HORTICO S.A. zakończyła emisję akcji serii C

0
gpw

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, przeprowadziła emisję akcji serii C, z której pozyskała 1.677 tys. zł. W subskrypcji prywatnej objętych zostało 559 tys. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 3,00 zł za sztukę.

Subskrypcja akcji rozpoczęła się w dniu 23.09.2015 r., a zamknięcie oferty nastąpiło w dniu 07.10.2015 r. Obejmowała ona od 150 tys. do 559 tys. szt. akcji serii C. Cena emisyjna akcji wynosiła 3,00 zł za szt., a inwestorzy biorący udział w ofercie objęli wszystkie oferowane akcje, a więc 559 tys. szt. Zapisy na akcje złożyło łącznie 12 inwestorów i wszyscy z nich podpisali umowy objęcia akcji. Z emisji akcji serii C Emitent pozyskał łącznie 1.677 tys. zł.

HORTICO S.A. osiągnęła w 2 kw. 2015 r. 1,18 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym przy przychodach sięgających 26,84 mln zł. W analogicznym kwartale 2014 r. Spółka zanotowała 0,73 mln zł zysku netto przy sprzedaży wynoszącej 18,29 mln zł. Po pierwszym półroczu 2015 r. zysk netto Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. sięgnął blisko 3,89 mln zł, a przychody ukształtowały się na poziomie blisko 49,32 mln zł, wobec 2,15 mln zł zysku netto i 33,79 mln zł sprzedaży rok wcześniej.

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

Czytaj również:  JR HOLDING S.A. wpisana do Rejestru Zarządzających ASI