Dr Jakub Celiński dołącza do Dentons

0

Do Zespołu Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Dentons dołączył dr Jakub Celiński, obejmując stanowisko partnera. Dotychczas przez prawie 20 lat związany był z kancelarią Baker & McKenzie, w której współprowadził Grupę Papierów Wartościowych. Wraz z nim do kancelarii Dentons dołączyli senior associates Piotr Kowalik i Ryszard Manteuffel. Wspólnie będą odpowiedzialni za rozwój oferty doradztwa w zakresie papierów udziałowych i public M&A.

Jakub CelińskiDr Jakub Celiński specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym, obejmujących oferty publiczne akcji, oferty publiczne i prywatne obligacji, przejęcia spółek publicznych, sekurytyzacje oraz zakładanie i obsługę funduszy inwestycyjnych. Dr Celiński posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych transakcji, w szczególności ofert publicznych zagranicznych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i w tzw. dual listingu. Doradza także w zakresie regulacji usług finansowych, programów menedżerskich oraz private bankingu. Dr Celiński jest autorem lub współautorem licznych publikacji na tematy dotyczące m.in. emisji obligacji, zmian w prawie papierów wartościowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej czy wrogich przejęć, a także wykładowcą na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Międzynarodowe rankingi i informatory prawnicze, takie jak Chambers Europe, The Legal 500 i IFLR 1000 od wielu lat rekomendują go jako eksperta w dziedzinie rynków kapitałowych.

Piotr KowalikSenior associate Piotr Kowalik prowadzi projekty z zakresu rynków kapitałowych, głównie publiczne oferty akcji zarówno spółek polskich, jak i zagranicznych (emitenci prowadzący działalność w Polsce, Czechach, Niemczech i Słowenii oraz na Słowacji i Litwie). Doradza także przy projektach wprowadzania do publicznego obrotu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo regulacyjne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej przez firmy inwestycyjne.

Ryszard ManteuffelSenior associate Ryszard Manteuffel realizuje projekty związane z przeprowadzaniem ofert papierów wartościowych, w tym spółek polskich, niemieckich, ukraińskich, bułgarskich, litewskich, estońskich i austriackich. Jego praktyka obejmuje również przejęcia spółek publicznych, rejestrację funduszy inwestycyjnych i doradztwo regulacyjne, a także bieżącą obsługę prawną spółek publicznych, funduszy i firm inwestycyjnych oraz ich akcjonariuszy.

Czytaj również:  Dr Joanna Uchańska została Partnerem w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Cieszymy się, że tak znakomity zespół, kierowany przez jednego z najbardziej rozpoznawalnych prawników w dziedzinie rynków kapitałowych dołączył do Dentons” – powiedział Tomasz Dąbrowski, Chief Executive Officer, Dentons Europe.

Dołączenie dra Jakuba Celińskiego oraz Piotra Kowalika i Ryszarda Manteuffla do zespołu przełoży się na dalszy rozwój relacji z obecnymi klientami. Poszerzenie oferty w zakresie papierów wartościowych i public M&A będzie pozycjonować Dentons jako jedną z kancelarii pierwszego wyboru dla osób zainteresowanych działalnością na rynkach kapitałowych w Polsce i krajach europejskich” – dodał Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarządzający Dentons w Polsce.