowanych prognoz na ten rok. Z małymi wyjątkami wyraźnie poprawia się sytuacja finansowa w najistotniejszych dla wartości portfela ABS Investment spółkach.” – ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  Auxilia S.A. publikuje wyniki za 2 kwartał 2018 r.

Emitent wiąże bardzo duże nadzieje ze swoimi najnowszymi projektami inwestycyjnymi: CAHELIO Sp. z o.o. oraz XSystem S.A. ABS Investment S.A. objął udziały w spółce CAHELIO Sp. z o.o., które po podwyższeniu kapitału zakładowego stanowią ok. 40% udziałów w jej kapitale zakładowym. Łączna wartość tej transakcji wyniosła 350 tys. zł. CAHELIO Sp. z o.o. działa w branży informatycznej i zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dedykowanych dla celów geodezyjnych oraz kartograficznych. Z kolei notowana na rynku NewConnect Spółka XSystem S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Podmiot ten opracował także autorskie oprogramowanie do budowy archiwów cyfrowych oraz zarządzania obiegiem dokumentów – ACCELO.