Europejski Bank Centralny obniża stopy procentowe i uruchamia nowy program skupu obligacji

Konferencja prasowa prezes EBC Mario Draghi

Konferencja prasowa prezes EBC Mario Draghi

  • Program luzowania ilościowego banku centralnego obejmie 20 mld euro miesięcznie za zakupy aktywów tak długo, jak długo będzie to konieczne.
  • EBC obniżył również swoją główną stopę oprocentowania depozytów o 10 punktów bazowych do -0,5%, co jest rekordowo niskie, ale zgodne z oczekiwaniami rynku.
  • „W świetle pogarszających się perspektyw gospodarczych i utrzymującego się znaczenia ryzyka pogorszenia sytuacji gospodarczej, rządy dysponujące przestrzenią fiskalną powinny działać skutecznie i na czas.” – powiedział prezes EBC Mario Draghi.

Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił w czwartek nowy program skupu obligacji, mający na celu pobudzenie słabnącej gospodarki strefy euro.

Program luzowania ilościowego banku centralnego (QE) obejmie 20 mld euro (21,9 mld dolarów) miesięcznie na zakup aktywów netto tak długo, jak długo będzie to konieczne.

EBC obniżył również swoją główną stopę oprocentowania depozytów o 10 punktów bazowych do -0,5%, co jest rekordowo niskie, ale zgodne z oczekiwaniami rynku.

„Wobec słabnących perspektyw gospodarczych i utrzymującego się znaczenia ryzyka pogorszenia sytuacji, rządy z przestrzenią fiskalną powinny działać skutecznie i na czas” – powiedział Draghi.

Ponadto EBC zmienił stopę TLTRO, aby zapewnić korzystniejsze warunki udzielania kredytów bankowych i dorównać stopie refinansowania, likwidując wcześniejszą różnicę 10 punktów bazowych.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku EBC wprowadził również system dwupoziomowy, do czego zachęcali szefowie różnych dużych banków europejskich. Posunięcie to ma na celu złagodzenie części presji ujemnych stóp procentowych na bilanse banków europejskich, których zyski zostały ograniczone przez utrzymujące się niskie stopy procentowe.

Draghi dodał na konferencji prasowej: „Rada Prezesów postanowiła wprowadzić dwustopniowy system wynagradzania rezerw, w którym część posiadanych przez banki nadpłynności będzie zwolniona z ujemnej stopy oprocentowania depozytów”.

Spowolnienie gospodarki strefy euro, utrzymująca się niska inflacja i wojna handlowa między USA a Chinami wskazywały, że bank centralny jest zmuszony do wprowadzenia nowych środków stymulacyjnych.

Ostatnie dane ekonomiczne nie są obiecujące, choć ostatnie indeksy PMI wykazały pewną stabilność pomimo utrzymującej się słabości przemysłu.