15 C
Warsaw
sobota, Wrzesień 21, 2019
Nadwyżka handlu zagranicznego UE spadła w czerwcu br. do 2,9 mld euro z 8,6 mld euro rok wcześniej. Nadwyżka handlu międzynarodowego Unii Europejskiej wyniosła w czerwcu 2014 r. 2,9 mld euro, wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu. To mniej niż w w czerwcu ub.r., kiedy było to 8,6 mld euro, ale więcej niż w maju, gdy nadwyżka...
Ożywienie popytu ma nastąpić za sprawą dalszych obniżek cen. Przedsiębiorcy planują także nieznacznie zwiększyć zatrudnienie. Dobre półrocze szykuje się również dla eksporterów. To wnioski z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net. Firmy.net zaprezentował wnioski z trzeciego badania polskich mikro- i małych firm w raporcie „Jak w Polsce...
W drugim kwartale 2014 r. Polska gospodarka urosła o 3,2 proc. rok do roku, zgodnie z prognozami ekonomistów. Nie odsuwa to jednak obaw o spowolnienie, ponieważ pierwsze sygnały świadczące o nim pojawiły się dopiero w czerwcu, a dane za kwiecień i maj były jeszcze dobre. W drugiej połowie roku eksport nie będzie już napędzał wzrostu PKB, ale...
W II kwartale br. wzrost PKB był słabszy niż w I kwartale (3,4 proc.) i wyniósł 3,2 proc. - podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Oceniając tempo wzrostu PKB przez pryzmat informacji, które napływały ostatnio z różnych działów gospodarki, np. przemysłu, handlu i sygnalizowały osłabienie, trzeba przyznać,...
200 mld dolarów może kosztować rosyjską gospodarkę ucieczka kapitału zagranicznego. Choć to równowartość 10 proc. tamtejszego PKB, rosyjski bank centralny i władze przekonują, że nie jest to duży problem. Firmy i konsumenci płacą jednak wysoką cenę za politykę Władimira Putina. Drożeją dobra z importu i kredyty. Pogłębia się też luka w budżecie, dlatego kolejnym ciosem...
Po wyłączeniu cen energii i żywności, w Polsce nie mamy deflacji. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w lipcu 0,4 proc. r/r. To o 0,6 pkt proc. niżej niż w czerwcu – podał Narodowy Bank Polski w komunikacie. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen podlegających kontroli państwa wyniosła -0,4 proc. Miesiąc wcześniej było to -0,1 proc. Jak wskazuje NBP, inflacja...
PKB strefy euro zanotował stabilizację w II kw. 2014 r. PKB w całej strefie euro w II kw. br. utrzymał się na tym samym poziomie, co w I kw. roku – wynika z danych Eurostatu. Największa gospodarka strefy – Niemcy – zanotowała spadek PKB w ujęciu kwartalnym. Francja nie zanotowała wzrostu, natomiast trzecie pod względem wielkości Włochy weszły...
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że dwukrotny wzrost stawek jest nieuzasadniony i stanowi nadmierny przejaw fiskalizmu, który boleśnie może dotknąć wszystkie firmy, a nie tylko te nieuczciwe. Aktualna stawka odsetek od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowym wynosi 10 proc. rocznie. Znaczne, bo dwukrotne...
Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych spadły w lipcu o 0,2 proc. w ujęciu rocznym i o tyle samo w ujęciu miesięcznym - podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Po raz pierwszy od 1989 roku mamy do czynienia ze spadkiem cen w ujęciu rocznym. Należy jednak pamiętać, że...
Wstępne szacunki GUS mówią o wzroście PKB o 3,2 proc. w ujęciu rocznym. Produkt Krajowy Brutto wzrósł w II kw. 2014 r. o 3,2 proc. w ujęciu rocznym. Dla porównania, wzrost PKB w poprzednim kwartale wyniósł 3,4 proc. – wynika z komunikatu GUS. Analiza powstała na podstawie cen stałych średniorocznych roku poprzedniego, dane są niewyrównane sezonowo. – W II kwartale 2014...
PKB Niemiec wzrasta w porównaniu do ub.r. Spada jednak w ujęciu kwartalnym. Po II kw. 2014 r. PKB Niemiec było niższe o 0,2 proc. niż w poprzednim kwartale, wynika z wstępnych szacunków danych po uwzględnieniu czynników sezonowych niemieckiego urzędu statystycznego. W ujęciu rocznym PKB Niemiec wzrósł w II kwartale o 1,2 proc.
Aktualizacja 09:00 W czerwcu spadł polski eksport do Niemiec i strefy euro, po raz pierwszy od wielu miesięcy – tak interpretuje wstępne dane GUS część ekonomistów. Jeśli te prognozy się potwierdzą, to wzrosną szanse na obniżki stóp procentowych przez RPP. Tym bardziej że w drugim kwartale wyhamowała dynamika wynagrodzeń, a inflację dodatkowo obniży...
Pierwszy od 1989 r. spadek cen konsumenckich w ujęciu rocznym został zanotowany w lipcu 2014 r. Deflacja konsumencka wyniosła w lipcu br. 0,2 proc. w porównaniu do cen w tym samym miesiącu ub.r., podał GUS w komunikacie. Dla porównania, w czerwcu zanotowano niski, ale wzrost cen na poziomie 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu...
Sankcje ekonomiczne ze strony Rosji bezpośrednią uderzą we wzrost PKB, który po drugim kwartale zdaniem ekonomistów będzie rozczarowujący. Embargo na polski eksport wyhamuje jeszcze bardziej inflację, która już teraz jest w pobliżu zera. Obniżka stóp procentowych to jednak dobra wiadomość dla kredytobiorców, którzy mogą z powrotem rozruszać polską gospodarkę. Według analityków RPP...
Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” oraz w walucie krajowej na poziomie „A”. Perspektywa ratingu jest stabilna. W przyszłości ewentualna podwyżka oceny kredytowej będzie zależeć m.in. od dalszej redukcji deficytu budżetowego. Według analityków Fitch PKB Polski urośnie w tym roku o 3,4 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie...
Rośnie optymizm w gospodarce, co powinno przełożyć się na lepsze dane ze sprzedaży detalicznej, prognozuje PwC. Na razie ożywienie nie dotyczy konsumpcji dóbr trwałych – winowajcą wciąż są stosunkowo wysokie stopy procentowe. Niska inflacja, rosnące płace oraz optymizm na rynku pracy mogą zachęcić Polaków do zakupów, dzięki czemu sprzeda detaliczna może kontynuować wzrosty –...
Sprzedaż detaliczna w lipcu mogła być o 4 proc. niższa niż przed rokiem, ale 2 proc. wyższa niż w czerwcu br. – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Polską Izbę Handlu. Prognozy ekspertów na kolejne miesiące są optymistyczne. Do zakupów będą zachęcały konsumentów niska inflacja, rosnące płace oraz optymizm na rynku pracy. Wciąż jednak to za mało, by...
Zdaniem dyrektorów finansowych (CFO) polska gospodarka weszła w fazę ożywienia. Ponad połowa badanych uważa, że wzrost PKB w 2014 roku przekroczy 2,6 proc. Jednocześnie 70 proc. z nich ocenia obecny poziom niepewności gospodarczej jako standardowy. Jak dotąd pozytywnej prognozy sytuacji gospodarczej CFO nie zakłócił kryzys ukraiński, ale zdaniem ekspertów...
Status spółki strategicznej dla polskiej gospodarki zarówno zwiększy komfort działania zarządu, jak i będzie wyraźnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów, którzy inwestują, zakładając scenariusz przejęcia danej spółki – ocenia Adam Ruciński, prezes BTFG Audit. Obecność na liście MSP może także obniżyć koszty długu, bo posiadacze obligacji mogą zakładać, że rząd nie pozwoli na upadek takiej firmy. Mniejszościowi akcjonariusze...
Ministerstwo Skarbu Państwa nie sprzeda akcji Grupy Azoty. Zamierza również zachować władztwo w pozostałych 21 spółkach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa. Resort przedstawił wczoraj Radzie Ministrów listę takich podmiotów. Strategiczne spółki prowadzą łącznie inwestycje za ponad 100 mld zł i tworzą tysiące miejsc pracy. ‒ Nie zamierzamy sprzedawać akcji tych spółek, by zachować w nich...
W minionym półroczu sytuacja ogólna małych polskich firm nieznacznie się pogorszyła, pomimo optymistycznych nastrojów pod koniec zeszłego roku. Przedsiębiorcy pozostają jednak optymistami i oczekują znacznie lepszego kolejnego półrocza. Takie wnioski płyną z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, dotyczącego nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych firm...
Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego zbadała sytuację polskich firm w kontekście bankructw – w lipcu oficjalnie opublikowano informację o upadłości 79 firm wobec 98 takich ogłoszeń w lipcu 2013 roku. Opublikowane w lipcu orzeczenia o upadłości dotyczyły firm mających...
Wprowadzone przez USA i Unię Europejską sankcje jeszcze w tym roku mogą doprowadzić do recesji w Rosji. Na ewentualnym odwecie ucierpieć może jednak również druga strona, m.in. europejski sektor bankowy i koncerny samochodowe. W dłuższym terminie sankcje nałożone na inne kraje nie są zbyt skuteczne i nie doprowadzają do oczekiwanych zmian – ocenia Piotr Kuczyński, główny...
Ministerstwo Finansów RP 17 lipca br. opublikowało projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który zakłada wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego. W praktyce oznacza to implementację przepisów, które pozwolą kwestionować sposoby zawierania transakcji oraz jej opodatkowania. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte regulacje te stwarzają organom podatkowym zbyt duże pole do swobodnej interpretacji....
Państwo traci rocznie nawet 6 mld zł z powodu nielegalnego handlu paliwami. To kwota odpowiadająca dodatkowym wpływom z powodu podwyżki VAT do 23 proc. Szara strefa kwitnie jednak z powodu wysokich podatków, jakimi są obciążone paliwa. Przestępcy stosunkowo łatwo znajdują luki w ustawie o VAT i wykorzystują niską koordynację państwowych służb, które odpowiadają za walkę...
Najnowsze raporty z polskiej gospodarki nie zachwyciły. Jest niemal pewne, że wzrost PKB w drugim kwartale był słabszy niż w pierwszym. Czy to oznacza początek spowolnienia polskiej gospodarki, czy to tylko chwilowa "zadyszka"? Pierwszym sygnałem alarmowym był spadek indeksu PMI, świadczący o gwałtownym wyhamowaniu dynamiki produkcji. Pomiędzy lutym a czerwcem...
Najnowsze raporty z polskiej gospodarki nie zachwyciły. Jest niemal pewne, że wzrost PKB w drugim kwartale był słabszy niż w pierwszym. Czy to oznacza początek spowolnienia polskiej gospodarki, czy to tylko chwilowa "zadyszka"? Pierwszym sygnałem alarmowym był spadek indeksu PMI, świadczący o gwałtownym wyhamowaniu dynamiki produkcji. Pomiędzy lutym a czerwcem...
Do Biuletynu Zamówień Publicznych trafia coraz mniej ogłoszeń o wszczęciu postępowań przetargowych. Czy to załamanie w publicznych kontraktach? Nie, to tylko efekt wejścia w życie nowelizacji PZP, zwiększającej minimalną wartość zamówienia od której istnieje obowiązek stosowania procedur PZP oraz upraszczającej procedurę zamówień z zakresu prac badawczo-naukowych oraz działalności kulturalnej. Według...
Choć od początku czerwca cena uncji złota wyrażona w dolarach wzrosła o ponad 5 proc., to trend ten może ulec zmianie. Pozytywne dane z amerykańskiego rynku pracy i zapowiedzi podwyższenia stóp procentowych przez bank centralny mogą przyczynić się do ponownego spadku ceny złota poniżej poziomu 1300 dolarów za uncję. Uspokojenie sytuacji w Iraku, a...
W drugim kwartale 2014 roku upadły 224 przedsiębiorstwa. To o niemal 20 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku, choć wciąż nieco mniej niż w drugim kwartale 2013 r. Problemy mają przede wszystkim branża budowlana oraz wrażliwe na koniunkturę hotele i restauracje. Firmom mogłaby pomóc obniżka stóp procentowych, ale Rada Polityki Pieniężnej nie zapowiada takiego kroku....

NAJCIEKAWSZE INFORMACJE

Stanisław Gomułka, główny ekonomista BBCvideo

Centralny Port Lotniczy wcale nie taki drogi. Ale czy konieczny?

Budowa Centralnego Portu Lotniczego między Warszawą a Łodzią nie będzie wcale tak dużym obciążeniem dla polskich finansów. Wydatki na inwestycje infrastrukturalne stanowią bowiem od...

KOMENTARZE WALUTOWE

Bartosz Sawicki, Dyrektor Departamentu Analiz w Domu Maklerskim TMS Brokers

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia 23/09 – 27/09

W ostatnich dwóch tygodniach poznaliśmy spojrzenie na politykę najistotniejszych banków centralnych. Najważniejsze dla rynku pozostaje, czy dane i sytuacja globalna pogorszą się na tyle...
Krzysztof Pawlak, dealer walutowy Internetowykantor.pl i Walutomat.pl

Anglicy i Szwajcarzy nie idą drogą EBC i Fed

Czwartek upłynął pod znakiem posiedzeń dwóch ważnych regulatorów. Narodowy Bank Szwajcarii zaskoczył rynki i nie zmienił głównych parametrów swojej polityki monetarnej. Z kolei Bank...

GIEŁDA I INWESTYCJE

Bartosz Sawicki, Dyrektor Departamentu Analiz w Domu Maklerskim TMS Brokers

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia 23/09 – 27/09

W ostatnich dwóch tygodniach poznaliśmy spojrzenie na politykę najistotniejszych banków centralnych. Najważniejsze dla rynku pozostaje, czy dane i sytuacja globalna pogorszą się na tyle...

TRENDY BIZNESOWE

Branża cyfrowa do MC: unijne prawo o handlu elektronicznym powinno wspierać...

Związek Cyfrowa Polska (ZCP), reprezentujący polską branżę cyfrową przesłał swoje stanowisko do Ministerstwa Cyfryzacji w związku z unijnymi pracami nad zmianami w Dyrektywie o...
Ministerstwo Cyfryzacji

Branża cyfrowa do MC: unijne prawo o handlu elektronicznym powinno wspierać...

Związek Cyfrowa Polska (ZCP), reprezentujący polską branżę cyfrową przesłał swoje stanowisko do Ministerstwa Cyfryzacji w związku z unijnymi pracami nad zmianami w Dyrektywie o...
Robert Nogacki Kancelaria Prawna Skarbiec

Depozyt nieprawidłowy opodatkowany PCC

Samo przelanie pieniędzy na konto bankowe określonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpłacającego innej osobie nie oznacza, że doszło do...
Ministerstwo Cyfryzacji

Branża cyfrowa do MC: unijne prawo o handlu elektronicznym powinno wspierać...

Związek Cyfrowa Polska (ZCP), reprezentujący polską branżę cyfrową przesłał swoje stanowisko do Ministerstwa Cyfryzacji w związku z unijnymi pracami nad zmianami w Dyrektywie o...
Krzysztof Pawlak, dealer walutowy Internetowykantor.pl i Walutomat.pl

Anglicy i Szwajcarzy nie idą drogą EBC i Fed

Czwartek upłynął pod znakiem posiedzeń dwóch ważnych regulatorów. Narodowy Bank Szwajcarii zaskoczył rynki i nie zmienił głównych parametrów swojej polityki monetarnej. Z kolei Bank...