Aktualna analiza techniczna rynków finansowych 07.06.2017

shutterstock_80143351-8.png

Trwa dyplomatyczna burza na Bliskim Wschodzi, o co poszło? Tego nie wie nikt, ale jedno jest pewne. Cztery kraje zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem. Głównym powodem zdaje się być terroryzm, ale według niektórych jest to tylko zasłona dymna. Państwa te pozamykały swoją przestrzeń powietrzną dla Kataru, a ponadto Arabia Saudyjska postanowiła również zawiesić wszystkie połączenia lądowe oraz morskie. Wszyscy zwracają na linie lotnicze Qatar Airways, które mogą na tym ucierpieć i prawdopodobnie tak się stanie, ale nie możemy zapominać o gazie naturalnym. Katar odpowiada za 30 procentową globalną podaż gazu naturalnego. Dalsza eskalacja konfliktu lub też odizolowanie tego Państwa od innych w każdy możliwy sposób powinno doprowadzić do zwyżki cen tegoż surowca.

Aktualna analiza techniczna rynków finansowych 07.06.2017 1

Na wykresie dziennym poruszamy się w konsolidacji. Możemy nawet mówić o formacji RGR, po której będziemy mogli spodziewać się dalszych spadków, ale przy całkowitym odizolowaniu jednego z największych graczy na tym rynku analiza techniczna przestałaby mieć znaczenie.

Notowania gazu naturalnego, interwał dzienny

Notowania gazu naturalnego, interwał dzienny

Źródło: Admiral Markets

10-letnie obligacje amerykańskie

Na cenie 10-latków doszło do wybicia ostatniego szczytu 126.57. Po Przełamaniu tego oporu strona popytowa otworzyła sobie drogę do następnego poziomu podaży 128.04. Aczkolwiek przełamanie to nie było jednoznaczne, należy poczekać na zamknięcie dzisiejszej świecy. Ewentualna formacja Pin Bara oznaczałaby spore niezdecydowanie wśród kupujących.

Notowania 10-letnich obligacji amerykańskich

Notowania 10-letnich obligacji amerykańskich

Źródło: Admiral Markets

Negatywnym czynnikiem mogącym przekreślić daną transakcje są podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Rosnąca rentowność krótkoterminowych stóp procentowych mogłaby doprowadzić do zwyżki długoterminowej, czyli spadku jej ceny. Niemniej jednak ostatnio mamy do czynienia wręcz z odwrotnym zjawiskiem. Ponadto dogłębna analiza stóp zwrotu z rynku obligacji amerykańskich pozwala na stwierdzenie, iż w miesiącach wakacyjnych kapitał emigruje z rynku akcji na rynek długu.

Miesięczne stopy zwrotu dla 10-letnich amerykańskich obligacji od 1900 roku

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych