3 C
Warszawa
czwartek, 20 lutego, 2020

Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Handel

Thales jest zainteresowany większością przetargów, które będą ogłaszane w ramach programu modernizacji polskiej armii. Firma zbrojeniowa zapowiada rozwijanie współpracy z polskimi przedsiębiorstwami z sektora obronnego oraz uczelniami cywilnymi i wojskowymi. Dla polskich firm możliwość produkcji sprzętu czy poszczególnych elementów do produkowanych przez międzynarodowe koncerny urządzeń to również szansa na zdobycie nowych rynków eksportowych. – Na czternaście głównych...
Wyniki przeprowadzonej analizy oznaczają, iż podjęta już przez Ministerstwo Finansów decyzja o utrzymaniu w 2015 r. poziomu opodatkowania wyrobów tytoniowych z 2014 r. jest słuszna. Aby utrzymać zaplanowane wpływy do budżetu należy zachować w 2015 r. dotychczasowy sposób naliczania minimalnego podatku akcyzowego (MET). W związku z brakiem podwyżki podatku akcyzowego,...
W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat skutków budżetowych wynikających z nieopublikowania ustawy wprowadzającej przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC) do końca września br. Ministerstwo Finansów informuje, że: Nieprawdziwa jest informacja, że w wyniku nieopublikowania ustawy do końca września budżet państwa straci 3,3 mld zł. W toku prac...
Utrzymują się opóźnienia w płatnościach od kontrahentów z Ukrainy i Rosji wobec polskich firm – wynika z obserwacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Wzrost ryzyka działalności na wschodnich rynkach widać również po rosnących kwotach odszkodowań wypłacanych polskim firmom w związku z fakturami nieregulowanymi przez importerów zza wschodniej granicy. Firmy eksportujące na Wschód mimo to mogą w dalszym ciągu...
Hong Kong chce przyciągnąć polskich przedsiębiorców. Inwestycja w tym wydzielonym regionie pozwala zminimalizować ryzyko związane z wejściem na rynki w Chinach i innych krajach Azji. To szansa m.in. dla polskich firm z sektora przemysłu spożywczego oraz producentów dóbr luksusowych, takich jak biżuteria bursztynowa. ‒ Musimy lepiej tłumaczyć polskim firmom, że jeśli chcą działać w Chinach, to Hong Kong...
Eksperci Standard & Poor&HASH39;s przewidują, że światowa gospodarka w roku 2015 będzie się rozwijała trochę szybciej niż w 2014. Wzrost gospodarczy w USA może przyspieszyć do 3 proc. (z 2,2 proc. w roku 2014), a w strefie euro do 1,5 proc. (z 1 proc. w 2014 r.). Lekki spodek tempa wzrostu możliwy jest za to w Chinach...
W sierpniu wyrównana sezonowo wielkość sprzedaży detalicznej wzrosła w porównaniu z lipcem o 1,2 proc w strefie euro i o 1,4 w całej w Unii Europejskiej – szacuje Eurostat. W sierpniu 2014, w porównaniu z sierpniem 2013 sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,9 proc. w strefie euro, a o 2,5 proc. w całej Unii. Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że największe wzrosty w handlu detalicznym...
Wskaźnik PMI dla niemieckiego sektora usług wzrósł w ciągu ostatniego miesiąca o 0,6 pkt, osiągając poziom 55,7 pkt. – poinformowała 3 października firma badawcza Markit Economics. PMI sektora usług całej strefy euro spadł w tym czasie o 0,7 pkt, do poziomu 52,4 pkt. Markit Economics, comiesięczne badania wskaźnika PMI przygotowuje na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród menadżerów...
Ze względu na to, że Hongkong jest najważniejszym miastem w tej części świata, dla biznesu nie będzie miało większego znaczenia, w jaki sposób zakończą się trwające demonstracje – uważa prezes Centrum Studiów Polska-Azja. W krótkim terminie może mieć to wpływ na wyniki samej hongkońskiej giełdy, może też nieznacznie osłabić pozycję miasta w konkurencji z Szanghajem. – Przez...
Na polskim rynku handlowym wciąż najszybciej rozwijają się dyskonty i sklepy typu convenience. Ekspansja super- i hipermarketów została zahamowana – wynika z raportu Cushman & Wakefield podsumowującego I półrocze. Rank Progress, deweloper zajmujący się obiektami handlowymi, ocenia, że są jednak sieci, które wracają do strategii rozbudowy największych placówek. – Przez kilka lat Carrefour...
Rosnący dług publiczny i brak perspektyw szybkiego wzrostu gospodarczego sprawiają, że żaden rząd na świecie nie jest w stanie rozwiązać problemów społecznych, które jeszcze do niedawna pozostawały w gestii administracji publicznej. Tymczasem oczekiwania społeczne jeszcze nigdy wcześniej nie były tak duże. William D. Eggers i Paul Macmillan, eksperci firmy...
Większa jest nie tylko liczba upadłości, ale także ich efekt ekonomiczny. Opublikowane we wrześniu orzeczenia o upadłości dotyczyły firm mających zsumowany ostatni znany obrót na poziomie ok. 1,2 miliarda złotych, a zatrudniały one razem, według ostatnich dostępnych danych, ok. 2,5 tys. osób (obydwie te wartości są znacznie wyższe niż...
Rok 2015 może być przełomowy dla polskiego rynku obligacji korporacyjnych. Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy, która ma znieść bariery jego rozwoju. Część obowiązujących obecnie przepisów została uchwalona jeszcze w 1989 r., w innej rzeczywistości gospodarczej. Wskutek zaniechań kolejnych rządów firmy wciąż muszą płacić wyższe odsetki za emitowanie długu lub zaciąganie kredytów w bankach,...
Institute for Supply Management podał 1 października, że indeks ISM dla amerykańskiego sektora produkcyjnego spadł do poziomu 56,6 i był o 2,4 pkt niższy niż 2 września. Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł we wrześniu z 57,9 w sierpniu do poziomu 57,7 pkt - poinformował Markit Economics,
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w dniu 29 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił 4 decyzje Ministra Finansów określające wysokość zobowiązania Województwa Mazowieckiego z tytułu wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji ogólnej (tzw. janosikowe) na 2013 r. za miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień. Sąd...
Z raportu NBP o sytuacji polskich przedsiębiorstw wynika, że w II kwartale firmy wciąż zwiększały wyniki finansowe, rosła też liczba przedsięwzięć rentownych oraz płynność. Widać już jednak oznaki spowolnienia wzrostu. — Na osłabienie tendencji wzrostowych w sektorze przedsiębiorstw wskazuje nieco słabsze tempo wzrostu przychodów – napisano w raporcie. – W II kwartale br. przychody ogółem wzrosły...
Indeks PMI dla polskiego przemysłu wzrósł we wrześniu do poziomu 49,5 pkt. W sierpniu PMI osiągnął poziom 49 pkt. – poinformował Markit Economics. Wskaźnik zasygnalizował pogorszenie warunków w polskim sektorze przemysłowym we wrześniu, co jest zgodne z trendem rejestrowanym w III kwartale. Wielkość produkcji spadła w tempie najszybszym od maja 2013 roku, a liczba nowych...
Minister Finansów i Minister Skarbu Państwa zawarli porozumienie w sprawie współpracy w zakresie powierzania usług finansowych związanych z oferowaniem przez skarb państwa instrumentów finansowych. W ramach porozumienia Minister Skarbu Państwa zobowiązał się przy powierzaniu usług finansowych związanych ze sprzedażą akcji spółek publicznych skarbu państwa lub zawieraniem innych transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, uwzględniać aktualny...
Minister finansów i minister Skarbu Państwa zawarli porozumienie w sprawie współpracy w zakresie powierzania usług finansowych związanych z oferowaniem przez Skarb Państwa instrumentów finansowych. W ramach porozumienia minister Skarbu Państwa zobowiązał się przy powierzaniu usług finansowych związanych ze sprzedażą akcji spółek publicznych Skarbu Państwa lub zawieraniem innych transakcji, których...
Polska wciąż zbyt wolno goni bogatsze kraje Zachodu, wciąż zarabiamy czterokrotnie mniej – uważa prezes fundacji Pomyśl o Przyszłości Ryszard Florek. Jednym z powodów jest świadomość społeczeństwa polskiego, w dużej mierze wychowywanego w komunizmie. Innym – niektóre unijne reguły, które – według Florka – działają na korzyść zamożniejszych państw. – Na przestrzeni ostatnich...
W pierwszych trzech kwartałach roku w Polsce upadło 619 firm. To mniej niż w 2012 i 2013 roku, ale wciąż więcej niż w latach 2005-2011. 619 firm upadło w ciągu 9 miesięcy 2014 roku – podała firma Coface, zajmująca się ubezpieczaniem należności. To o 9 proc. mniej niż przed rokiem i o 3,6 proc. mniej niż w 2012 r. W...
Eksport polskich towarów w II kwartale sięgnął 38,8 mld euro, zaś import w 38,7 mld euro. W porównaniu z II kwartałem zeszłego roku odnotowano zarówno wzrost eksportu o 2,2 mld euro czyli o 6,1 proc, jak i importu o 2,9 mld euro czyli o 8,2 proc.- poinformował Narodowy Bank Polski.
Deficyt na rachunku obrotów bieżących w II kwartale sięgał 553 mln euro i był o 190 mln euro większy niż przed rokiem - informuje Narodowy Bank Polski. Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była dodatnia i przekraczała 3 mld euro. Relacja łącznego salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w II kwartale 2014 wyniosła 3,1 proc.
Stopa bezrobocia w Niemczech wynosiła we wrześniu 6,7 proc. – podał Federalny Urząd Pracy. Stopa bezrobocia w Niemczech nie zmieniła się od sierpnia i była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.
Spółki spożywcze z GPW prowadzą ambitne programy inwestycyjne, które w perspektywie 2-3 lat przełożą się na wzrost ich wartości. Obecnie branża jest w niełasce inwestorów, głównie ze względu na sytuację za wschodnią granicą oraz stagnację konsumpcji w Polsce. W rezultacie polskie spółki są tańsze od zagranicznych konkurentów nawet o 40 proc., a tak głęboka przecena...
W sierpniu, według wstępnych wyliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w Niemczech było około 42,7 mln pracujących. W porównaniu do sierpnia 2013 ich liczba  zwiększyła się o 358 tys osób. Oznaczało to wzrost o 0,8 proc. Bezrobotnych w sierpniu było około 2,15 mln osób, 20 tys mniej niż rok wcześniej.
W porównaniu z lipcem sprzedaż detaliczna w Niemczech wzrosła w sierpniu o 2,5 proc. – poinformował federalny urząd statystyczny Destatis. Są to dane wyrównane sezonowo. Ekonomiści szacując wcześniej ten wzrost oczekiwali, że sięgnie on 0,5 proc.
Wskaźnik inflacji w Niemczech na niezmienionym poziomie we wrześniu. Inflacja CPI w Niemczech we wrześniu pozostała w ujęciu rocznym na tym samym poziomie – 0,8 proc., co w sierpniu, wynika ze wstępnych danych niemieckiego urzędu statystycznego Destatis. Najbardziej wzrosły w ujęciu rocznym ceny żywności, o 0,9 proc. w porównaniu do 0,3 proc. w sierpniu. Przyspiesza spadek cen energii. We wrześniu...
Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro spadł we wrześniu do 99,9 pkt Wskaźnik koniunktury gospodarczej strefy euro spadł we wrześniu o 0,7 pkt m/m do 99,9 pkt, podała Komisja Europejska. Wskaźnik nastrojów biznesu odnotował we wrześniu spadek o 0,09 pkt w stosunku do sierpnia do poziomu 0,07 pkt.
Najnowsza rewizja PKB, w której GUS zastosował rekomendowany system ESA2010 pokazuje, że wzrost PKB w latach 2002–2013 różnił się o ok. 1 pkt proc. w górę lub w dół, w zależności od roku. Czarna strefa ma niższy niż 1-procentowy udział w PKB kraju. Wg najnowszej rewizji danych o PKB podanych przez GUS wyliczonej według nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych...

NAJCIEKAWSZE INFORMACJE

forex giełda bańka

Bańka na rynku nieruchomości a wzrost cen mieszkań

0
W ostatnim czasie bodaj najbardziej poruszającym krajowe media tematem, i to nie tylko w ramach problematyki nieruchomościowej, jest kwestia rzekomo coraz mocniej pompowanej bańki...

KOMENTARZE WALUTOWE

Roman Ziruk, analityk Ebury

Obawy związane z koronawirusem nadal wpływają na rynek

0
Rynek nie przestaje zwracać uwagi na informacje z Azji. Pogorszenie nastrojów w kontekście koronawirusa widać już w odczytach z Europy. Zgodnie z najnowszymi danymi, liczba...
Krzysztof Adamczak – dealer walutowy Internetowykantor.pl i Walutomat.pl

Złoty powstrzymuje straty. Polska gospodarka zwalnia, zatrudnienie też

0
Przed nami sesja wypełniona wieloma istotnymi odczytami. Polski rynek pracy, brytyjska i amerykańska inflacja. A na kolację “minutki” FOMC. Ambiwalentny odczyt Lokalnie najważniejszym odczytem dnia jest...

GIEŁDA I INWESTYCJE

Łukasz Wardyn, dyrektor CMC Markets na Europę Wschodnią

Giełda nie lubi rosnącej inflacji. Rosnące ceny coraz mocniej ciążą GPW

0
Konsumenci odwiedzający popularne supermarkety czy dyskonty nie mają powodów do radości. Wyższa inflacja nie pomoże też notowaniom na GPW. W ostatnich dniach polskie media obiegła...

TRENDY BIZNESOWE

Polskie start-upy mają dostać lepsze warunki do rozwoju. Planowane jest szersze...

0
W Europejskim Rankingu Innowacyjności Polska jest na piątym miejscu od końca. Z kolei tylko innowacje pozwolą utrzymać się w wyścigu europejskich i światowych potęg. Pomóc ma...
pączki

To już ostatni tłusty czwartek z trzema stawkami VAT na pączki

0
Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny tłusty czwartek będzie ostatnim, kiedy na pączki obowiązują trzy stawki VAT. Od 1 kwietnia zacznie bowiem w pełni...
prezes szef dyrektor

Nadzór udziałowca nie jest przychodem z nieodpłatnego świadczenia

0
W praktyce gospodarczej występują sytuacje, gdy w ramach grupy kapitałowej spółka matka deleguje do zarządu lub rady nadzorczej spółki córki swoich pracowników. Takie działania...
zakupy sklep koszyk

Polacy i niedzielny zakaz handlu

0
Od stycznia 2020 roku obowiązuje kolejne zaostrzenie zakazu handlu w niedziele. Od początku roku zakaz dotyczy większości niedziel – zakupy zrobimy tylko w 7...
170204

Niebezpiecznie wysoka inflacja? Prognozy na 2020 rok

0
Większość prognoz określających skalę inflacji na ten rok wspomina wartości dla dynamiki rocznej między 3,5 a 4 proc. To dosyć prawdopodobne zapowiedzi i mogą...