BioMaxima S.A. notuje udany początek 2016 r.

GPW budynek wejscie

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, zakończyła 1 kw. 2016 r. przychodami ze sprzedaży sięgającymi 5.848 tys. zł. Emitent kontynuuje działania mające na celu dalsze umacnianie jego pozycji rynkowej.

Spółka w 1 kw. 2015 r. wypracowała 5.257 tys. zł przychodów ze sprzedaży, więc tegoroczny wynik wykazuje ponad 11% wzrost w ujęciu rdr. Co ważne, BioMaxima S.A. zanotowała zwiększenie sprzedaży praktycznie we wszystkich grupach produktowych. Emitent rozwija działalność eksportową i prowadzi zaawansowane rozmowy z kontrahentami, z którymi nawiązane zostały relacje biznesowe w trakcie styczniowych targów Arab Health w Dubaju. Spółka realizuje dostawy w ramach zamówień otrzymanych od nowych dystrybutorów z Palestyny oraz Ukrainy. BioMaxima S.A. jest także coraz bliżej wprowadzenia swoich produktów na rynek w Kazachstanie oraz Nigerii. Otrzymała z kolei nowe zamówienia od kontrahenta w Somalii. Istotne znacznie dla wzrostu osiąganych przez Emitenta przychodów ze sprzedaży ma również dalsze zwiększanie wartości wygrywanych przez niego przetargów, które w 1 kw. 2016 r. wyniosło ponad 19% w ujęciu rdr.

„Spółka od początku ubiegłego roku systematycznie zwiększa przychody. Cieszy nas podtrzymanie tej tendencji w pierwszym kwartale bieżącego roku. Liczymy również na lepszy od ubiegłego rok w eksporcie. Podjęte działania na rynku krajowym pozwoliły na zahamowanie obserwowanego w latach 2013-2014 spadku przychodów i wkroczenie na ścieżkę wzrostu. Krajowa sprzedaż jest bardzo ważna, jednak w dalszym ciągu priorytetem pozostaje dla nas intensyfikacja działań na rynkach eksportowych.” – stwierdza Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Spółka zamierza realizować założenia przyjętej strategii rozwoju w zakresie planowanych akwizycji na rynku polskim oraz rumuńskim. Prowadzone rozmowy z potencjalnymi podmiotami mogą zakończyć się pozytywną finalizacją w kolejnych miesiącach. Przeprowadzenie akwizycji powinno umożliwić Emitentowi dalszy wzrost osiąganych przychodów oraz utrzymanie wysokich rentowności. W marcu br. BioMaxima S.A. podpisała list intencyjny z Politechniką Wrocławską odnośnie współpracy w zakresie opracowania i walidacji szybkich testów do wykrywania nowych i klinicznie istotnych biomarkerów z wykorzystaniem przeciwciał IgY, która w celu realizacji tego projektu wystąpiła o dofinansowanie w ramach Programu TEAM-TECH. Dodatkowo, Emitent przygotowuje wniosek o dotację unijną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 2.1 „Wsparcie Inwestycji w Infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw”, który ma zostać złożony w kwietniu tego roku.

„Zapowiadaliśmy pewną ofensywę w zakresie ewentualnego pozyskania funduszy unijnych. Przypomnę tylko, że Spółka złożyła już wnioski w ramach Działania „Wzór na konkurencję” oraz Działania 1.2 i zamierza realizować projekt związany z testami do oznaczania lekooporności. Chcemy w oparciu o fundusze unijne dokonywać dalszego dynamicznego rozwoju Spółki. Natomiast rozmowy w zakresie akwizycji nie są łatwe i nie chcemy ich dokonywać za wszelką cenę, dlatego też nie jest to szybki proces. Akwizycje muszą się doskonale wpisywać w mądrze budowaną strategię Spółki oraz podnosić poziom przychodów i zysku netto.” – dodaje Prezes Lewczuk.

BioMaxima S.A. zakończyła 2015 r. zyskiem netto w kwocie 1.469 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 21.965 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Spółki wyniósł 455 tys. zł, a jej przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 20.441 tys. zł.