Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. liczy na dobre 2 półrocze 2016 r.

0

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zajmująca się świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych, zakończyła pierwsze półrocze 2016 r. przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 397 tys. zł. Emitent oczekuje bardzo dobrej drugiej połowy roku i rozwija segment doradczy oraz inwestycyjny.

W 2 kw. 2016 r. Spółka koncentrowała się na świadczeniu usług związanych z dotacjami unijnymi i przygotowywała dla przedsiębiorców dokumentacje aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych. W całym pierwszym półroczu tego roku Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. uzyskiwało także przychody ze świadczenia usług z zakresu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla spółek notowanych na rynku NewConnect oraz przygotowywania dokumentacji na potrzeby pozyskania finansowania dłużnego instytucji finansowych oraz dofinansowań innych niż środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Ważnym źródłem przychodów Emitenta były również usługi związane z doradztwem finansowym, m.in. przygotowywaniem wycen finansowych. Spółka liczy na udaną drugą połowę 2016 r. w związku z planowanymi przychodami z projektów, które oczekują na decyzje o przyznaniu dofinansowania oraz realizowaniem nowych umów na przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej dla konkursów ogłaszanych w III i IV kwartale br.

„Na poprawę wyników w kolejnych okresach sprawozdawczych powinno wpłynąć wiele czynników. Po pierwsze, liczymy na przychody z projektów, które oczekują na decyzje o przyznaniu dofinansowania. Realizujemy również nowe umowy na przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej dla konkursów ogłaszanych w III i IV kwartale 2016 roku oraz wykonujemy zlecenia niezwiązane z programami z UE, m.in. analizy finansowe jako usługi podwykonawstwa. Oczekujemy także wzrostu przychodów z tytułu świadczenia usług zarządzania projektami w związku z realizowanymi inwestycjami kapitałowymi oraz uzyskiwania przychodów z zarządzania portfelem inwestycyjnym. Dzięki nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami branży consultingowej powinniśmy też wygenerować większe przychody z usług z usług consultingowych.” – komentuje Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Czytaj również:  Polski złoty najsilniejszy od ponad tygodnia

Emitent aktywnie rozwija segment inwestycyjny i notuje w tym obszarze dodatni wynik finansowy. W samym 2 kw. 2016 r. saldo na działalności inwestycyjnej Spółki wyniosło ponad 61 tys. zł. Na koniec czerwca br. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. posiadało w swoim portfelu inwestycyjnym akcje 12 spółek publicznych oraz udziały w 4 spółkach, a jego łączna wartość przekroczyła 5 mln zł. Uwzględniając środki pieniężne, pożyczki oraz obligacje, Emitent dysponował aktywami finansowymi w wysokości ponad 6,1 mln zł. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. miało także niewielkie zadłużenie kredytowe, które na koniec 2 kw. 2016 r. wynosiło 367 tys. zł, a łączna wartość zobowiązań Spółki sięgnęła niecałe 728 tys. zł. Emitent utrzymuje tym samym bardzo stabilną sytuację finansową.