REKLAMA
ENERGETYKA Audyt efektywności energetycznej – co musisz o nim wiedzieć

Audyt efektywności energetycznej – co musisz o nim wiedzieć

Prowadzisz firmę? W takim razie z pewnością zdajesz sobie sprawę, jak istotne jest skuteczne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie. To zadanie niełatwe, lecz przynoszące korzyści na licznych polach. Mniejsze straty energii to niższe rachunki za prąd i oszczędności, które można zainwestować w rozwój. Działania podejmowane w celu zmniejszenia zużycia energii wpływają także pozytywnie na środowisko naturalne. Skąd jednak pewność, że wybrana inwestycja rzeczywiście przełoży się na niższe zużycie? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy audyt efektywności energetycznej.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Już na wstępie warto podkreślić, że audyt efektywności energetycznej nie jest tożsamy z audytem energetycznym. Skupia się on bowiem na konkretnym przedsięwzięciu prowadzonym w ramach przedsiębiorstwa, a nie na całej gospodarce energetycznej organizacji. Jeśli zatem jako przedsiębiorca chcesz podjąć się wybranego działania, które ma przynieść zmniejszenie zużycia energii lub ograniczenie strat energii, warto abyś zdecydował się na przeprowadzenie właśnie audytu efektywności energetycznej.

Co prawda audyt ten nie jest obowiązkowy, lecz pozwala stwierdzić, czy podejmowane działanie ma w ogóle sens z punktu widzenia profilu energetycznego firmy i potencjalnych oszczędności. Korzyści, które ze sobą niesie, są zatem niezwykle istotne.

Przebieg audytu efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej to proces złożony, który składa się najczęściej z 4 etapów:

  1. Ustalenie zakresu i czasu przeprowadzanego audytu.
  2. Gromadzenie informacji dot. obecnego stanu technicznego instalacji i pracy urządzeń, a także rozpoznanie źródeł, które generują straty energetyczne. Audyt przeprowadzany jest przeważnie przez zewnętrznego audytora, a nawet zespół audytorów.
  3. Analiza zebranych danych i ich ewaluacja, a następnie przedstawienie propozycji przedsięwzięć mających na celu minimalizację rozpoznanych strat. Propozycje te muszą być realne do zrealizowania, dlatego analizowane są także rozwiązania techniczne posiadane przez firmę, a także jej finanse.
  4. Sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu. W audycie znaleźć muszą się także informacje o potencjalnej oszczędności energii, której uzyskanie będzie możliwe po przeprowadzeniu przedsięwzięcia.

Audyt nieobowiązkowy – czy aby na pewno?

Prawo nie narzuca obowiązku przeprowadzania audytu efektywności energetycznej na przedsiębiorstwa, jak ma to miejsce w przypadku audytu energetycznego, który w dużych przedsiębiorstwach trzeba powtarzać co 4 lata. Niemniej istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca ma obowiązek się na niego zdecydować. Dotyczy to dwóch przypadków. Pierwszy z nich odnosi się do chęci uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zużycia lub strat energii, drugi zaś związany jest z uzyskaniem białych certyfikatów. O ile ta pierwsza sytuacja wydaje się w pełni zrozumiała, o tyle nie każdy może znać pojęcie białych certyfikatów.

Czym one są? Najprościej mówiąc, białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej, które można uzyskać za realizację przedsięwzięcia w zakresie oszczędności energii. Oszczędność ta musi wynieść minimum 116,3 MWh i wynikać z przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej. Co więcej, białe certyfikaty stanowią towar obrotu giełdowego. Dzięki nim firma może zatem uzyskać dodatkowy dochód w wyniku osiągnięcia zysku z ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii podmiotom zobowiązanym do ich umarzania.

Audyt efektywności energetycznej – kiedy przeprowadzić?

Audyt efektywności energetycznej to świetne źródło informacji na temat aktualnego stanu wykorzystania energii przez firmę. Dzięki niemu zweryfikować można, czy planowane przedsięwzięcie rzeczywiście przełoży się na oszczędność energetyczną. Wydaje się zatem, że jego przeprowadzenie jest nie tylko wartością dodaną, a wręcz koniecznością przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania energią w przedsiębiorstwie.