Budowanie zaufania konsumentów kluczowym wyzwaniem dla branży dóbr konsumpcyjnych

0

Zdecydowana większość kadry kierowniczej (65%) z branży dóbr konsumpcyjnych uważa, że zaufanie konsumentów będzie jednym z kluczowych czynników sukcesu ich firm w ciągu najbliższych lat. Jednocześnie 32% respondentów uznaje budowę zaufania konsumentów za jedno z największych wyzwań, zaraz po ekspansji i wzroście sprzedaży. Takie wnioski płyną z najnowszego międzynarodowego badania KPMG i The Consumer Goods Forum, przeprowadzonego wśród 539 firm zajmujących się produkcją lub sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych.

42% zarządzających uznaje wzrost przychodów ze sprzedaży za kluczowy priorytet dla branży dóbr konsumpcyjnych. Zarządzający uważają, że głównymi czynnikami wzrostu mogą być przede wszystkim nowe cyfrowe kanały sprzedaży i strategie dystrybucji (53%), innowacje produktowe (43%) oraz działania nakierowane na utrzymanie (41%) i zdobycie nowych klientów (34%). Z drugiej strony respondenci przyznają jednocześnie, że uzyskanie wzrostów sprzedaży jest też największym wyzwaniem (61% wskazań), rozpoznają też rolę wyzwań związanych z zaufaniem konsumentów (32%), strategią i systemami sprzedaży i obsługi omnikanałowej (25%) oraz bezpieczeństwem produktów i żywności (19%).

Od lat w branży dóbr konsumpcyjnych bardzo wiele mówiono o lojalności konsumentów, jako o kluczowym czynniku sukcesu. Obecnie zarządzający przekonują się, że powinni raczej koncentrować się na budowaniu zaufania wśród konsumentów. A to wymaga przede wszystkim lojalności firmy wobec klientów, nie odwrotnie
– mówi Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef grupy doradczej dla rynku dóbr konsumpcyjnych w KPMG w Polsce.

Rośnie znaczenie omnikanałowości

Cyfryzacja i rozwój Internetu stanowią obecnie główne wyzwanie dla handlu detalicznego. Ponad połowa respondentów (53%) zadeklarowało, że wprowadzili już rozwiązania umożliwiające konsumentom zakupy w sposób wielokanałowy tzn. pozyskiwania informacji o produkcie i jego cenach, jak również sprzedaż oraz obsługę w różnych kanałach (tradycyjnych i cyfrowych), w zależności od preferencji konsumentów.

Dużym problemem dla przedsiębiorstw jest zbudowanie w pełni omnikanałowych rozwiązań, które umożliwiałyby konsumentowi płynne przechodzenie między kanałami w procesie zakupu lub obsługi. Dobrze ilustruje to fakt, że 32% firm wskazało inwestycje w rozwój strategii i systemów wspomagających omnikanałowość jako priorytetowe działania dla rozwoju sprzedaży
– mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w zakresie strategii i operacji w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czytaj również:  Co przyniesie 2018 rok dla branży e-commerce w Polsce?

Emocjonalne zaangażowanie konsumentów kluczem do sukcesu