ABS Investment S.A. realizuje prognozy finansowe na 2015 r.

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zrealizowała prognozy finansowe na 2015 r. i zakończyła go zyskiem netto w wysokości 3.096. tys. zł. Emitent osiągnął także bardzo wysokie przychody z działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

 Spółka osiągnęła 390 tys. zł zysku netto w 4 kw. 2015 r. przy przychodach ze sprzedaży sięgających 331 tys. zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku ABS Investment S.A. poniosła stratę netto w kwocie 1.174 tys. zł, a wartość sprzedaży wynosiła 46 tys. zł. W całym 2015 r. Emitent zanotował 978 tys. zł przychodów ze sprzedaży usług, co jest bardzo dobrym wynikiem i pozwala to na zabezpieczenie bieżących kosztów jego funkcjonowania. Dzięki temu Spółka nie musi dokonywać transakcji sprzedaży posiadanych aktywów. Wypracowane przez ABS Investment S.A. w 2015 r. wyniki finansowe są najlepszymi w całej historii Spółki i pozwalają Zarządowi z dużym optymizmem patrzeć na perspektywy na kolejne kwartały.

„Rok 2015 można śmiało nazwać rokiem rekordów. ABS uzyskał najwyższe w historii przychody ze sprzedaży usług oraz przychody ze sprzedaży akcji, które łącznie przekroczyły 5,5 mln zł. Rekordowy był również wypracowany zysk oraz poziom środków  pieniężnych. Moim zdaniem podstawowe przyczyny sukcesu to odpowiedni dobór spółek do portfela, skupienie się na tzw. TOP 10, a więc liście najważniejszych spółek portfelowych akutalizowanej co kwartał, konsekwentne zamykanie pozycji inwestycyjnych o zadowalającej stopie zwrotu, a z mniejszym potencjałem wzrostu oraz realizacja wysoce rentownych usług doradczych, głównie dla spółek portfelowych. Bardzo istotna jest również zmiana modelu realizowania nowych projektów inwestycyjnych na jeszcze bardziej bezpieczny dla ABS.” – komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

 Największy wpływ na wysokość zysku netto Emitenta miała oczywiście działalność inwestycyjna. Jej saldo było w 4 kw. 2015 r. dodatnie i wyniosło 311 tys. zł. W całym 2015 r. ABS Investment S.A. osiągnął zysk na działalności inwestycyjnej w kwocie blisko 3.570 tys. zł. Spółka posiada bardzo dobrze zbudowany portfel inwestycyjny, który składa się głównie z 10-ciu najważniejszych i wyselekcjonowanych podmiotów. W minionym roku wartość akcji spółek portfelowych uległa znaczącemu wzrostowi, co przełożyło się bezpośrednio na wynik finansowy ABS Investment S.A. Emitent uzyskał także inne wpływy w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, m.in. z otrzymanych dywidend oraz odsetek. Spółka przeprowadziła również istotną przebudowę portfela inwestycyjnego i zamknęła całkowicie część inwestycji. Powinno to jej pozwolić na osiągnięcie równie dobrych wyników finansowych w 2016 r.

Czytaj również:  ABS Investment S.A. inwestuje w Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych