-5.5 C
Warsaw
sobota, Luty 23, 2019
W dniu 07.12.2011 Wojciech Rabiej został powołany na stanowisko Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Obejmie swoją funkcję z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Wojciech Rabiej jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ukończył studia podyplomowe w University of Manchester. Ma ponad 14-letnie doświadczenie na rynkach finansowych....
Andrzej Woźniakowski, prezes zarządu notowanej na NewConnect spółki inwestycyjnej Futuris S.A. nabył 13.046.571 akcji swojej firmy stanowiących 7,12% w kapitale zakładowym oraz 6,94% w ogólnej liczbie głosów. Transakcja została zawarta w dniu 19 października po średniej cenie 0,09 zł za walor. Zakup akcji nastąpił na podstawie umów cywilno-prawnych, poza rynkiem...
Agroma S.A., notowana na New Connect, największa polska firma handlowo-produkcyjna, działająca na rynku urządzeń do pielęgnacji ogrodów, podała w raporcie miesięcznym wyniki za wrzesień 2011. Przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły ponad 5 mln 830 tys. złotych i były wyższe o 602 procent w porównaniu z wrześniem 2010 (wtedy przychody...
Paul Bragiel, ekspert w obszarze nowych przedsięwzięć internetowych w Dolinie Krzemowej, ma zasilić Radę Nadzorczą InteliWISE S.A. Do Rady Nadzorczej InteliWISE – spółki IT notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych rynku New Connect – zgłoszono kandydaturę pana Paula Bragiela. Paul Bragiel jest założycielem i współwłaścicielem inkubatora technologicznego w San Francisco. Jako inwestor...
Futuris S.A., poprzez Spółkę zależną ITVENT S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu notowanej na New Connect spółki Dobra Nasza S.A. Zmiana ta nastąpiła na skutek zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A. Futuris S.A. poprzez ITVENT S.A. posiada 120.000 akcji...
Digital Avenue kontynuuje rozwój w oparciu o kolejne akwizycje, na które przeznaczy m.in. środki pozyskane z ostatniej emisji, w wysokości 240 tys. PLN. Nowe przejęcia mają szansę dojść do skutku jeszcze w tym roku. W dniu 22 września br. Digital Avenue przeprowadził emisję akcji skierowaną do Marka Kamoli, dotychczasowego akcjonariusza,...
Ekspertyza z zakresu informatyki śledczej dotycząca korespondencji pomiędzy Zarządem Komputronik a innymi osobami i podmiotami w związku z podpisaniem Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 r. Zarząd Komputronik SA podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników przeprowadzonej ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej w związku z opublikowaną rzekomą korespondencją...
Marka S.A., firma oferująca szybkie pożyczki gotówkowe liczy, że jej akcje pojawią się w obrocie w pierwszej połowie września. Zainwestowała już ponad 60 proc. kapitału, który pozyskała w ofercie prywatnej na rozwój sieci sprzedaży. Marka S.A., działająca w branży pożyczek gotówkowych szykuje się do debiutu na NewConnect w pierwszej połowie...
1 sierpnia funkcję prezesa zarządu Telecom Media SA objął Jacek Czynajtis, związany z branżą mediową od ponad 20 lat. Jednocześnie Telecom Media obejmie 31% udziałów w spółce Optizen Labs, specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu marketingu mobilnego oraz digital publishing. Jacek Czynajtis posiada długoletnie i rozlegle doświadczenie zawodowe, zdobywane podczas...
Actavis jest dobrze przygotowany do przejęcia Polfy Warszawa. W pierwszej połowie 2011 roku sprzedaż Actavis Polska wzrosła ponad 30 procent, co pokazuje silne zaangażowanie firmy w Polsce. „Actavis ma wieloletnie doświadczenie na globalnym rynku farmaceutycznym. Polska jest dla nas jednym z najważniejszych rynków i planujemy wzmocnić tutaj naszą pozycję. Wierzymy,...
Z dniem 1 września 2011 r. Małgorzata Popielewska, dotychczas dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, weszła do zarządu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Jako nowy członek zarządu będzie odpowiedzialna za nadzór nad Działami Finansowym, Prawnym, Zarządzania Ryzykiem, Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych i Portfeli oraz Działem Administracji. Małgorzata Popielewska jest...
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA nabyło 24.591.544 akcji stanowiących ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland SA (VHP). Zakup stołecznych elektrociepłowni jest dla PGNiG kolejnym, po projekcie w Stalowej Woli, etapem rozwoju PGNiG jako koncernu multienergetycznego. „Ta transakcja, to kolejny przykład, że polskie spółki opierając się na czysto biznesowej kalkulacji...
1 sierpnia 2011 nastąpi zmiana na stanowisku prezesa zarządu BZ WBK Asset Management S.A. Krzysztofa Grzegorka, który podjął decyzję o odejściu ze spółki, zastąpi obecny prezes BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Jacek Marcinowski. Jacek Marcinowski będzie pełnił funkcję prezesa w obu spółkach – Asset Management i Towarzystwie....
Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na przekształcenie Polbank EFG z oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy. Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego: -Wszystkie umowy z klientami pozostają w mocy -Depozyty ulokowane w banku zostaną objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego -Komisja Nadzowu Finansowego sprawuje kontrolę nad Polbank EFG S.A. w pełnym zakresie 29 sierpnia Komisja Nadzoru...
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarła umowę o ustanowienie programu emisji obligacji. Maksymalna kwota Programu wynosi 5 mld zł, a jego organizatorami są banki Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. Nowy program pozwala Spółce na emisję obligacji dyskontowych o terminie wykupu nie dłuższym niż 1 rok, jak i obligacji...
Digital Avenue, notowana na giełdzie internetowa grupa medialna, podpisała umowę inwestycyjną zakładającą odkupienie większości udziałów w spółce prowadzącej popularną internetową grę dla fascynatek mody – Fashionstyle.pl. Udziałowcem Spółki i Prezesem Zarządu pozostaje twórca gry – Ola Sitarska, jedna z najbardziej znanych polskich twórczyń startupów, laureatka Startup School i Startup Weekend....
Notowani na rynku NewConnect, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. nabyli 100 proc. udziałów w spółce NESTOR sp. z o.o., przejmując tym sposobem kolejny podmiot z branży. Akwizycja odbyła się za pośrednictwem należącego do WDB BU Krajowego Biura Brokerskiego (KBB). WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi poinformowali także, iż planują upublicznić spółkę zależną KBB...
Juliusz Kornaszewski objął w firmie Intel stanowisko PR Managera na region Europy Centralnej i Wschodniej. Z branżą mediów i PR jest związany od ponad 10 lat. W 2000 r. dołączył do redakcji miesięcznika PC World Komputer (obecnie PC World), gdzie od 2004 do 2010 r. pełnił funkcję zastępcy redaktora...
Firma SAP Polska poinformowała, że według najnowszego raportu firmy badawczej IDC, poświęconego polskiemu rynkowi oprogramowania biznesowego(1), w 2010 r. SAP osiągnął 39,9% udziału w rynku zintegrowanych aplikacji dla przedsiębiorstw i pozostaje zdecydowanym liderem tego rynku. Według raportu IDC „Poland Enterprise Application Software Market 2011-2015 Forecasts and 2010 Vendor Shares” wartość...
Gra Paper Wars: Cannon Fodder studia iFun4all, należącego do krakowskiego dewelopera Bloober Team S.A., została wybrana jako jedna z wielu tysięcy aplikacji dostępnych na system iOS przez największy chiński fundusz VC inwestujący w gry na urządzenia mobilne. Gra będzie pierwszym wydanym na rynku chińskim produktem polskiego dewelopera gier. iFun4all udzieliła...
W dwóch kwartałach 2011 roku Grupa Getin Noble Bank osiągnęła zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 791,2 mln PLN. W tym samym okresie sprzedaż kredytów osiągnęła poziom 7,2 mld PLN (+52% r/r). Od początku roku suma bilansowa Banku wzrosła o 14,5% (do poziomu 49,0 mld PLN), natomiast...
Zarząd Grupy Handlowej Emperia poinformował, iż w dniu 9 sierpnia 2011 roku – przy pełnej akceptacji Rady Nadzorczej – odstąpił od umowy inwestycyjnej z Eurocash, działając w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Inwestycyjnej. Przyczyną odstąpienia było niedotrzymanie przez Eurocash umówionego terminu realizacji transakcji – do dnia 15...
SpeedUp Venture Capital Group właśnie zainwestowała w sześć nowych spółek, działających na rynku nowych technologii w zakresie: e-commerce, e-turystyki, mobile, social media i e-zdrowia. Zbiorcza kwota inwestycji to trzy miliony pięćset tysięcy złotych. Właśnie zainwestowaliśmy w sześć starannie wyselekcjonowanych projektów: FusionSheep, RekomendMe, Lookmash.com, TimeSelf, Pastylka.pl, Ortopedio – mówi Bartłomiej Gola,...
Spółka Mabion SA uzyskała w II kwartale 2011 r. 1,8 mln zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do 113 tys. zł uzyskanych w całym roku 2010. To dużo więcej niż prewidywały prognozy zarządu spółki podawane jeszcze w I kwartale 2011 roku. - Spodziewaliśmy się, że pierwszy rok po wejściu na...
130 mln złotych na inwestycje zapewniło sobie P.P. Porty Lotnicze, zarządzające Lotniskiem Chopina w Warszawie. Środki pochodzić będą z obligacji, które obejmie Nordea Bank Polska SA. Porty Lotnicze i Nordea Bank podpisały w Warszawie umowę na emisję obligacji średnioterminowych, która pozwoli na sfinansowanie II bloku inwestycji planowanych do realizacji w...
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK stwierdzającą naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez Cyfrowy Polsat. Sąd zgodził się również wysokością nałożonej przez Urząd kary ponad – 993 tys. zł Wyrok sądu dotyczy decyzji wydanej przez Prezesa UOKiK w grudniu 2009 roku. Urząd zakwestionował wówczas regulamin świadczenia usług...
IQ Partners S.A. opublikował jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z wyników finansowych za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Na koniec II kwartału 2011 roku IQ Partners wygenerował jednostkowy zysk netto na poziomie 3.522 tys. zł, co przełożyło się na wzrost kapitałów własnych do poziomu 39.061 tys....
Jeden z najaktywniejszych funduszy inwestycyjnych skierował swoje kroki tym razem w stronę rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie stronami marek na Facebooku. Dokonując inwestycji w FanpageAd, wspólny projekt facead i Interactive Research Center, fundusz powiększył swój portfel o nowe rozwiązania. FanpageAD to dokładna selekcja monitorowanych stron, jak również możliwość łączenia fanpagy...
GG Network, producent popularnego komunikatora Gadu-Gadu oraz Grupa Allegro, operator największej platformy e-commerce w Polsce łączą siły w zakresie sprzedaży reklam w Internecie. W tym celu działy sprzedaży obu spółek zostaną zintegrowane, tworząc jeden, silny zespół. Celem nowego biura reklamy jest stworzenie oferty bez precedensu, z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia i...

Nowy CEO w WARCIE

Bartosz Grześkowiak obejmuje 1 sierpnia 2011 r. stanowisko dyrektora zarządzającego w TUiR WARTA. Kierując Departamentem Sprzedaży Ubezpieczeń dla klientów korporacyjnych będzie odpowiadał za sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i finansowych dla przedsiębiorstw, głównie poprzez sieć brokerską. Grupa WARTA buduje silny team nie tylko na poziomie zarządu, ale również na wyższych szczeblach menedżerskich....

NAJCIEKAWSZE INFORMACJE

143936video

Jak wprowadzić zasady rynkowe w polskim sektorze energetycznym?

Rozwój energetyki rozproszonej, w tym odnawialnej, wymaga odpowiedniej legislacji ze strony państwa. Konieczne jest zmiana podejścia do pozyskiwania energii w oparciu o siłę wiatru, która...

KOMENTARZE WALUTOWE

Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Inwestorzy w dalszym ciągu poszukują sygnałów potwierdzających pogłębianie spowolnienia lub nadejście zwrotu. Dopóki nie zobaczymy wyraźnych oznak odbicia w danych, trudno będzie o wypracowanie...
Konrad Białas

Czekanie na cokolwiek

Niech się wreszcie coś zadzieje – myśl, która siedzi w głowach większości inwestorów. Stan zawieszenia podtrzymywany jest przez równoważenie się nadziei o porozumienie handlowe...

GIEŁDA I INWESTYCJE

Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Inwestorzy w dalszym ciągu poszukują sygnałów potwierdzających pogłębianie spowolnienia lub nadejście zwrotu. Dopóki nie zobaczymy wyraźnych oznak odbicia w danych, trudno będzie o wypracowanie...

TRENDY BIZNESOWE

Za granicą pracuje ponad 2,5 mln Polaków. Uproszczenie podatków i zmiany...

Starzenie się polskiego społeczeństwa może w kolejnych latach hamować tempo rozwoju gospodarczego – wskazuje prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski. GUS szacuje, że w 2050 r....
nieruchomości mieszkanie deweloper

Klauzule niedozwolone w umowie deweloperskiej ograniczające możliwość odstąpienia od umowy

Postanowienia nakładające jedynie na konsumenta obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej są niedozwolone. Niedopuszczalne jest również uzależnienie zwrotu wpłaconych przez...
Robert Nogacki, Kancelaria Prawna Skarbiec

Zaostrzenie przepisów karnych-skarbowych za oszustwa podatkowe

Projekt zaostrzający przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, projekt zmian dotyczących odpowiedzialności za błędy w JPK, ustawa zaostrzająca przepisy dotyczące podatku u źródła czy raportowanie...
Galeria handlowa

Jakie wyzwania czekają galerie handlowe w 2019 roku?

Galerie handlowe już dawno przestały być miejscami, w których Polacy tylko robią zakupy. Rodacy bywają w nich co najmniej kilka razy w miesiącu -...
Bartosz Turek, analityk Open Financevideo

Tegoroczny budżet to równowartość ponad miliona mieszkań

Ile mieszkań mogłoby powstać, gdyby całkiem inaczej wydawano pieniądze z budżetu państwa? W 17 największych polskich miastach jest łącznie ponad 3,7 min mieszkań. Ich...