Bank BPH – wyniki finansowe osiągnięte w 3 kwartale 2014 roku / Bank BPH – 3Q 2014 financial results

0

Omówienie wyników finansowych Banku BPH osiągniętych w 3 kwartale 2014 roku. Wyniki przedstawili:
• Andras Bende, Wiceprezes Zarządu, Finanse
• Grzegorz Jurczyk, Wiceprezes Zarządu, Bankowość komercyjna
• Mariusz Kostera, Wiceprezes Zarządu, Marketing i zarządzanie produktami
• Mathias Seidel, Wiceprezes Zarządu, Ryzyko
Transkrypt konferencji, prezentacja wynikowa i sprawozdanie finansowe znajdują się na stronie internetowej Banku: http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie

Presentation of BPH’s 3Q 2014 financial results. Presenters:
• Mr. Andras Bende, Deputy President of Management Board, CFO
• Mr. Grzegorz Jurczyk, Deputy President of Management Board, Commercial banking
• Mr. Mariusz Kostera, Deputy President of Management Board, Marketing and product management
• Mr. Mathias Seidel, Deputy President of Management Board, CRO

Czytaj również:  Cyfrowa transformacja w Polsce wchodzi w fazę dojrzałości