ABS Investment S.A. przekracza próg 10% głosów na WZA SferaNET S.A.

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, dokonała zakupu akcji Spółki SferaNET S.A. i przekroczyła próg 10% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. Emitent cały czas rozszerza skład swojego portfela inwestycyjnego o podmioty, które posiadają wysoki potencjał wzrostu swojej wartości.

W dniu 06.04.2016 r. SferaNET S.A. poinformowała o otrzymaniu od ABS Investment S.A. zawiadomienia o przekroczeniu progu 10% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. ABS Investment S.A. nabyła 369.841 szt. akcji tego podmiotu i po przeprowadzonej transakcji posiada łącznie 512.206 szt. akcji, co stanowi 11,12% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA SferaNET S.A. oraz tyle samo udziałów w jej kapitale zakładowym. SferaNET S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect i prowadzi działalność na rynku telekomunikacyjnym. Prognozy finansowe tej spółki zakładają osiągnięcie w 2016 r. przychodów netto ze sprzedaży w kwocie 2.700 tys. zł oraz wypracowanie zysku EBITDA w wysokości 800 tys. zł. ABS Investment S.A. bardzo dobrze ocenia potencjał rozwoju tego podmiotu i liczy na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z tej inwestycji.

„Spodziewam się, że w ciągu kolejnych kilku lat biznes SferaNET dynamicznie wrośnie. Moim zdaniem jest kilka przesłanek, które na to wskazują. Po pierwsze, zakończenie z sukcesem projektów inwestycyjnych współfinansowanych z dotacji z UE, które spowodują systematyczny wzrost ilości klientów w segmencie telekomunikacyjnym, co przełoży się również na wzrost przychodów i zysków. Po drugie, zdecydowany wzrost usług dodatkowych nazywanych umownie informatycznymi. Spółka komunikowała ostatnio o kilku takich zdarzeniach. Po trzecie, SferaNET zamierza efektywnie uczestniczyć w dystrybucji środków unijnych w trwającym obecnie ostatnim rozdaniu, gdzie przewidziano ogromne kwoty na wsparcie w obszarze eliminowania „białych plam” na polskiej mapie internetowej. Dodatkowo, spółka poprawiła się bardzo mocno obszary zarządcze i organizacyjne, czego efektem są coraz lepsze wyniki finansowe.” – wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – co trzeba wiedzieć?

ABS Investment S.A. wiąże również duże nadzieje z notowaną na rynku NewConnect spółką Robinson Europe S.A., w której posiada akcje stanowiące ponad 10% udziałów w jej kapitale zakładowym. Podmiot ten realizuje przyjętą strategię rozwoju, która powinna pozwolić na wyraźny wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenie wypracowywanych zysków. Na rynku NewConnect powinna także zadebiutować w najbliższym czasie spółka Outdoorzy S.A., w której ABS Investment S.A. posiada akcje stanowiące ponad 35% udziału w jej kapitale zakładowym, a Robinson Europe S.A. posiada akcje stanowiące blisko 42% udziału w jej kapitale zakładowym.