Art Games Studio ma list intencyjny na 0,5 mln zł i planuje wydanie nowych gier

Jakub Bąk, CEO Art Games Studio SA
Jakub Bąk, CEO Art Games Studio

Art Games Studio podpisał list intencyjny z notowanym na GPW Ultimate Games S.A. Szacowana wartość umowy wynosi 0,5 mln zł. Dzięki temu Spółka wyprodukuje od 2 do 4 nowych gier.

Ultimate Games zobowiązał się dokonać inwestycji finansowej w wysokości nie niższej niż 500 tys. zł. Zostanie ona zrealizowana w formie zleceń na produkcję gier, lub objęcie nowo wyemitowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Art Games Studio, bądź w innej formie ustalonej przez Strony. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na produkcję przez Art Games Studio od 2 do 4 gier wideo, których wydawcą będzie Ultimate Games S.A.

Wzmocnienie współpracy z Ultimate Games to kolejny etap w rozwoju naszej Spółki. Poprzez wsparcie finansowe zwiększymy skalę działalności w zakresie ilości i jakości naszych nowych produkcji  – ocenia Jakub Bąk, CEO Art Games Studio.

Ponadto 10 września br. Art Games Studio zawarło ze spółką Gaming Factory S.A. umowę dotyczącą współfinansowania 6 preprodukcji gier, które zostaną wydane na PC. Wstępny harmonogram zakłada ich publikację na portalu Steam do końca 2019 roku. Preprodukcje cieszące się największym zainteresowaniem wśród graczy trafią do finalnej produkcji oraz zostaną wydane w latach 2020-2022. Spółka nie wyklucza możliwości wydania ich również na innych platformach.

Art Games Studio skupia się na produkcji i dystrybucji nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone, niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki temu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe, występujące podczas produkcji. Firma dynamicznie się rozwija, tworząc nowe zespoły deweloperskie i budując solidny fundament na przyszłość w nowych obszarach gamedevu.