Columbus Capital S.A. planuje połączyć się z Columbus Energy S.A.

0

Columbus Capital S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, opublikowała zmodyfikowaną Strategię Rozwoju na lata 2015-2016. Emitent zamierza skoncentrować swoją działalność na segmencie Odnawialnych Źródeł Energii oraz na segmencie inwestycyjnym.

Columbus Capital S.A. planuje połączyć się z Columbus Energy S.A., tworząc podmiot, który będzie sprawował działania zarządcze w obszarze biznesu energetycznego oraz inwestycyjnego. COLUMBUS ENERGY S.A., bo tam ma się nazywać nowopowstała Spółka,  będzie dążył do zdobycia mocnej pozycji konkurencyjnej w branży Odnawialnych Źródeł Energii, wykorzystując m.in. efekty synergii wynikające z potencjału obu podmiotów, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności. Głównym celem Zarządu Spółki będzie ubieganie się o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

„Modyfikacja strategii rozwoju związana jest z zawartym porozumieniem z Columbus Energy S.A. o podstawowych warunkach transakcji połączenia. Widzimy olbrzymi potencjał rozwoju dla rynku OZE w Polsce, a zwłaszcza dla branży fotowoltaiki i zamierzamy dobrze zagospodarować ten segment biznesowy. Naszym nadrzędnym celem jest takie zwiększenie skali działalności, które spowoduje mocny wzrost wartości Spółki oraz umożliwi nam zmianę rynku notowań akcji na rynek regulowany.” – wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki Columbus Capital S.A.

W segmencie Odnawialnych Źródeł Energii Spółka zamierza wykorzystać bardzo dobrą koniunkturę w branży fotowoltaiki, która wynika z wejścia w życie nowej Ustawy o OZE, wprowadzającej taryfy gwarantowane oraz z uruchomienia Programu Prosument. Emitent dzięki otwarciu nowych oddziałów zamierza zwiększyć terytorialny obszar swojego działania z obecnych 30% powierzchni kraju do 80% na koniec 2 kw. 2016 r. Oprócz sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, COLUMBUS ENERGY S.A. liczy także na dodatkowe przychody z sektora zamówień publicznych na instalacje fotowoltaiczne oraz umów w sektorze B2B po uruchomieniu dotacji unijnych na lata 2014-2020.

Czytaj również:  Robinson Europe S.A. kończy rok z najwyższym zyskiem w historii

W 2016 r. Spółka w związku z rosnącymi potrzebami finansowymi zamierza aktywnie poszukiwać inwestora strategicznego. Zarząd rozważa także emisję obligacji. W przyszłym roku COLUMBUS ENERGY S.A. ma także zamiar rozszerzyć swoją ofertę o sprzedaż produktu „termomodernizacja domów jednorodzinnych”, co będzie związane z uruchomieniem nowego programu wsparcia z NFOŚiGW o nazwie „RYŚ”. Natomiast od 2017 r. chce stać się pierwszą firmą w Polsce, która wprowadzi na nasz rynek usługę dla klientów indywidualnych o nazwie „Power Purchase Agreement”. Będzie ona polegać na tym, że COLUMBUS ENERGY S.A. będzie montował instalację fotowoltaiczną na obiekcie oraz zarządzał całością przepływów energii elektrycznej i gazu, a także rozliczeń z nimi związanych.