REKLAMA
EKSPORT Ekspansja zagraniczna szansą dla polskich przedsiębiorców

Ekspansja zagraniczna szansą dla polskich przedsiębiorców

transport eksport
  • Badanie OECD, przeprowadzone na 500 przedsiębiorcach pod koniec 2020 roku pokazuje, że polskie firmy bardzo dobrze poradziły sobie na rynkach zewnętrznych, pomimo pandemii.
  • Dane Santander Trade wskazują, że w roku 2020 zainteresowanie rynkami zagranicznymi wzrosło czterokrotnie r/r. Polskie firmy najczęściej szukały partnerów biznesowych w Hiszpanii, Czechach, Grecji, Belgii i Wielkiej Brytanii.

Ekspansja na rynki zagraniczne jest, zdaniem ekspertów, ogromną szansą dla polskich przedsiębiorców, a ci wykazują duże zainteresowanie możliwościami, jakie za sobą niesie działalność poza granicami kraju[1]. Co ciekawe, pomimo pandemii, polscy eksporterzy patrzą na rok 2021 z optymizmem. Ponad połowa z nich zakłada, że w 2021 roku liczba sprzedawanych zagranicą produktów nie ulegnie zmianie, a 38% przewiduje nawet jej wzrost[2].

Polskie przedsiębiorstwa dysponują dużymi mocami produkcyjnymi, dla niektórych firm dotychczasowe rynki zbytu czy rynek wewnętrzny nie są już wystarczające. Dlatego wiele polskich firm poszukuje możliwości ekspansji zagranicznej, a umiędzynarodowianie biznesu jest jednym z najsilniej widocznych trendów ostatnich lat. – mówi Romana Klysz-Rakowska, dyrektor Biura Handlu Zagranicznego Santander Bank Polska.

Dane Santander Trade wskazują, że rok 2020, ze względu m.in. na potrzebę poszerzania rynków zbytu oraz zerwanie łańcuchów dostaw, przyniósł intensyfikację poszukiwania partnerów biznesowych w Europie i na świecie. W minionym roku najczęściej możliwości rozwoju za granicą poszukiwały polskie firmy z branży maszyn i urządzeń, środków ochrony osobistej, meblarskiej, kosmetycznej, środków czystości i produktów higienicznych.

Zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkami zagranicznymi w 2020 r. wzrosło o 400% w porównaniu z rokiem poprzednim. Klienci korzystający z portalu Santander Trade, największe zainteresowanie wykazywali rynkiem hiszpańskim, czeskim, brytyjskim oraz belgijskim. W 2019 r. częściej poszukiwano partnerów biznesowych z krajów ameryki południowej, przeważnie Brazylii i Chile. Należy również zwrócić uwagę, że pandemia spowodowała zakłócenia w łańcuchach dostaw. Na skutek tego udział poszukiwania partnerów biznesowych w Europie i na świcie uległ zmianie – w 2019 roku stanowił 31%, zaś w 2020 65% – wskazuje Robert Fedorowicz, ekspert handlu zagranicznego Santander Bank Polska

Dane Santander Trade:

Gdzie polskie firmy najczęściej szukają partnerów biznesowych? TOP 5 krajów

  • 2019: Grecja, Hiszpania, Wielka Brytania, Brazylia, Chile/Meksyk
  • 2020: Hiszpania, Czechy, Grecja, Wielka Brytania, Belgia

Gdzie zagraniczne firmy najczęściej szukają partnerów biznesowych:

  • 2019: Hiszpania, Czechy, RPA, Brazylia, Japonia
  • 2020: Korea Pd., Włochy, Hiszpania, Brazylia, Portugalia

[1] https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61228:szansa-dla-firm-dotknietych-skutkami-pandemii-jest-ekspansja-zagraniczna-teraz-mozna-wnioskowac-o-unijne-wsparcie-zwiazane-z-dzialalnoscia-eksportowa

[2] https://www.rp.pl/Opinie/301209873-Ostrozny-optymizm-polskich-przedsiebiorcow.html