Co to jest BDO?

śmieci

Z początkiem 2018 roku weszły w życie przepisy, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarowaniu Odpadami (BDO), prowadzeniu ewidencji oraz składania sprawozdań w formie elektronicznej . Czym jest BDO i po co została wprowadzona obowiązkowa rejestracja?

BDO to specjalny elektroniczny system, który ma ułatwić ewidencję i sprawozdawczość w zakresie wytwarzanych odpadów oraz sprawozdawczość w zakresie wprowadzanych produktów w opakowaniach, wprowadzanych opakowań czy wprowadzanych produktów.

Kto musi uzyskać wpis do BDO?

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 o odpadach, czynnikiem decydującym o tym, czy firma musi złożyć wniosek do Rejestru jest jej obszar działalności, a także jej zakres. W szczególności dotyczy to:

  • Zakładów produkcyjnych,
  • Zarządców nieruchomości,
  • Firm komunalnych,
  • Warsztatów samochodowych,
  • Gabinetów kosmetycznych,
  • Sklepów sprzedających torby z tworzywa sztucznego,
  • Sklepów internetowych pakujących i wysyłających swoje towary,
  • Restauracji,
  • Firm sprzątających,
  • Firm budowlanych

Obowiązek ten dotyczy zarówno małych, jak i większych przedsiębiorstw czy sklepów wielkopowierzchniowych. Celem , które odpowiada za system jest zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i ograniczenie nieprawidłowości w tym sektorze.

Niektóre firmy handlowe oraz te z branży gastronomicznej będą miały obowiązek poza rejestracją działalności w systemie BDO, powadzenia ewidencji opakowań na posiłki i napoje, m.in. ewidencji wprowadzonych kubków na napoje, pokrywek, wieczek, a także pojemników lub pudełek na posiłki. Obowiązkiem tym objęte będą restauracje, kawiarnie, food trucki, ale również sklepy i hurtownie, które oferują swoim klientom opakowania z tworzyw sztucznych.

System BDO – na czym polega?

Obowiązkowi wpisu do rejestru BDO objęte są firmy wytwarzające, transportujące i magazynujące odpady oraz takie, które wprowadzają na teren naszego kraju produkty w opakowaniach,  opakowania, a także opony, oleje, smary, baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny.  System BDO jest innowacyjny, przedsiębiorcy nie wiedzą w jaki sposób poruszać się po systemie i jak zgodnie z prawem przekazać np. odpady wytworzone podczas prowadzenia działalności. Prowadzenie ewidencji i wystawianie KPO czyli Kart Przekazania Odpadów jest obowiązkiem przedsiębiorcy, można jednak skorzystać z usług firmy takiej jak Biones.pl, która odciąża przedsiębiorców również w zakresie prowadzenia ewidencji.  Wystawiając KPO należy pamiętać o zawarciu takich informacji jak nr BDO transportującego odpadami, nr BDO przejmującego odpady, nr rejestracyjny samochodu przewożącego odpady oraz szczegółowe informacje dotyczące samych odpadów (kod i ich rodzaj oraz masa odpadów).

Rejestracja w BDO jest bardzo istotna z punktu widzenia przedsiębiorstw. Wpis do rejestru powinien zostać dokonany jeszcze przed założeniem działalności, a firmy, które już istnieją, powinny to zrobić bez zbędnej zwłoki. Za prowadzenie działalności, bez wymaganego wpisu, grozi kara pieniężna od 5 000 zł do nawet 1 000 000 zł. Część przedsiębiorców została zwolniona z obowiązku wpisu do rejestru BDO. Zwolnienie jednak dotyczy tylko i wyłącznie wytwórców odpadów, którzy wytworzyli ilości i rodzaje odpadów znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.