Dlaczego polskie firmy coraz częściej sięgają chmur

Dlaczego polskie firmy coraz częściej sięgają chmur

0
Michał Paschalis-Jakubowicz i Maciej Kuźniar z Oktawave
Michał Paschalis-Jakubowicz i Maciej Kuźniar z Oktawave

Dopięcie firmowego budżetu na ostatni guzik to trudne zadanie, szczególnie gdy trzeba równocześnie zadbać o konkurencyjność biznesu. Z pomocą przychodzą najnowsze technologie takie jak chmura obliczeniowa, która umożliwia redukcję kosztów IT aż o 20-30 procent. Jednak to nie jest jej jedyna zaleta. Michał Paschalis-Jakubowicz i Maciej Kuźniar z Oktawave w rozmowie z CEO wyjaśniają, dlaczego polskie firmy coraz częściej sięgają chmur.

Maciej Kuźniar i Michał Paschalis-Jakubowicz z Oktawave
Maciej Kuźniar i Michał Paschalis-Jakubowicz z Oktawave
  1. Czym jest chmura?

Michał Paschalis – Jakubowicz

Najprostsza odpowiedź na to niełatwe pytanie brzmi: chmura obliczeniowa to szansa dla biznesu na zwiększenie jego konkurencyjności, dzięki przyspieszeniu transformacji cyfrowej. Według Deloitte’a[1] aż dwie trzecie liderów, którzy zdecydowali się na wprowadzenie rozwiązań chmurowych, traktuje je jako niezbędny katalizator innowacji IT oraz narzędzie do szybszego wprowadzania produktów lub usług na rynek.

Skąd takie podejście? Ponieważ chmura zapewnia błyskawiczny dostęp do rozwijających się technologii, takich jak analityka Big Data, platformy do tworzenia aplikacji w chmurze czy IoT. Jednocześnie umożliwia optymalizację procesów i kosztów operacyjnych. Chmura stopniowo staje się też podstawową platformą dla komunikatorów biznesowych czy rozwiązań korporacyjnych. Jest więc narzędziem, które bezpośrednio wpływa na rozwój biznesu.

Maciej Kuźniar

Jeśli chodzi o stronę techniczną chmury obliczeniowej, to jest ona naprawdę fascynująca. Chmurę szerokiego zastosowania (typu IaaS) można określić jako zwirtualizowaną pulę zasobów sprzętowych i mocy obliczeniowej, na którą składają się m.in. przestrzeń dyskowa, pamięć operacyjna czy urządzenia sieciowe. Wszystkim tym zarządza zaawansowane oprogramowanie udostępniające spójny interfejs użytkownika, dzięki któremu można uruchomić i opłacić zasoby w chmurze (zwirtualizowane serwery) o umownie dowolnej wielkości na dowolny czas.

Dzięki takiej jednolitej platformie możliwe jest dowolne modyfikowanie parametrów mocy obliczeniowej i zasobów serwerów na żądanie, w zależności od wymagań użytkownika.  Na przykład administrator sklepu internetowego jest w stanie jednym kliknięciem zwiększyć przepustowość serwera, na potrzeby zwiększonego ruchu na stronie, związanego ze świąteczną promocją.

Każdy użytkownik jest też w stanie w wybranym momencie samodzielnie lub w pełni automatycznie dodawać lub usuwać maszyny wirtualne czy zasoby w chmurze, np. zwirtualizowane serwery, pamięć masową, kopie zapasowe, procesory, komponenty sieciowe czy platformy uruchomieniowe.

Za pośrednictwem chmury może też korzystać z aplikacji i oprogramowania dostawców zewnętrznych, tworzyć nowe aplikacje i usługi, hostować serwisy internetowe, streamować wideo, przechowywać lub strumieniowo przetwarzać dane. Wszystko to bez konieczności inwestowania we własną serwerownię czy oprogramowanie.

  1. Jaki rodzaj firm najczęściej korzysta z chmury?

Michał Paschalis-Jakubowicz

Z badania „Chmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”[2] przeprowadzonego na zlecenie Oktawave przez IDG wynika, że ponad jedna trzecia dużych firm i korporacji w Polsce ma wdrożoną chmurę w środowisku produkcyjnym, jest w trakcie implementacji bądź posiada ją w środowisku testowym. Z kolei jedna piąta jest na etapie planowania i analiz korzyści wynikających z wdrażania tego rozwiązania. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Jeśli chodzi o małe firmy, to niecała jedna trzecia małych firm jest już w chmurze i taka sama liczba ma to w planach. Jak widać, potencjał chmury w podobnym stopniu doceniają duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, choć te najmniejsze częściej  od pozostałych widzą w niej swoją przyszłość.

Aby dostrzec różnorodność zastosowań rozwiązań chmurowych na świecie, wystarczy spojrzeć na sektory, które według danych Statista i IDC najczęściej korzystają z usług dostawców chmury publicznej[3]: są to przede wszystkim profesjonaliści świadczący usługi, firmy produkcyjne, bankowość i handel.

  1. Jakie są największe wyzwania / trudności przy przejściu do chmury?

Michał Paschalis-Jakubowicz

Migracja do chmury wymaga przemodelowania dotychczasowych praktyk nie tylko od działu IT, lecz całej organizacji. Chodzi przede wszystkim o zarządzanie infrastrukturą w chmurze, zapewnienie bezpieczeństwa systemów i danych czy stabilność budżetów na inwestycje. Z jednej strony jest to spore wyzwanie, ale z drugiej to  ogromna zaleta wynikająca z przejścia na model chmurowy – plusy będą widoczne już w pierwszych tygodniach po wdrożeniu.

Jednak, aby je dostrzec, potrzeba zmiany mentalności pracowników, podwykonawców czy klientów. Dla wielu osób przechowywanie dokumentów w formie papierowej wciąż niesie za sobą większą wartość niż przechowywanie plików w chmurze, podobnie jak trzymanie kopii zapasowych w lokalnej serwerowni.

Warto zatem poświęcić czas na wytłumaczenie im, że przeniesienie infrastruktury IT do chmury oznacza m.in. eliminację problemów z niezawodnością, dostępnością, zgodnością z przepisami, bezpieczeństwem danych lub odzyskiwaniem ich po awarii. Wszystko to prowadzi do zwiększenia zwinności i efektywności biznesowej.

Maciej Kuźniar

Dla ponad połowy ankietowanych w ramach badania Deloitte „Outsourcing Survey 2018”[4], największym wyzwaniem jest migracja danych. Rozumiemy to doskonale. Wiemy, że kluczem do udanej migracji jest zbudowanie hierarchii, zgodnie z którą poszczególne aplikacje i systemy będą przenoszone do chmury. Pierwszym krokiem powinien więc być rzetelny audyt wszystkich systemów informatycznych działających w firmie, w celu ustalenia na jakich technologiach bazują i w jaki sposób są ze sobą powiązane. Te informacje są niezbędne do dokonania oceny, które aplikacje są gotowe do natychmiastowej migracji, a które wymagają uprzedniej modyfikacji.

Sporym wyzwaniem jest też znalezienie specjalistów z odpowiednimi kompetencjami, którzy nie tylko będą w stanie odpowiednio ocenić stan poszczególnych systemów, ale również zdecydować o ich modernizacji lub zastąpieniu gotowymi usługami w modelu chmurowym.

Czytaj również:  Potęga Makro Indeksów

Problemem bywają również kompetencje w zakresie samej migracji i późniejszego utrzymania infrastruktury w chmurze. Jeśli w zespole ich nie ma, można skorzystać z pomocy zewnętrznych administratorów systemowych, mających odpowiednie doświadczenie.

  1. Jak może zmienić się rynek pracy, gdy chmura stanie się codziennością?

Maciej Kuźniar

W dobie rozwoju rozwiązań chmurowych sam rynek pracy dla administratorów IT nie powinien ulec znacznym zmianom, jak wynika z badania Oktawave i IDG[5]. Niemal połowa firm zadeklarowała, że w przypadku migracji ich systemów do chmury, nie nastąpi redukcja zatrudnienia w działach IT – ich pracownicy zostaną przekierowani do innych zadań.

Z kolei CIO przyszłości będzie nie tylko dostawcą usług, ale też inicjatorem zmian oraz partnerem w biznesie. Jest to naturalna kolej rzeczy: skoro chmura jest w stanie ograniczyć TCO o ok. 20-30 procent, pozycja osoby zarządzającej infrastrukturą IT w firmie będzie coraz silniejsza

  1. Jaki wpływ na zysk firmy ma przeniesienie procesów biznesowych do chmury?

Michał Paschalis-Jakubowicz

Jeśli chodzi o największą korzyść biznesową z migracji do chmury, to zdania firm są podzielone. Dla niemal połowy przedsiębiorstw jest nią obniżenie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury IT (TCO), jak wynika z badania zrealizowanego przez nas we współpracy z IDG[6]. Nasze dotychczasowe realizacje wskazują, że dzięki eliminacji wydatków inwestycyjnych i operacyjnych, można zredukować koszty aż o 20-30 procent. Taka sama liczba firm za główną korzyść biznesową uważa możliwość alokowania i rozliczania zasobów zgodnie z rzeczywistym zużyciem. Natomiast jedna trzecia docenia szybszy „time to market”, który przekłada się bezpośrednio na maksymalizowanie efektywności biznesowej, a więc również zysk firmy.

  1. Jakie perspektywy rozwoju może stworzyć migracja do chmury?

Maciej Kuźniar

Przejście do chmury obliczeniowej pozwala na większą elastyczność w reagowaniu na zmiany w środowisku biznesowym. Twierdzi tak niemal połowa firm w Polsce przebadanych przez IDG[7]. Co to w praktyce oznacza? Na przykład przyspieszenie procesów decyzyjnych, umożliwiających zachowanie konkurencyjności rynkowej. Od szybkości w reagowaniu na zmiany związane z nowymi technologiami, regulacjami prawnymi czy postępującą globalizacją, zależy obecnie przyszłość wielu firm.

Tu z pomocą przychodzą technologie dostępne w chmurze, które zapewniają gotowe narzędzia na potrzeby analityki Big Data czy strumieniowego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym (np. Oktawave Data Flow). Pozwalają one również przyspieszyć realizację złożonych projektów IT, umożliwiając łatwiejsze wdrażanie, skalowanie i zarządzanie aplikacjami na bazie kontenerów (np. Oktawave Kubernetes).

  1. Jak zmienił się w ostatnim czasie pogląd firm na korzystanie z chmury?

Michał Paschalis-Jakubowicz

Obecnie zdecydowana większość organizacji na świecie już używa technologii chmurowych lub planuje ich wdrożenie, jak wynika z danych Deloitte[8]. Tymczasem zdaniem IDG w Polsce jest to dopiero połowa firm, jednak wyraźnie widać tendencję wzrostową[9]. Jak szacują eksperci ze Statisty, do końca tego roku wartość polskiego rynku usług związanych z cloud computingiem ma wynieść ponad 800 mln USD[10]. W porównaniu do niemal 690 mln USD w 2017 roku[11], jest to wzrost aż o 16 procent.

Maciej Kuźniar

Obecnie w Polsce jedna trzecia wszystkich systemów małych, 23 proc. średnich i 17 proc. dużych firm, jest dostarczana z chmury publicznej, jak wynika z naszego badania[12]. Z perspektywy biznesu, najbardziej atrakcyjne usługi dostawców chmury to administrowanie i utrzymanie chmury po migracji, usługi migracji systemów i aplikacji do chmury, a także pełne wsparcie przy analizie i projektowaniu architektury przed migracją.

Do niedawna sądzono, że jedna chmura obliczeniowa jest w stanie spełnić wszystkie potrzeby rozwojowe biznesu. Obecnie już co trzecia firma w Polsce wdrożyła technologię opartą na rozwiązaniach różnych dostawców. Dlaczego? Ponieważ multicloud umożliwia np. korzystanie z przestrzeni dyskowej, zlokalizowanej w najbliższym centrum danych – a więc dostępnej bez zbędnych opóźnień na długodystansowych połączeniach sieciowych. Pozwala też zwiększyć niezależność i bezpieczeństwo biznesowe. Dlatego w Oktawave doradzamy, jak zaprojektować środowisko wielochmurowe, oparte o różne chmury: naszą, AWS czy Azure. Pomagamy też taki multicloud wdrożyć i nim skutecznie zarządzać.

[1] Deloitte, Outsourcing Survey 2018. Traditional outsourcing is dead. Long live disruptive outsourcing

[2] Oktawave i IDG, Chmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju

[3] Statista i IDC, Share of public cloud services and infrastructure vendor revenues in 2017 and 2019, by industry

[4] Deloitte, Outsourcing Survey 2018. Traditional outsourcing is dead. Long live disruptive outsourcing

[5] Oktawave i IDG, Chmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju

[6] Oktawave i IDG, Chmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju

[7] Oktawave i IDG, Chmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju

[8] Deloitte, Outsourcing Survey 2018. Traditional outsourcing is dead. Long live disruptive outsourcing

[9] Oktawave i IDG, Chmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju

[10] Statista, Hosting, storage, and computing cloud services market revenue in Poland from 2016 to 2021

[11] Statista, Hosting, storage, and computing cloud services market revenue in Poland from 2016 to 2021

[12] Oktawave i IDG, Chmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju