20 milionów kart zbliżeniowych w portfelach Polaków

karta kredytowa

Na koniec 2013 roku do bankowości internetowej dostęp miało ponad 21,8 miliona klientów indywidualnych, a aktywnie korzystało z niej ponad 12 milionów osób. Obie grupy w ciągu minionych 12 miesięcy powiększyły się o odpowiednio o 5,12% i 9,19%. Najdynamiczniej rozwijają się jednak technologie zbliżeniowe. Liczba kart z funkcją płatności tego typu w ciągu ostatniego roku wzrosła o 32% i osiągnęła poziom 20 milionów sztuk. – wynika z 13. edycji raport [email protected] przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na wtorkowej konferencji prasowej.

Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe niezmiennie od kilku lat należą do najdynamiczniej rozwijających się obszarów systemu bankowego. Pomimo trudnych dla gospodarki miesięcy, miniony rok również stał pod znakiem znaczących wzrostów i to zarówno jeśli chodzi o klientów indywidualnych jak i sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

„Rozwój płatności bezgotówkowych i ich coraz większa powszechność to jeden z istotniejszych elementów rozwoju ekonomicznego. Polski system bankowości elektronicznej na tle innych krajów europejskich jest jednym z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych. Cały czas rozwijamy nowe usługi. Dwa lata temu nowością były karty zbliżeniowe, dzisiaj mamy ich 20 milionów, w 2013 roku banki uruchomiły pierwsze, prawdziwe wirtualne oddziały – skala i tempo rozwoju jest imponujące.”– mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Na koniec 2013 roku do bankowości internetowej dostęp miało ponad 21,8 miliona klientów indywidualnych, a aktywnie korzystało z niej ponad 12 milionów osób. Obie grupy w ciągu minionych 12 miesięcy powiększyły się o odpowiednio o 5,12% i 9,19%. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, grupa klientów mających dostęp do bankowości internetowej w 2013 roku wzrosła 1,64%, a liczba aktywnych klientów MSP spadła o 2,53%.

W ujęciu rocznym o 6,35% wzrosła liczba kart debetowych, na koniec 2013 roku było ich ponad 28,2 miliona sztuk. Nadal spada za to liczba kart kredytowych, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy o 4,88% do poziomu 6,13 miliona sztuk.

„Sektor bankowy pracuje nad stałym rozwojem i popularyzacją systemów płatności bezgotówkowych. Wyraźnie widzimy, że klienci doceniają te działania i coraz częściej z nich korzystają. Przykładem mogą być statystyki systemu Elixir i Express Elixir, w obu przypadkach wzrosły zarówno wartości, jak i liczba transakcji. Nie zapominamy również o bezpieczeństwie, bo bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe opierają się na zaufaniu klientów. Między innymi dlatego na początku tego roku uruchomiliśmy telefoniczny system zastrzegania karta pod numerem 828 828 828.”– podkreśla Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP.

Na koniec pierwszego kw. br. Pengab zgodnie z oczekiwaniami umocnił swoją wartość na poziomie 27,8 pkt. (+0,2 m/m). W środowisku bankowym dominuje przekonanie o utrzymaniu obecnego wzrostu aktywności klientów banków na rynku finansowym. Z zachowaniem dotychczasowej dynamiki umacnia się wzrostowy trend na rynku kredytów osób indywidualnych, jak również przedsiębiorstw. Systematycznie poprawia się struktura depozytów oraz maleje problem kredytów zagrożonych. W kontekście nadchodzącego półrocza przewiduje się dalszą poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach, w tym poprawę sytuacji makroekonomicznej kraju. W najbliższym miesiącu oczekiwana jest jednak sezonowa korekta.

„Wzrost wskaźnika ocen i korekta wskaźnika prognoz zadecydowały o wartości głównego indeksu Pengab w marcowym pomiarze koniunktury bankowej, która utrzymała się na poziomie bardzo zbliżonym do poprzedniego miesiąca. Mimo niewielkiego osłabienia dynamiki prognoz, obserwowanego we wszystkich segmentach, co było widoczne również w lutym, oczekiwania bankowców w zakresie wzrostów, szczególnie w w obszarze kredytów mieszkaniowych i konsumenckich w dalszym ciągu pozostają na stosunkowo wysokim poziomie. Warta odnotowania jest natomiast poprawa ocen w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw oraz dalszy wzrost jakości portfela należności. Ankietowani bankowcy drugi miesiąc z rzędu sygnalizują poprawę w tego wskaźnika”. – podsumowuje Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.