Bezpieczeństwo transakcji na rynku nieruchomości

0

Już umowa przedwstępna powinna gwarantować bezpieczeństwo transakcji zawieranych na rynku nieruchomości.
Jak zminimalizować ryzyko na kolejnych etapach, o tym w materiale video.