Grupa Go Sport otrzymała wiążącą ofertę i rozpoczęła wyłączne negocjacje ze Sportmasterem. Dotyczą one sprzedaży polskiej spółki Go Sport

GO SPORT

Grupa Go Sport informuje, że ​​podjęła wyłączne negocjacje ze Sportmasterem w sprawie sprzedaży swojej spółki zależnej GO Sport Poland.

Przedsiębiorstwo GO Sport Polska obecne na polskim rynku od 1999 r. aktualnie posiada 33 sklepy stacjonarne. Celem tej zmiany jest ponowne skoncentrowanie zintegrowanych działań Grupy GO Sport na rynku francuskim. Wpływy zostaną przeznaczone na dalsze przekształcenia GO Sport, które rozpoczęły się już na początku tego roku.

Ostateczne decyzje podlegają konsultacjom z przedstawicielami pracowników oraz wymagają uzyskania zgody właściwych organów antymonopolowych.