500 największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej wg Coface

0

Coface już po raz dziesiąty przygotował zestawienie największych firm operujących na rynkach Europy Środkowo-Wschodnie. Miniony rok był okresem ożywienia dla większości przedsiębiorstw, które znalazły się w rankingu TOP 500 CEE.

zestawienie 500 największych firm z Europy Środkowo-WschodniejWyniki przedsiębiorstw, które znalazły się w tegorocznym, jubileuszowym – bo już dziesiątym zestawieniu największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej – są odbiciem poprawy sytuacji regionu i rysują optymistyczny obraz środkowoeuropejskiego biznesu. Miniony rok był okresem ożywienia dla większości gigantów listy TOP 500 CEE. Poprawa sytuacji makroekonomicznej spowodowała wzrost gospodarczy w regionie z 1,3 proc. w 2013 r. do 2,5 proc. w 2014 r. Największe firmy w Europie Środkowo-Wschodniej wygenerowały w 2014 r. obroty w wysokości 572 mld EUR, co stanowiło ponad połowę łącznego nominalnego PKB gospodarek CEE. Tak dobre wyniki potwierdzają, jak silnym motorem napędowym regionu są przedsiębiorstwa z pięćsetki. Największym firmom udało się zwiększyć zarówno obroty, jak i siłę roboczą – powiedział Jarosław Jaworski, prezes Coface w Polsce.

500 wiodących graczy: ożywienie wzrostu, spadek stopy bezrobocia

Średni wzrost PKB wyniósł w 2014 r. 2,5 proc., czyli niemal dwa razy więcej niż w 2013 r. (1,3 proc.). Wzrost obrotów wśród 500 wiodących firm w regionie CEE (Central Eastern Europe) wykazał podobną tendencję. Niższe stopy bezrobocia, wzrost wynagrodzeń, wsparcie niskiej inflacji i spadek cen ropy miały pozytywne skutki i sprawiły, że konsumpcja gospodarstw domowych stała się głównym czynnikiem przyspieszającym wzrost u większości gospodarek regionu.

Spadek stóp bezrobocia widoczny jest także w pięćsetce topowych przedsiębiorstw CEE, które zwiększyły swój personel o 1,7 proc. Ogółem – firmy z listy TOP 500 CEE zatrudniają 4,2 proc. siły roboczej w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Tradycyjnie już w regionie CEE dominują duże firmy z sektora ropy naftowej i gazu. W 2014 r. musiały one stawić czoła bardzo trudnym warunkom gospodarczym. Ceny ropy gwałtownie spadły, co spowodowało zmniejszenie cen produktów rafineryjnych. Nie sposób nie wspomnieć także o znacznie mniejszej wymianie handlowej powodowanym rosyjskim embargiem. Mimo to, dzięki wyraźnym oznakom poprawy sytuacji w strefie euro pod koniec 2014 r. oraz poszukiwaniom alternatywnych rynków zbytu, przedsiębiorstwom z pięćsetki udało się zniwelować wpływ tych czynników wyjaśnia Katarzyna Kompowska, Prezes Coface na Europę Środkowo-Wschodnią.

Wiodąca pozycja Polski, najwyższa stopa wzrostu na Węgrzech i ożywienie w Czechach

Z trzech wiodących krajów pochodziło ponad 61 proc. firm, które znalazły się w rankingu.
Już kolejny rok z rzędu przewodzimy w zestawieniu TOP 500 CEE pod względem ilości firm. W 2014 r. na liście znalazło się 176 polskich przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę na fakt, że polskie firmy znajdujące się na liście stanowią bardzo ważną grupę pracodawców w regionie – zatrudnienie w największych polskich przedsiębiorstwach wzrosło w 2014 r. stosunku do 2013 r. o 2,5 proc..

Na drugim miejscu uplasowały się Węgry, z 73 firmami w rankingu (+4,3 proc.). Firmom tym udało się zwiększyć przychody o +5,6 proc., czyli niemal trzy razy więcej od łącznej stopy wzrostu wśród 500 wiodących firm w regionie CEE (+2,1 proc.). Gospodarka węgierska w 2014 r. rozwinęła się o +3,6 proc. – była to najwyższa stopa wzrostu w całym regionie.

Czytaj również:  PMI nie pokazują odbicia europejskiej gospodarki

Ostatnie miejsce na podium zajęły Czechy, skąd pochodziło 65 graczy. Stanowi to imponujący wzrost o +10,2 proc. Gospodarka wreszcie uległa ożywieniu po recesji spowodowanej konsolidacją budżetową. Czeskie przedsiębiorstwa odnotowały wzrost obrotów o +7,8 proc. – najwyższy spośród wszystkich krajów.

Sektory: wzrost w budownictwie i motoryzacji, spadek w sektorze ropy naftowej i gazu

Dziewięć spośród 13 sektorów zwiększyło obroty w porównaniu z rokiem poprzednim. Sektor motoryzacyjny i transportowy kontynuował wzrost z 2013 r. i wykazał niezwykle dynamiczny rozwój w 2014 r. Światowa produkcja pojazdów wzrosła o 2,6 proc. i doprowadziła do zwiększonej produkcji w motoryzacji w regionie CEE. Przychody 86 największych firm wzrosły o +10,6 proc (101 mld EUR), a ich zyski w 2014. poszybowały w górę (+76,2 proc.). Z tego sektora pochodziło także najwięcej nowych firm w rankingu 500 wiodących przedsiębiorstw (15).

Choć miniony rok dał się szczególnie we znaki przedsiębiorstwom działającym w branży paliwowej, nadal stanowiły one jednak największą grupą firm w zestawieniu – należy do niej 105 firm i niemal 30 proc. całkowitych obrotów. W drugiej połowie 2014 r. obroty przedsiębiorstw paliwowych drastycznie spadły (-3,9 proc.), co szybko przełożyło się także na zwolnienia pracowników o -2,1 proc.

Lepsze perspektywy dla regionu CEE w 2015 roku

Rok 2015 przynosi kontynuację dobrych perspektyw dla firm regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Otoczenie makroekonomiczne, ze średnim wzrostem gospodarczym w regionie 2,8 proc. (według prognoz Coface) nadal będzie sprzyjać działalności biznesowej, zwłaszcza w przypadku największych firm. Jednak poprawa sytuacji wewnętrznej nie niweluje negatywnego wpływu zawirowań światowych rynków na gospodarki regionu. Z bieżących czynników ryzyka należy z pewnością uwzględnić spowolnienie w gospodarce Chin, które wpływa na globalne ceny surowców, ale także na sytuację w strefie euro. Tym samym już teraz możemy założyć, że zmieniające się warunki rynkowe w 2015 r. i skuteczna umiejętność dostosowania działalności biznesowej, będą skutkować wieloma przetasowaniami w przyszłorocznym rankingu – mówi główny ekonomista Coface w
Europie Środkowo-Wschodniej.

Ranking Coface TOP 500 CEE 2015

Coface, międzynarodowy ubezpieczyciel należności, już po raz dziesiąty przygotował badanie 500 największych firm w Europie Środkowej i Wschodniej. W rankingu uwzględniono wyniki przedsiębiorstw i grup kapitałowych, które zanotowały największe obroty. Analizie poddano także liczbę pracowników, strukturę firm, sektorów i rynków.

Dane na temat przedsiębiorstw pozyskują i weryfikują eksperci Coface bezpośrednio w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prace koordynuje centrala Coface na ten region w Wiedniu, a ostatecznego scalenia listy dokonuje Coface w Polsce, jako prekursor tego projektu i najsilniejszy oddział w regionie.

W rankingu nie są uwzględniane banki i ubezpieczyciele oraz inne firmy z sektora finansowego ze względu na odmienny sposób raportowania wyników spółek, co utrudnia zestawienie ich na jednej liście z przedsiębiorstwami produkcyjnymi lub handlowymi. W przypadku grup kapitałowych prezentowane są skonsolidowane wyniki spółek z grupy, co umożliwia pokazanie rzeczywistego znaczenia i siły największych koncernów z tego regionu.