Co może sprawić, że nie dostaniesz odszkodowania z ubezpieczenia kredytu

Choć mamy coraz większą świadomość konieczności zabezpieczenia przyszłości, większość Polaków nie tylko nie oszczędza, ale żyje na kredyt. Mimo rosnącej świadomości potrzeby odkładania środków na przyszłość, większości z nas nie udało się zgromadzić żadnych oszczędności. Co więcej, systematycznie rośnie liczba zaciąganych kredytów oraz poziom zadłużenia gospodarstw domowych. Podczas tegorocznej konferencji WallStreet, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, FAST FINANCE S.A., partner wydarzenia, postanowiła rozpoznać, jak plasują swoje środki uczestnicy konferencji. Przeprowadzona ankieta wykazała, że zadeklarowani aktywni inwestorzy najchętniej lokują swój kapitał na rynku akcji – tak odpowiedziało 29 proc. ankietowanych, w następnej kolejności korzystają z ofert banków – 17 proc. odpowiedzi, a na trzecim miejscu znalazły się inwestycje na rynku Forex – 13 proc. ankietowanych. Z kolei według badania przeprowadzonego w październiku 2014 roku przez TNS Polska, za najbardziej opłacalną, a zarazem najbezpieczniejszą formę lokowania oszczędności uznawana jest lokata bankowa. Jak wynika z przygotowanego przez BIG InfoMonitor i Związek Banków Polskich raportu, długi Polaków na koniec 2014 roku były warte aż 40,94 mld i wzrosły w stosunku do stanu sprzed 5 lat o blisko 45 proc. Obecnie na liście dłużników znajduje się 2,4 mln osób, tak więc średnio na jedną osobę przypada ponad 17 tysięcy złotych długu. Te dane dopełniają obrazu kondycji polskiego społeczeństwa, w którym wciąż bardziej pożyczamy, na bieżące wydatki, niż inwestujemy w trosce o przyszłość. Rynek wierzytelności detalicznych, na którym od ponad 10 lat działa FAST FINANCE jest nie tylko wtórny wobec rynku kredytów, ale także następczy. Oznacza to, że tempo zaciągania przez Polaków kredytów wyznacza jutrzejszy stan rynku windykacji – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE.Dlatego śledzimy na bieżąco akcję kredytową banków i szeroko interesujemy się kondycją gospodarstw domowych. Nasza rola polega na restrukturyzacji dłużników, którzy po uregulowaniu swoich zobowiązań w wykonalnym dla siebie tempie odzyskują zdolność kredytową – dodaje Jacek Daroszewski.  

Większość banków, udzielając kredytu o znacznej wartości, proponuje jego ubezpieczenie lub wręcz go wymaga, niezależnie od innych zabezpieczeń, jak np. hipoteki. Ma to zapewnić spłatę kredytu i zabezpieczyć przed problemami finansowymi nas oraz naszą rodzinę. W zależności od typu ubezpieczenia może ono chronić na wypadek długotrwałej choroby uniemożliwiającej zarobkowanie, straty pracy czy śmierci. Podpisując umowę, warto jednak pamiętać, że każde ubezpieczenie zawiera wykluczenia. Mogą one spowodować, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Ubiegając się o kredyt na większą kwotę, musimy pamiętać, że bank będzie wymagał od nas zabezpieczenia. Analizie poddane zostaną nasze dochody i historia kredytowa. O ile prosty kredyt konsumpcyjny może nie wymagać ochrony, o tyle udzielając kredytu hipotecznego, oprócz zabezpieczenia na nieruchomości bank może wymagać dodatkowych gwarancji. W niektórych instytucjach zostaniemy poproszeni o udział żyrantów. Popularnym narzędziem jest też ubezpieczenie oferowane przez bank. Takie świadczenie zapewni spłatę długu w części lub całości w razie zdarzeń losowych, które mogą dotknąć każdego z nas. Ważne, aby zwrócić uwagę na zakres i wykluczenia oferowanego ubezpieczenia. Wszystkie informacje są umieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Oto na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Ubezpieczenie nie od pierwszego dnia

Po pierwsze sprawdźmy, czy ubezpieczenie ma okres karencji. Jest to czas od zawarcia umowy do momentu, w którym zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa. Karencja ma zabezpieczyć ubezpieczyciela przed przypadkami zawarcia umowy po wystąpieniu szkody oraz jej wystąpienia zaraz po zawarciu umowy. Takie wyłączenie może trwać nawet 2 miesiące. Jeśli przytrafi się nam wypadek lub stracimy pracę w tym okresie, to ubezpieczenie nie ochroni nas przed negatywnymi skutkami tego zdarzenia.

Przewlekłe choroby mogą oznaczać brak wypłaty

Kiedy kupujemy prywatną polisę na życie, ubezpieczyciel zazwyczaj sprawdza stan naszego zdrowia. W bankach, które „życiówki” sprzedają w pakiecie z produktem kredytowym, nie jest to powszechną praktyką. Umowę podpiszemy bez badań i wywiadu lekarskiego. Jednak stan naszego zdrowia w momencie jej zawierania ma niebagatelny wpływ na to, czy odszkodowanie zostanie wypłacone. Wyłączeniu w większości ubezpieczeń podlegać będzie np. choroba, którą zdiagnozowano przed zawarciem umowy. Jeśli chorujemy przewlekle, powinniśmy szukać oferty, która nie wyklucza wypłaty ubezpieczenia w tego typu przypadkach.

Gdy stracimy pracę

Wykluczenia dotyczą również ubezpieczeń mających zapewnić nam środki na spłatę rat w wypadku utraty pracy. Kredyt nie będzie spłacany przez ubezpieczyciela, jeśli umowę o pracę rozwiążemy za porozumieniem stron albo stracimy pracę w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego. Ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje zwolnienia grupowe, warto jednak prześledzić wszystkie warunki. W ogólnych warunkach ubezpieczenia warto też sprawdzić, przez jaki czas ubezpieczyciel będzie opłacał nasze zobowiązanie. Okres ten może wynosić minimalnie miesiąc, a maksymalnie rok.

Siła wyższa

Jak w większości ubezpieczeń sytuacją wykluczającą wypłatę odszkodowania będzie z dużym prawdopodobieństwem stan wyjątkowy, stan wojny, udział w zamieszkach, zamach terrorystyczny czy samobójstwo. Ubezpieczenie nie będzie działać, jeśli sami naraziliśmy się na udział w takich zdarzeniach, np. wybierając się na wakacje w rejon objęty zagrożeniem terrorystycznym. Nie możemy również liczyć na rekompensatę, gdy sami przyczyniliśmy się do wypadku, np. wykonywaliśmy swoją pracę, nie przestrzegając zasad BHP, lub byliśmy pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Gdzie szukać pomocy?

Wyjątków jest wiele i może się zdarzyć, że ubezpieczyciel, powołując się na nie, odmówi wypłaty odszkodowania. Wtedy czeka nas długa sądowa batalia, która niekoniecznie zakończy się sukcesem. Dlatego przy wyborze oferty warto skonsultować się z doradcą, który pomoże wybrać tę najbardziej odpowiadającą naszym potrzebom. Dzięki temu w razie problemów kredyt nie stanie się kolejnym zmartwieniem.