3.3 C
Warsaw
piątek, Grudzień 6, 2019

Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Handel

Wskaźnik Przyszłej Inflacji sporządzany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wzrósł we wrześniu o 0,4 punktu w porównaniu z sierpniem.  Oznacza to, że nie ma poważnego zagrożenia powrotem wyższej inflacji. – Był to niewielki wzrost wobec dominującej od maja tendencji do spadu wskaźnika – podkreśla Biuro w komunikacie. – Spośród dziewięciu jego składowych w tym miesiącu cztery działały...
Zadłużenie sektora finansów publicznych było w I półroczu 2014 o 88,7 mld zł (10,1 proc.) mniejsze niż pod koniec zeszłego roku. Jak informuje Ministerstwo Finansów zadłużenie to wyniosło w II kwartale 793,57 mld zł, i było w porównaniu z kwartałem poprzednim wyższe o 1,5 proc.  Było to spowodowane umorzeniem w lutym 2014 r. skarbowych papierów wartościowych w efekcie...
W Polsce produkuje się od 215 tys. a 300 tys. litrów zagęszczonego soku jabłkowego rocznie – na ten cel trafia co najmniej 1,5 mln ton jabłek. W związku jednak ze słabnącym od lat popytem na soki i nektary w Europie Zachodniej, czyli u głównych odbiorców pochodzącego z Polski półproduktu, zmniejsza się również...
Ministerstwo Finansów informuje, że banki UBS i Deutsche Bank otrzymały mandat na zorganizowanie emisji obligacji nominowanej we frankach szwajcarskich. Transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie w zależności od warunków rynkowych.
Polska gospodarka ledwo uniknęła recesji w 2013 r., kiedy produkcja budowlana skurczyła się w półtora roku o blisko 40 proc. W tym czasie upadło kilkaset firm budowlanych, a główną przyczyną była wadliwa ustawa Prawo zamówień publicznych. Bez zmiany regulacji jeszcze gorszy scenariusz może wystąpić w 2020 r. – ostrzega Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Firmy...
Polski eksport przez pierwsze siedem miesięcy roku wyniósł ponad 93,8 mld euro i był o 5,5 proc wyższy od ubiegłorocznego. Import w tym czasie przekroczył 94 mld euro i wzrósł o 4,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Deficyt w polskim handlu zagranicznym wynosi 171 mln euro. Najważniejszymi odbiorcami polskich towarów pozostają kraje Unii Europejskiej, gdzie trafia...
W krajach OECD było w lipcu bez pracy 44,8 mln osób. W Polsce wskaźnik (liczony według innej metodologii niż robi to GUS) wyniósł 9 proc. przy bezrobociu w czerwcu na poziomie 9,1 proc. W zeszłym roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 10,3 proc. – wynika z raportu OECD. Stopa bezrobocia w krajach OECD wzrosła...
W lipcu produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,5 proc, w porównaniu z czerwcem. W ciągu roku brytyjska produkcja przemysłowa była wyższa o 1,7 proc. Średnia prognoza 28 ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga  wskazywała na wzrost lipcowej produkcji przemysłowej na poziomie  0,2 proc. Jak podawał brytyjski narodowy urząd statystyczny, w czerwcu produkcja przemysłowa na Wyspach wzrosła o 0,3 proc....
Stopa bezrobocia spadła w sierpniu do 11,7 proc. - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanSytuacja na rynku pracy, powoli, ale systematycznie się poprawia. Świadczą o tym ostatnie dane dotyczące bezrobocia, jak i zmian w zatrudnieniu w firmach 10+. Z jednej strony to...
Ze skorygowanych sezonowo danych wynika, że Niemcy wyeksportowały w lipcu towary o wartości 101 mld euro, importując ich w tym czasie za 77,6 mld euro. – Jest to najwyższa w historii miesięczna wartość eksportu – podkreślił w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. Niemiecki eksport wzrósł w lipcu 2014 o 4,7 proc. w porównaniu do czerwca. Import spadł w tym czasie...
Stabilność gospodarcza i polityczna, duży rynek wewnętrzny oraz zdrowy system finansowy – te atuty Polski decydują o tym, że przypada na nią połowa inwestycji private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.  W ostatniej dekadzie zanotowano tu jedne z najwyższych stóp zwrotu na świecie. Potencjał do rozwoju niepublicznego rynku kapitałowego w Polsce jest jednak wciąż duży, bo private equity stanowi...
W ostatnim rankingu Coface 500 największych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej liczba polskich firm zmniejszyła się o 13 proc. Głównym powodem była sytuacja makroekonomiczna regionu i osłabienie popytu wewnętrznego w Polsce. Bieżący rok zdaniem ekonomistów Coface ma być lepszy ze względu na wyższe tempo wzrostu gospodarczego. Jeżeli nie nastąpi eskalacja konfliktu na Ukrainie i związanych z nim sankcji...
Tylko 142 tys. miejsc pracy przybyło w amerykańskim sektorze pozarolniczym w sierpniu. To znacznie poniżej oczekiwań na poziomie 225 tys. i gorzej niż w lipcu, gdy było ich 212 tys. Zrewidowano w dół łączne dane za czerwiec i lipiec. Zaskakująco słabe dane z amerykańskiego rynku pracy. W sierpniu  w sektorze pozarolniczym powstały tylko 142 tys. nowych miejsc pracy,...
Wyzwania stojące przed gospodarką Unii Europejskiej i perspektywy jej wzrostu to główne tematy tegorocznej konferencji Bruegel Annual Meeting, organizowanej przez Instytut Bruegela w dniach 4-5 września br. w Brukseli. Głównym mówcą spotkania był minister finansów Mateusz Szczurek, który zaproponował powołanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji. Minister Szczurek podkreślił, że w...
Gospodarka Eurolandu nie wzrosła w II kwartale wobec I kwartału, natomiast w ujęciu rocznym PKB zwiększył się o 0,7 proc. Lepiej radziła sobie cała Unia Europejska, w której wzrost kdk wyniósł 0,2 proc., a rdr 1,2 proc. Z danych Eurostatu wynika, że zarówno strefa euro, jak i 28 krajów Unii rozwijały się w II kw. wolniej niż...
Produkcja przemysłowa w Niemczech, po skorygowaniu o wpływ czynników sezonowych  wzrosła w lipcu 2014 roku o 1,9 proc. w porównaniu z czerwcem – podał Federalny Urząd Statystyczny. W czerwcu 2014 produkcja przemysłowa także wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale zaledwie o 0,4 proc. (po korekcie, pierwotnie podawano +0,3 proc.). Najwyższy wzrost odnotowali producenci dóbr inwestycyjnych, których produkcja...
Szansą na zwiększenie globalnego znaczenia Polski jest rosnąca otwartość naszej gospodarki, której towarzyszy zdobywanie udziałów rynkowych zarówno w krajach sąsiedzkich, jak i poza najbliższym otoczeniem. O tym czy Polska ma szansę dołączyć do G20, dyskutowali uczestnicy panelu „Polska w G20? Kryteria wyboru krajów ważnych systemowo”, który odbył się 3 września...
W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada się wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. i 1,2 proc. inflację. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 297.252.925 tys. zł, a wydatki na 343.332.925 tys. zł, tym samym maksymalny deficyt nie powinien przekroczyć 46.080.000 tys. zł. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, przyjętym...
Zaproponowany przez Komisję Europejską Pakiet Energetyczno-Klimatyczny zakłada dwa podstawowe cele – redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 27 proc. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte koszty wprowadzenia tego pakietu poniosą przede wszystkim energochłonne sektory gospodarki, a także kraje, w których są one ważnym...
Koniunktura w handlu w w II kw. spadła, przedsiębiorcy ocenili swoją kondycje jako słabą. W III kwartale 2014 roku koniunktura w handlu pogorszyła się. Ogólny wskaźnik koniunktury był ujemny, był na niższym poziomie niż średnia dla tego okresu z ostatnich 10 lat, podał Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odnotowano również spadek większości składowych wskaźników...
Stopy procentowe bez zmian, zadecydowała RPP na wrześniowym posiedzeniu. Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w dniach 2-3 września postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 2,50 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 4,00 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 1,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 2,75 proc. w skali rocznej.
Stopy procentowe bez zmian, zadecydowała RPP na wrześniowym posiedzeniu. Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w dniach 2-3 września postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 2,50 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 4,00 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 1,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 2,75 proc. w skali rocznej.
Rząd przyjął wstępne założenia budżetowe na 2015 r. Rząd zakłada wzrost rdr dochodów z podatków. W 2015 r. dochody budżetu mają wynieść 297,3 mld zł, wydatki nie więcej niż 343,3 mld zł, a deficyt nie może przekroczyć 46,1 mld zł, podała kancelaria rządu w komunikacie. Dochody podatkowe wyniosą 269,8 mld zł, jest to o 4,6 proc....
Spada sprzedaż detaliczna w UE w ujęciu miesięcznym, rośnie w ujęciu rocznym. Polska notuje spadki sprzedaży w lipcu zarówno w stosunku do czerwca, jak i lipca zeszłego roku. Wielkość sprzedaży detalicznej w strefie euro spadła o 0,4 proc. mdm, zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii, jak wynika z analizy Eurostatu. Dla porównania, w czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła mdm o 0,3...
Europejska gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu wolniej niż w poprzednich miesiącach. Indeks obrazujący nastroje w firmach usługowych i przemysłowych spadł do 52,5 pkt, mocniej niż oczekiwano. Spowolnienie to spowodowane jest przede wszystkim słabszymi wynikami na rynkach francuskim i włoskim. Z kolei dobrze radziły sobie firmy irlandzkie i hiszpańskie. Jak piszą autorzy raportu, na niższy odczyt wpłynęły...
Polska znalazła się na 43. miejscu w rankingu Światowego Forum Gospodarczego i nie jesteśmy już najbardziej konkurencyjną gospodarką w regionie - wyprzedziły nas Czechy. Polska ponownie spadła o jedno miejsce w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego. Obecnie zajmuje 43. pozycję na 148 badanych państw. Pomimo kolejnego spadku w rankingu, polska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych wśród krajów postkomunistycznych. Jednak...
Poniżej 50 pkt spadł w sierpniu indeks PMI dla włoskiego sektora usług. Oznacza to, że ten dział gospodarki przestał się rozwijać. Jeszcze w lipcu wskaźnik wynosił 52,8 pkt. – Włoski sektor prywatnych firm przechodzi trudną fazę – piszą analitycy Markit Economics. – Powrót poniżej 50 pkt w sektorze usług wraz ze spadkiem wzrostu w sektorze przemysłowym...
Ożywienie w hiszpańskim sektorze usług. Indeks PMI obrazujący nastroje menedżerów logistyki w firmach usługowych wzrósł do 58,1 pkt. Szczególnie dobrze radziły sobie nowe firmy. Tak szybkiego wzrostu w hiszpańskim sektorze usług nie było od grudnia 2006 r. – napisali autorzy raportu z Markit Economics. Indeks PMI wzrósł do 58,1 pkt z 56,2 pkt w lipcu. Szczególne ożywienie widać w nowo...
Ostatnie obietnice Donalda Tuska znajdują odzwierciedlenie w projekcie budżetu. Jak obliczył Bankier.pl, rząd planuje zwiększyć wydatki bardziej niż przez poprzednie 6 lat. – Przyszłoroczny budżet zakłada największy wzrost wydatków za kadencji premiera Donalda Tuska. To typowy budżet wyborczy zakładający faktycznie znaczny wzrost deficytu: z 34 do 46 mld zł. W...
Zwalnia łaczna inflacja w krajach OECD. CPI było niższe w większości krajów członkowskich organizacji. Indeks cen konsumenckich w krajach OECD w lipcu był na poziomie 1,9 proc., w porównaniu do 2,1 proc. w czerwcu ub.r. Spowolnienie inflacji spowodowane było głównie niższym wzrostem cen energii, które wzrosły o 2,3 proc. w porównaniu do 3,1 proc. miesiąc wcześniej. Wzrost cen żywności pozostał...

NAJCIEKAWSZE INFORMACJE

Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska

Połowa Ukraińców rozważa wyjazd z Polski w 2020 r.

0
W I kwartale 2020 r. Niemcy otworzą granice dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jak pokazują wyniki najnowszego raportu, wydanego przez OTTO Work Force Polska,...

KOMENTARZE WALUTOWE

Maciej Przygórzewski, główny analityk Walutomat i Internetowykantor.pl

Niemcy zwalniają, a Japonia stymuluje

0
Kolejne dane z niemieckiego przemysłu znów okazują się słabsze od oczekiwań. Rząd Abe Shinzo zaakceptował kolejny gigantyczny projekt stymulacyjny. Słabe dane z Niemiec Dzisiaj od rana...
Konrad Białas - Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

NFP prezentem czy rózgą dla dolara?

0
Dotarliśmy do końca tygodnia, gdzie wszyscy wyczekują raportu z rynku pacy USA. Przy postępującej słabości USD w ostatnich dniach zasadnym jest założenie, że rynek...

GIEŁDA I INWESTYCJE

forex waluty

Inwestycje alternatywne – bezpieczna przystań finansowa?

0
Rosnąca niestabilność rynków finansowych doprowadziła w ostatnich latach do szybkiego wzrostu zainteresowania inwestowaniem kapitału poza tradycyjnymi aktywami takimi jak akcje, obligacje czy rynek walut....

TRENDY BIZNESOWE

Nie tylko Big data. VoD, eSport i transmisje na żywo –...

0
Finał „Gry o Tron”, transmisje konferencji Fame MMA i turnieje „League of Legends” łączy rekordowa popularność oraz gigantyczna liczba danych przetwarzanych w czasie rzeczywistym....
kontrola podatkowa

Hipoteka przymusowa – czym jest i jak ją ustanowić?

0
Na mocy art. 244 Kodeksu Cywilnego hipoteka zalicza się do zamkniętego katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Cechą charakterystyczną tego typu praw jest to, że przyznają...
Sąd prawo prawnik

Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej za zaległości podatkowe

0
W polskim obrocie gospodarczym można wyróżnić kilka typów podmiotów, które są uprawnione do prowadzenia działalności. Typ formy działalności zależy oczywiście od skali, możliwości i...
karp ryba

Sklepy rezygnują z żywych karpi. Eksperci: Polacy wolą mrożone ryby, bo...

0
Sieci handlowe, które dotąd nie oferowały żywych karpi, trzymają się swoich dotychczasowych strategii. Pozostałe w większości zaczynają stawiać wyłącznie na artykuły chłodzone i mrożone....
Maciej Przygórzewski, główny analityk Walutomat i Internetowykantor.pl

Niemcy zwalniają, a Japonia stymuluje

0
Kolejne dane z niemieckiego przemysłu znów okazują się słabsze od oczekiwań. Rząd Abe Shinzo zaakceptował kolejny gigantyczny projekt stymulacyjny. Słabe dane z Niemiec Dzisiaj od rana...