ABB: Firmy walczą o przetrwanie, ¼ wszystkich wydatków pochłania energia

energia prąd

Galopujących cen i kosztów prowadzenia biznesu nie da się powstrzymać. Na każde 1000 PLN, które firma musi przeznaczyć na swoje utrzymanie, 230 PLN stanowią wydatki na energię, podaje w badaniu ABB. Nic dziwnego, że aż 97 proc. ankietowanych firm podjęło lub za chwilę podejmie działania, które pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku cena prądu podrożała aż o 229,30 zł za MWh. To niemal 100 proc. podwyżka. Patrząc szerzej i jeśli porównywać pierwsze kwartały ostatnich 12 lat to okaże się, że mamy do czynienia z najwyższym historycznie wzrostem średniej ceny. To nie koniec złych wieści. Prezes URE wskazuje, że cena prądu może być wkrótce jeszcze wyższa.

Rodzime przedsiębiorstwa wciąż są bardziej energochłonne niż ich odpowiedniki w krajach zachodnich. Potencjał efektywności jest więc olbrzymi. Wzrostem cen zagrożony jest szczególnie przemysł, który odpowiada za około ⅓ całego krajowego zużycia energii elektrycznej – zwraca uwagę Robert Szczotka, dyrektor biznesu Systemów Napędowych ABB w Polsce.

Biznes w stanie mobilizacji

Zdecydowana większość menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu ABB (89 proc.) deklaruje, że ich firmy w ciągu najbliższych pięciu lat na pewno podniosą poziom wydatków na poprawę efektywności energetycznej.

Twórcy raportu podkreślają, że ponad połowa (54 proc.) firm już inwestuje, a 43 proc. planuje rozpoczęcie projektów, które mają podnieść efektywność energetyczną. Co drugie przedsiębiorstwo biorące udział w badaniu (52 proc.) planuje w tym samym okresie osiągnąć poziom zerowej emisji netto. – Oznacza to osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych w danej firmie albo dla danego produktu czy projektu. Na początku wyznacza się poziom emisji, następnie ogranicza je w możliwie największym stopniu, a potem kompensuje pozostałe nieuniknione emisje poprzez unikanie emisji w innym miejscu czy procesie lub offsetowanie – tłumaczy Robert Szczotka z ABB.

Mimo sporych wyzwań, które się z tym wiążą, ponad połowa uczestników badania (52 proc.) zadeklarowała, że planuje osiągnąć poziom zerowy netto w ciągu pięciu lat. Trzy procent respondentów stwierdziło, że już osiągnęło status neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Spośród tych firm, które już inwestują w zwiększenie efektywności wykorzystania energii, prawie dwie trzecie (65 proc.) modernizuje swój sprzęt, aby uzyskać najlepsze w swojej klasie wskaźniki efektywności, np. instaluje wysokowydajne silniki elektryczne i napędy o zmiennej prędkości obrotowej. Szacuje się, że w skali globu na zasilenie wszystkich silników elektrycznych w budynkach i aplikacjach przemysłowych zużywanych jest aż 45 proc. światowych zasobów energii elektrycznej. Zmiana w tym obszarze może więc przynieść korzyści na wielu poziomach.

Hamulec transformacji

Raport, choć w gruncie rzeczy dość optymistyczny, zwraca uwagę również na pewne negatywne aspekty. Połowa respondentów (50 proc.) wymieniła koszty jako największą przeszkodę w poprawie efektywności energetycznej, a 37 proc. uznało, że problemem jest czas przestoju, który jest nieunikniony przy tak dużych projektach wdrożeniowych. Niepokojące jest również to, że tylko 4 na 10 (41 proc.) respondentów uważa, że posiada wszystkie potrzebne informacje na temat narzędzi niezbędnych do poprawy efektywności energetycznej.

Z drugiej strony, mimo że koszty stanowią istotną barierę dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej, to potencjał oszczędności był najważniejszym powodem inwestycji (59 proc.). Innymi istotnymi argumentami „za” były wzrost konkurencyjności (44 proc.) i poprawa reputacji marki (40 proc.).

W dobie rosnących kosztów energii przyjęcie energooszczędnej technologii oferuje stosunkowo szybki zwrot z inwestycji przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2. W zależności od zastosowania, wydatki mogą się zwrócić już po upływie 6 do 24 miesięcy, przynosząc jednocześnie długoterminowe oszczędności. To zysk dla biznesu i dla środowiska.

Raport ABB „Energy Efficiency Investment Survey 2022” został przygotowany przy współpracy z firmą badawczą Sapio Research. Badanie objęło 2,3 tys. firm różnej wielkości reprezentujących sektory przemysłu i transportu z 13 krajów.