Czym są kontrakty różnic kursowych CFD?

0

Kontrakty CFD to pochodne instrumenty finansowe wykorzystujące działanie dźwigni finansowej, czyli narzędzia, które pozwala obracać większym kapitałem niż inwestor rzeczywiście posiada. Czy CFD pozwalają na zarabianie tylko na wzrostach, czy również spadkach kursów? Dlaczego warto zainteresować się tym sposobem inwestowania? Jakie ryzyko się z nim wiąże?

Jak działają kontrakty CFD?

Kontrakty CFD (Contract for Difference) to umowy oparte na różnicach kursowych, czyli różnicach wynikających z ceny otwarcia i ceny zamknięcia danej pozycji. CFD działają na zasadzie dźwigni finansowej (zwanej również lewarem, z ang. leverage), co pozwala na inwestowanie środków po wpłaceniu ułamkowej części wartości transakcji. W praktyce oznacza to, że nawet niewielki depozyt może pozwolić na osiągnięcie dużej stopy zwrotu. Wysoka dźwignia finansowa wykorzystywana jest w celu zwiększenia potencjalnego zysku. Jeśli inwestor używa lewara 1:50, oznacza to, że może korzystać z depozytu 50 razy większego niż rzeczywiście posiadane środki. Należy jednak zaznaczyć, że dźwignia finansowa działa w obie strony, a straty mogą przewyższyć wartość depozytu, kontrakty CFD są więc w praktyce ryzykownymi instrumentami finansowymi.

Dzięki CFD możliwe jest inwestowanie na rynkach działających na całym świecie – zarówno giełdach, jak i rynkach pozagiełdowych. Platformy obsługujące kontrakty CFD zapewniają dostęp do konta inwestora przez 24 godziny na dobę.

Zarabiaj na wzrostach i spadkach cen

Dzięki kontraktom różnic kursowych można zarabiać nie tylko na wzrostach, ale także spadkach cen akcji, kursów walutowych (na rynku Forex), towarów, surowców, indeksów, stóp procentowych czy obligacji. Kontrakty CFD umożliwiają osiąganie zysku przy otwarciu krótkich i długich pozycji. Co to oznacza? Krótkie i długie pozycje nie mają nic wspólnego z okresem trwania danej transakcji. W przypadku pozycji krótkiej mamy na myśli sprzedaż instrumentu i osiągnięcie zysku przy jednoczesnym spadku ceny. Przykładowo, inwestor, który oczekuje wzrostu cen, otwiera długą pozycję (kupuje), natomiast pozycję krótką (sprzedaż), gdy oczekuje spadku kursów. Zajęcie krótkiej pozycji umożliwia skompensowanie ewentualnych strat. To jednak nie wszystko – kontrakty różnic kursowych pozwalają również na osiągnięcie wysokiego zwrotu przy niskich spreadach i prowizjach.

Czytaj również:  Nowe ramy ONZ dla zrównoważonego inwestowania w nieruchomości

Kontrakty CFD a inwestowanie w akcje – podstawowe różnice

Inwestorzy działający w oparciu o kontrakty różnic kursowych nie stają się w rzeczywistości posiadaczami danego instrumentu finansowego, jak jest to w przypadku osób inwestujących np. w akcje. Obie strony umowy – kupujący i sprzedający – spekulują jedynie nad tym, czy akcje odnotują wzrost, czy spadek wartości. Jak wspominaliśmy, unikalność tego rozwiązania polega również na tym, że w przypadku CFD zysk można osiągnąć nie tylko na wzroście, ale też spadku cen – taka sytuacja nie ma miejsca przy inwestowaniu w akcje spółek giełdowych.

Kontrakty różnic kursowych są też bardzo elastycznymi instrumentami finansowymi (pochodnymi), dzięki którym możliwe jest osiągnięcie wysokiego zysku nawet przy niskiej kwocie inwestycji. Decydując się na skorzystanie z kontraktów CFD należy jednak pamiętać o tym, że jak w przypadku każdej inwestycji, także tutaj istnieje ryzyko strat.

Chcesz zacząć inwestować na rynkach giełdowych lub pozagiełdowych w oparciu o CFD? Jeżeli interesują Cię dodatkowe informacje na temat kontraktów różnic kursowych, już teraz wejdź na stronę https://www.cmcmarkets.com/pl-pl/edukacja-cfd/czym-sa-cfd.