ATM S.A. sprzedaje akcje mPay S.A.

0

ATM S.A., zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, przystąpiła do sprzedaży posiadanych akcji spółki mPay S.A. Za pośrednictwem doradcy finansowego przekazane zostanie do określonych podmiotów zaproszenie do składania ofert kupna wszystkich 42 927 227 akcji mPay S.A. będących w posiadaniu ATM. Decydującą rolę w wyborze oferty będzie miała cena oferowana za sprzedawane akcje. Podejmowane czynności, mające charakter oferty prywatnej, są istotnym krokiem prowadzącym do ostatecznego wycofania się ATM z działalności w zakresie płatności mobilnych. O decyzji w tej sprawie Spółka informowała w ostatnich dwóch raportach okresowych.