W każdy pierwszy piątek nowego miesiąca inwestorzy oczekują z niecierpliwością na godzinie 14:30. O tej godzinie odbywa się publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy. Dzisiejszy odczyt jest bardzo ważny, ponieważ publikacja powyżej konsensusu ekonomistów doprowadzi do większego prawdopodobieństwa na wrześniową podwyżkę stóp procentowych.
Jednakże patrząc od strony statystycznej nie mamy czego się obawiać. Jak pokazano na wykresie powyżej większość odczytów publikowana w miesiącu wrzesień od 1999 roku była gorsza od prognoz. Tylko w 4 przypadkach na 17 odczyt uplasował się powyżej konsensusu.

Jeżeli popatrzymy na 25 letnią średnią z ilości nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym każdego miesiąca, to okazuje się, że we wrześniu średni odczyt wynosi 85 tysięcy. W ramach przypomnienia dzisiejszy konsensus zakłada publikacje na poziomie 180 tysięcy.

Podsumowując prawdopodobieństwo wskazuje, że odczyt będzie poniżej konsensusu, a tym samym dolar amerykański powinien znaleźć się pod presją sprzedających.

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych

Czytaj również:  Prognozy rynkowe na 2019 r.