ABS Investment S.A. przeznaczy do 1 mln zł na skup akcji własnych B

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zamierza przeznaczyć kwotę do 1 mln zł na skup akcji własnych B. Emitent opublikował także Regulamin swojego drugiego Programu Buy-back’u.

 Skup B będzie realizowany w okresie 36 miesięcy od dnia 25.06.2015 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Nabycie akcji własnych w ramach Skupu B będzie się odbywało w Transzach, w których liczba nabywanych akcji będzie nie mniejsza niż 30.000 szt. Cena akcji w poszczególnych Transzach będzie obliczana jako wyższa o 10% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach danej Transzy. Nabywanie akcji w ramach Skupu B będzie realizowane tylko i wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych.

„Realizacja I transzy skupu planowana jest już w tym kwartale. Nie wykluczam, że skup B będzie realizowany częściej niż raz do roku. Nabywanie akcji na obecnym poziomie cenowym jest mocno uzasadnione ekonomicznie, ponieważ wartość księgowa na akcję jest znacznie wyższa. Atrakcyjne są również inne wskaźniki m.in. cena/zysk czy poziom długu w stosunku do wartości aktywów. Jest jeszcze za wcześnie, aby decydować co dalej z nabytymi akcjami. Po zakończeniu procesu podjęta zostanie decyzja w tym zakresie. Jestem głęboko przekonany, że akcje własne ABS mogą zostać odsprzedane po znacznie wyższej cenie niż średnia cena nabycia. Druga opcja to ich umorzenie. Niezależnie od skupu B, systematycznie realizowany będzie oczywiście skup A. W obecnej sytuacji finansowej ABS jest w stanie realizować zarówno obydwa skupy, jak i wpłacać co roku dywidendę Akcjonariuszom.” – komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Spółki znajdujące się w portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. notują istotną poprawę wyników finansowych, a także realizują przyjęte Strategie Rozwoju, więc Emitent liczy na bardzo dobre kolejne kwartały. Podmioty, który trafiły do portfela inwestycyjnego Spółki, przeszły bardzo wnikliwą selekcję, a jej efektem jest widoczny wzrost jego wartości. ABS Investment S.A. stara się inwestować w spółki działające w niszowych oraz bardzo dochodowych branżach. Ważnym elementem przyjętej strategii inwestycyjnej przez Emitenta jest również dobór spółek dywidendowych, które regularnie dzielą się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. W ten sposób ABS Investment S.A. buduje bezpieczny, stabilny i rentowny portfel inwestycyjny.

Czytaj również:  Wolfs Technology Fund S.A. poprawia wyniki finansowe w 2 kw. 2018 r.

 

„Wyniki finansowe spółek portfelowych są znacznie lepsze od planowanych. Z tego powodu oraz ze względu na dużą ilość nowych umów do realizacji jestem ogromnym optymistą co do wyników ABS w kolejnych kwartałach. Napływa też do nas coraz więcej ciekawych i innowacyjnych projektów. Po publikacji wyników za III kwartał podejmę decyzję odnośnie publikacji nowej prognozy na 2015 w zakresie wyniku finansowego i wartości aktywów na akcję.” – dodaje Jarosz.