REKLAMA
BEZPIECZEŃSTWO Branża cyfrowa Grupy V4 wspiera kandydaturę Polski ws. europejskiego centrum cyberbezpieczeństwa

Branża cyfrowa Grupy V4 wspiera kandydaturę Polski ws. europejskiego centrum cyberbezpieczeństwa

Michał Kanownik
Michał Kanownik

Organizacje branży cyfrowej z Polski, Czech i Węgier zrzeszone w Grupie Digital V4 popierają polskie starania, by siedziba Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powstała w naszym kraju. Jak argumentują, byłoby to ważne wzmocnienie roli całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej.

Grupa Digital V4 to inicjatywa organizacji z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii krajów Grupy Wyszehradzkiej, której wspólnym celem jest tworzenie polityki wspierającej innowacyjność i cyfryzację w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zacieśnianie współpracy politycznej i gospodarczej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. –  Czesi i Węgrzy w ramach naszej Grupy Digital V4 popierają starania Polski, by to w Warszawie mieściła się siedziba Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, którego organizacja wchodzi w skład Digital V4. I dodaje: – Wspieranie polskiej kandydatury jest w naszym wspólnym interesie, bo lokalizacja Centrum w Polsce pomoże wypełnić misję grupy Digital V4 i zacieśnić współpracę polityczną, naukową i przemysłową w naszym regionie.

Europejskie Centrum Kompetencji ds. Cyberbezpieczeństwa w dziedzinie Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych (ECCC) będzie miało na celu poprawę koordynacji na europejskim poziomie cyberbezpieczeństwa projektów badawczo-rozwojowych, wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w Europie oraz wdrażanie funduszy cyberbezpieczeństwa z programu Cyfrowa Europa i Horyzont Europa.

Polska z szerokim zapleczem eksperckim

Jak podkreśla w stanowisku Grupa Digital V4, pod którym podpisały się przedstawiciele branży cyfrowej z Czech, Polski i Słowacji, kraje Grupy Wyszehradzkiej mają wiele zbieżnych interesów, jak m.in. budowanie infrastruktury cyfrowej w naszym regionie oraz potencjału badawczo-rozwojowego jako zaplecza techniczno-naukowego, gdzie innowacyjne pomysły z zakresu np. sztucznej inteligencji i robotyki będą następnie wykorzystywane w UE i poza nią.

Digital V4 argumentuje, że w Polsce z roku na rok rośnie w siłę społeczność podmiotów przemysłowych, badawczych i rozwojowych oraz świadczących usługi cyfrowe. Istnieje też znaczące zaplecze eksperckie, jak np. Związek Cyfrowa Polska czy #CyberMadeinPoland, który zrzesza 44 innowacyjnych firm z branży cyberbezpieczeństwa. W Polsce istnieje też około 30 hubów IT oraz ponad 20 instytutów badawczych, w tym np. NASK, Państwowy Instytut Łączności czy Wojskowa Akademia Techniczna. Ponadto Polska prowadzi w pełni finansowany przez państwo program badawczo-rozwojowy o nazwie CyberSecIdent. Od 2017 roku Polska zainwestowała ponad 60 mln euro w projekty badawczo-rozwojowe w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym pierwsze w kraju laboratorium do testowania i oceny produktów ICT.

Polska ważna dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej

„Jako organizacje z Czech, Węgier i Polski doceniamy fakt, że Polska jest bardzo aktywna w obszarze cyberbezpieczeństwa na szczeblu UE. Oceniamy, że umiejscowienie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa będzie miało pozytywny wpływ na rozwój całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i będzie świetną okazję do rozwoju i wzmocnienia cyberbezpieczeństwa” – napisano stanowisku Grupy. Zdaniem Digital V4, przełoży się to również na zwiększone możliwości współpracy z partnerami na całym świecie. Jednocześnie kraje regionu będą miały możliwość aktywniejszego udziału w procesie decyzyjnym w Centrum, dzięki czemu będą mieć jeszcze większy wpływ na kierunki jego pracy i działań. „Dlatego jako Digital V4 wyrażamy pełne poparcie dla kandydatury Polski w staraniach, by siedziba Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego, Technologicznego i Badawczego mieściła się w Warszawie” – zadeklarowano.