2.8 C
Warszawa
niedziela, 19 stycznia, 2020

Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Handel

Poprawa sytuacji w polskim budownictwie powinna nastąpić za rok. Uzależniona będzie jednak od przepływu funduszy unijnych. Obecnie kończą się pieniądze z unijnego budżetu przysługujące na inwestycje infrastrukturalne w latach 2007–2013. Strumień środków z perspektywy 2014–2020 zacznie płynąć dopiero za kilka miesięcy. – Projekty zwyczajnie nie są gotowe i pakiety projektowe nie zostały jeszcze uruchomione – mówi agencji informacyjnej Newseria...
W I półroczu utrzymywał się niewielki wzrost obrotów towarowych z zagranicą - informuje Główny Urząd Statystyczny. Systematycznie zwiększała się wartość wymiany z krajami rozwiniętymi w tym z krajami UE, jednocześnie coraz szybciej obniżał się eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obroty ogółem zamknęły się niewielkim saldem ujemnym, na które złożyło się dodatnie saldo wymiany z krajami...
Prognoza inflacji na 2015 rok wpisana w przyjęty przez rząd budżet państwa jest nawet bardziej konserwatywna niż nasza – ocenia Michał Burek, ekonomista z Raiffeisen Polbank. Jego zdaniem założenia dotyczące wzrostu PKB zawarte w projekcie są ryzykowne, głównie ze względu na ryzyka zewnętrzne. Ekonomista pozytywnie ocenia natomiast wykonanie tegorocznego planu. – Te założenia zostały...
„Przyszły rok będzie kolejnym rokiem najniższych wydatków publicznych w stosunku do PKB w historii 25-lecia Polski” – ogłosił minister finansów Mateusz Szczurek.  Choć trudno w to uwierzyć, ale minister najprawdopodobniej ma rację. Jak to jest możliwe? Ostatnie trzy lata były okresem bezprecedensowego w dziejach RP wzrostu fiskalizmu. Tylko w tym...
Dane z gospodarki potwierdzają słabszą koniunkturę w drugim półroczu. Do końca roku nie można liczyć na poprawę. Wartość Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) nie rośnie już od kwietnia. Wszystko przez spowolnienie w Niemczech oraz rosnące koszty produkcji. ‒ Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, który sam w sobie jest prognozą krótkookresową, od kilku miesięcy nie rośnie. Właściwie zachowuje...
Na zakończenie rozmów o wolnym handlu między Unią Europejską a USA zostało kilkanaście miesięcy. Tymczasem europejska gospodarka spowalnia, podczas gdy amerykańska ma się coraz lepiej. Zdaniem Ryszarda Petru ten rozdźwięk nie powinien jednak spowodować prób opóźniania negocjacji przez europejskich polityków, bo największe gospodarki kontynentu na niej skorzystają. Liberalizacja dostępu do rynków wewnętrznych, niwelowanie barier...
Wejście na giełdę daje spółkom nie tylko pieniądze na rozwój, lecz także kontakty i pozycję w świecie biznesu. Choć bycie spółką publiczną wymaga utrzymywania wysokich standardów i transparentności w zarządzaniu, a spółki muszą włożyć wysiłek w kształtowanie relacji inwestorskich i publikację raportów, to dzięki temu są postrzegane jako przewidywalny i rzetelny partner.  – Obecność na giełdzie i dostęp...
Specjalne strefy ekonomiczne będą coraz bardziej przyciągać małych i średnich przedsiębiorców. Chcą zachęcać ich nie tylko pomocą publiczną. W przypadku katowickiej SSE 60 proc. firm to duże spółki motoryzacyjne, ale wśród pozostałych inwestorów przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa. ‒ W naszej strategii działania widzimy konieczność wzmocnienia pewnych kierunków, aby po części obalić mit, że...
Sytuacja sektora bankowego w I półroczu pozostawała stabilna, czemu sprzyjało wyraźne ożywienie gospodarki oraz środowisko rekordowo niskich stóp procentowych - podkreśla Komisja Nadzoru Finansowego. Zrealizowany w I półroczu wynik netto sektora bankowego okazał się wyższy niż rok wcześniej (8,7 mld zł, wzrost o 6,3 proc.) przy czym zysk w II kwartale (4,7 mld zł) okazał...
W ostatnim tygodniu w USA złożono 293 tys wniosków o zasiłek dla bezrobotnych – podał Departament Pracy. Jest to lepszy wynik od prognozowanych 299 tys, choć nieco gorszy od 281 tys w poprzednim tygodniu.
Bogacące się społeczeństwa przyczyniają się do rozwoju rynku sztuki, który staje się także coraz bardziej zglobalizowany, a na znaczeniu coraz bardziej zyskują rynki Azji i Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Południowej. Jak wynika z kolejnej edycji raportu firmy doradczej Deloitte, powstałego we współpracy ze spółką ArtTactic „Art & Finance Report...
Inwestorzy wybierający rynki wschodzące powinni zapomnieć o klasycznym koszyku walorów opartych o BRIC, czyli inwestycjach w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach. Analitykom interesujące wydają się takie kraje, jak Wietnam czy Nigeria, których gospodarki rozwijają się w relatywnie wysokim tempie 5-6 proc. rocznie. Odbicie w przyszłym roku spodziewane jest także na warszawskiej giełdzie. Choć w przyszłym roku inwestorzy...
Outsourcing usług i IT oraz produkcja to obszary, w których polska gospodarka będzie się rozwijać najprężniej w najbliższych latach. Stabilne otoczenie polityczne i wykształcona siła robocza zapewniają Polsce największy potencjał rozwoju spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej ‒ ocenia Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium. Jego zdaniem Polacy są też wyjątkowo przedsiębiorczy.  ‒ Cała Europa Środkowa...
Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu  państwa na 2015 rok. Ministerstwo finansów podkreśla, że ogranicza on zadłużenia państwa i w roku 2016 możliwe będzie zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Dochody budżetowe zaplanowano na ponad  297,2 mld  zł. Wydatki przekroczą 343,3 mld zł. W rezultacie deficyt budżetowy ma sięgnąć nieco ponad 46 mld...
97 proc. polskich przedsiębiorców działających na zagranicznych rynkach jest zadowolonych ze swej działalności międzynarodowej. 39 proc. z nich planuje w najbliższych dwóch latach podjąć dalszą ekspansję zagraniczną – wynika z badań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Z danych GUS wynika, że za granicę eksportuje aż 65 proc. dużych polskich firm i 47 proc. średnich....
Indeks IFO określający klimat panujący w niemieckim przemyśle i handlu spadł we wrześniu o 1,6 pkt, do poziomu 104,7 pkt. Najniższy poziom indeksu od kwietnia 2013 oznaczają, że poważnie pogarszają się nastroje niemieckich menedżerów. Oceny bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech po raz kolejny były mniej korzystne niż przed miesiącem. Oczekiwania co do perspektyw biznesowych...
Stopa bezrobocia w Polsce spadła w sierpniu do 11,7% wobec 11,8% w lipcu – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Był to wynik lepszy od 11,8%, oczekiwanych przez ekonomistów. Na koniec sierpnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1.853,2 tys. i była o 230 tysięcy niższa niż rok wcześniej. Dzięki temu stopa bezrobocia rejestrowanego...
Produkcja w światowym przemyśle chemicznym w tym i kolejnym roku ma przyspieszać – wynika z prognoz międzynarodowych organizacji. Grupa Ciech ma zyskiwać przewagę nad konkurencją dzięki przenoszeniu się głównych odbiorców – producentów szkła – do Europy Środkowo-Wschodniej. Negatywnie na wyniki spółki może jednak oddziaływać eskalacja konfliktu między Rosją a Ukrainą, czyli państwami, które są...
Jedna czwarta polskich mikrofirm rozszerzyła w ciągu ostatnich dwóch lat działalność na inne regiony zarówno w kraju, jak i poza nim. To dla nich szansa na większe zarobki pomimo dużej konkurencji. Jak wynika z badań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym, mikroprzedsiębiorcy są zadowoleni z decyzji o ekspansji. ‒ Z badań wynika, że ponad 24 proc. mikroprzedsiębiorców zdecydowało się...
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 11,7 proc. przy 11,8 proc. w lipcu i 13 proc. rok wcześniej – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Z komunikatu GUS wynika, ze liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia 2014 wyniosła 1,853,2 tys. osób (w tym 968,1 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 25,3 tys. osób...
Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 1,7 proc. wobec sierpnia ubiegłego roku i skurczyła się o 1,1 proc. w stosunku do lipca br. Ekonomiści oczekiwali wzrostu o 1,3 proc. w ujęciu rocznym. Najmocniej wzrosła sprzedaż w kategorii „włókno, odzież, obuwie”, która zwiększyła się o 19 proc. Wyraźny zrost, o 9,4 proc. nastąpił w handlu farmaceutykami i kosmetykami....
Noble Securities zmienił rekomendację Akumuluj na Trzymaj dla akcji Pfleiderer Grajewo. Podniesiono jednak cenę docelową z 33,61 do 36,7 zł. – Pfleiderer Grajewo opublikowało bardzo dobre wyniki finansowe za I półrocze, powyżej naszych oczekiwań w kontekście wyniku całorocznego – podkreślono w rekomendacji. Jak oceniono, bardzo dobra koniunktura na rynku meblarskim wpływa na silny popyt krajowy...
Produkcja mleka rośnie zarówno na świecie, u głównych eksporterów przetworów mleczarskich, jak i w Polsce. Analitycy szacują, że w br. produkcja mleka w większości państw wzrośnie o ok. 5 proc., co na rynku mleka jest wzrostem znaczącym. Embargo ze strony Rosji i zmniejszenie popytu w Chinach przekładają się na niższe ceny w skupie. Zaowocuje to obniżkami...
Dostrzegamy, że obecnie priorytetem rządu staje się złagodzenie polityki fiskalnej, tak aby nie powodowała ona nadmiernych dolegliwości społecznych - napisała Konfederacja Lewiatan w ocenie projektu budżetu na 2015 rok. Aż 46,1 mld zł deficytu budżetowego to 2,7 proc. wielkości nominalnej PKB w 2015 roku, wobec zaledwie 34 mld zł przewidywanego...
We wrześniu pogorszyła się koniunktura w polskiej gospodarce – wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego. Mimo to jest ona znacznie lepsza niż w ubiegłych latach. Jak informuje GUS, ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu oceniany jest mniej korzystnie niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżącego portfela zamówień...
Włoska gospodarka, m.in. w wyniku sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej u naszych wschodnich sąsiadów, awansowała pod względem wartości eksportu na piątego partnera handlowego Polski, zastępując na tym miejscu Rosję. Z analiz Euler Hermes wynika, że włoskie przedsiębiorstwa nadal przeżywają kłopoty związane z terminowym regulowaniem należności. Skala nieuregulowanych płatności jest nadal...
Strategia PGE zakłada zróżnicowanie dotychczasowych źródeł energii. Tempo jej wprowadzania ma jednak zależeć przede wszystkim od opłacalności poszczególnych inwestycji. Wymagają one wysokich nakładów, więc jeśli koszty emisji dwutlenku węgla będą wysokie, to dywersyfikacja będzie przebiegać wolniej. – Myślę, że jeszcze bardzo długo w polskiej gospodarce węgiel będzie dominujący paliwem – zauważa w rozmowie...
W sierpniu ceny większości produktów rolnych były niższe niż przed rokiem. Główny Urząd Statystyczny podał, że drożały jedynie zboża. Na rynku rolnym w sierpniu, w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, spadły ceny prawie wszystkich produktów rolnych w skupie i na targowiskach. Wyższy poziom osiągnęły ceny skupu żyta, pszenżyta i owsa. Spadły ceny mleka w skupie, ceny...
Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Prognozy dotyczące sytuacji w przemyśle zawarte w ostatnich trzech wskaźnikach PMI, a także w badaniach koniunktury gospodarki (GUS) „wreszcie" zmaterializowały się. Po lepszym od oczekiwań lipcu, gdy produkcja sprzedana przemysłu wzrosła r/r o 2,3 proc. dane sierpniowe są bardzo słabe. Nie tylko...
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podniósł prognozy wzrostu polskiego PKB w 2014 roku do 3 proc. Wcześniej EBOR prognozował, że wzrost naszej gospodarki nie przekroczy 2,8 proc. Jak zaznaczono wyższe szacunki wynikają ze znacznie wyższego eksportu i silniejszej produkcji przemysłowej w pierwszej połowie roku. W swoim najnowszym raporcie Economic Outlook, EBOR podkreślił, że poprawa była przede...

NAJCIEKAWSZE INFORMACJE

WARSZAWA MIASTO

Lewiatan: W 2020 r. polską gospodarkę czeka ostre hamowanie

0
• Rok 2020 upłynie pod znakiem spowolnienia gospodarczego dotkliwego dla firm i gospodarstw domowych. • Pracodawcy będą się borykać z coraz większym niedoborem pracowników i...

KOMENTARZE WALUTOWE

Konrad Białas - Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia 20-24/01/2020

0
Jak wysoko jeszcze mogą pójść indeksy? Pozytywne nastroje zbudowane na Pierwszej Fazie umowy handlowej USA-Chiny i globalnej ekspansji monetarnej nieustannie wspierają ryzykowne aktywa. Nawet...
forex giełda

Niemiecka gospodarka rozwija się najwolniej od 2013 r.

0
Zeszły rok nie sprzyjał niemieckiej gospodarce. Z powodu problemów w przemyśle, PKB wzrósł w ubiegłym roku o zaledwie 0,6%, co jest najgorszym wynikiem od...

GIEŁDA I INWESTYCJE

forex giełda

Jaki jest dzisiejszy inwestor? Co łączy tradera rynku OTC/CFD z inwestorem...

0
Jeszcze kilka lat temu inwestor forex i kontraktów CFD był kojarzony głównie z młodym człowiekiem szukającym szybkiego zysku i dreszczyku emocji. Dziś widać, że...

TRENDY BIZNESOWE

Ruszył nabór do 3. edycji MIT Enterprise Forum CEE

0
Od 16 stycznia 2020 roku można aplikować do 3. edycji MIT Enterprise Forum CEE - programu akceleracji dla młodych przedsiębiorców z Polski oraz z...
ministerstwo finansów

Czas na radykalne uproszczenia w podatkach, bo toniemy w absurdach

0
W ubiegłym roku nie było zbyt wielu korzystnych zmian podatkowych dla przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów podejmowało przede wszystkim działania związane ze zwiększaniem restrykcji oraz z...
WARSZAWA MIASTO

Lewiatan: W 2020 r. polską gospodarkę czeka ostre hamowanie

0
• Rok 2020 upłynie pod znakiem spowolnienia gospodarczego dotkliwego dla firm i gospodarstw domowych. • Pracodawcy będą się borykać z coraz większym niedoborem pracowników i...
Anna Wysocka JLL

Rynek handlowy zmierza w stronę nowych formatów

0
Niższe tempo przyrostu nowej powierzchni w centrach handlowych, rosnąca popularność segmentu convenience i projektów mixed-use, a także dalsza synergia handlu tradycyjnego i technologii –...
forex giełda

Niemiecka gospodarka rozwija się najwolniej od 2013 r.

0
Zeszły rok nie sprzyjał niemieckiej gospodarce. Z powodu problemów w przemyśle, PKB wzrósł w ubiegłym roku o zaledwie 0,6%, co jest najgorszym wynikiem od...