Fast Finance stawia na organiczny rozwój. Na poprawę wyników spółki ma wpłynąć poprawa procesów windykacyjnych

0


Specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych spółka Fast Finance zmniejsza zadłużenie. W I półroczu wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13,2 mln zł. Zakup atrakcyjnych portfeli wierzytelności detalicznych w połączeniu z rozwojem organicznym ma zapewnić spółce dobrą pozycję na rynku. 

– Jesteśmy zadowoleni z I półrocza. Utrzymaliśmy dobry poziom wyników w trakcie realizacji programu redukcji zadłużenia spółki, z czego jesteśmy zadowoleni – przyznaje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Jacek Daroszewski, prezes zarządu firmy Fast Finance we Wrocławiu.

Spółka zakończyła okres sprawozdawczy skonsolidowanymi przychodami na poziomie 13,2 mln zł, wynikiem netto w wysokości 4,1 mln zł oraz wzrostem wskaźników rentowności. Na koniec czerwca wskaźnik zadłużenia, długu netto do kapitału własnego spadł z poziomu 0,70 na koniec I kw. do 0,58. Spółka osiągnęła też wyższe niż w pierwszej połowie 2015 roku wskaźniki rentowności. Skonsolidowana marża operacyjna EBIT wyniosła 50,8 proc. (wzrost o 3,4 p.p. w skali roku), a rentowność netto wzrosła do 31,3 proc., przy 30,8 proc. w tym samym okresie 2015 roku.

– W drugim półroczu nie spodziewamy się wzrostu marży brutto, ale doskonalenie procesów windykacyjnych może doprowadzić do wzrostu marży netto i poprawy tego wyniku – ocenia Doroszewski. – Zakupy zawsze powodują wzrost przychodów. Gdybyśmy dokonali inwestycji w atrakcyjne portfele, tobyśmy mogli się spodziewać wzrostu – dodaje.

Spółka zapowiada też konsekwencje w realizowaniu strategii, nie wyklucza też wejścia w nowe segmenty działalności. Fast Finance ma wciąż nabywać atrakcyjne portfele wierzytelności, co w połączeniu z inwestycjami w rozwój organiczny powinno zapewnić mocną pozycję w branży.

– Prowadzone są różne rozmowy na temat pozyskiwania nowego finansowania dla spółki. Należy zauważyć, że mocno spadł wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych i możliwości tutaj są bardzo duże – ocenia prezes Fast Finance.

Pozytywny wpływ na rozwój firmy ma również dobra sytuacja na rynku wierzytelności. Badanie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych wskazuje, że na koniec I kwartału 2016 roku firmy zarządzały łącznie 12,8 mln wierzytelnościami o łącznej wartości ponad 79 mld zł. W porównaniu do IV kw. 2015 roku oznacza to 6,3 proc. wzrostu wartości portfela (przy przeciętnym tempie 5,9 proc. na kwartał od 2013 roku). W ujęciu bezwzględnym wartość obsługiwanych wierzytelności wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o ok. 4,7 mld zł.

– Branża windykacji rozwija się bardzo dynamicznie. Przejawia się to w różnych aspektach, przykładem może być konsolidacja rynku, doskonalone są procesy windykacyjne, zmienia się również percepcja całej branży – podkreśla Doroszewski.

Na korzyść zmieniło się również postrzeganie samej branży firm windykacyjnych.

– Branża przez ostatnich paręnaście lat, odkąd pracujemy na tym rynku, bardzo się zmieniła, i to bardzo pozytywnie. Postrzegana jest zdecydowanie dużo lepiej. Jesteśmy traktowani jako konieczny biznes na rynku – wskazuje prezes Fast Finance.