InBook S.A. z nową strategią rozwoju

Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.
Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

InBook S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2008 r., działająca w branży e-commerce, przedstawiła nową strategię rozwoju. Przewiduje ona rozwój segmentu sprzedaży zegarków oraz wprowadzenie nowych linii biznesowych.

Spółka opublikowała nową strategię rozwoju, która opiera się na pięciu podstawowych filarach. Pierwszym z nich jest rozwój segmentu sprzedaży zegarków obejmujący wprowadzenie nowych marek, dywersyfikację produktową oraz zwiększenie zatowarowania umożliwiającego realizację większej liczby zamówień w czasie 24 godzin. Emitent wdroży także selektywne podejście do segmentu książek i rozważy ewentualną sprzedaż działu książek w przypadku wynegocjowania godziwej kwoty transakcji. InBook S.A. chce wprowadzić co najmniej jedną nową linię biznesową sprzedaży detalicznej w zakresie e-commerce oraz co najmniej jedną nową linię biznesową w zakresie handlu hurtowego. Spółka będzie też analizowała rynek i poszukiwała możliwości akwizycji sklepów e-commerce z ofertą komplementarną. Zarząd InBook S.A. jest przekonany, że przyjęcie nowej strategii rozwoju pozwoli na poprawę wyników finansowych oraz osiągnięcie wzrostu wartości.

„Nowa strategia rozwoju ma doprowadzić do realizacji trzech podstawowych celów. Pierwszy to zwiększenie skali działalności, co powinno poprawić warunki zakupowe i umocnić pozycję negocjacyjną wobec kontrahentów. Drugim celem jest znaczący wzrost generowanej marży handlowej, co pozwoli Spółce w przyszłości zostać dywidendową. Ostatni cel stanowi ograniczenie ryzyka biznesowego poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności – kilka linii biznesowych. W realizacji tych celów zamierzam korzystać z doświadczeń innych spółek z portfela ABS Investment, takich jak Robinson Europe czy Outdoorzy.pl, które w ostatnich latach przeszły podobną drogę, a dzisiaj są dojrzałymi, atrakcyjnymi spółkami, które płacą dywidendę swoim akcjonariuszom.” ­-wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki InBook S.A.     

W lipcu br. Emitent poinformował o zawarciu umowy kredytowej z Alior Bank S.A. Bank udzielił Spółce kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 500 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt został udzielony na okres 23 miesięcy – do dnia 30 czerwca 2021 r. Zarząd InBook S.A. uważa, że pozyskanie dodatkowego finansowania umożliwi wzrost skali działalności Spółki.

„Po raz pierwszy w historii InBook posiada istotne środki na rozwój. Zostaną one przeznaczone na realizację opublikowanej strategii. Dzisiejsza sytuacja na rynku wymaga z jeden strony sporej ostrożności w wyborze nowych obszarów działalności, a z drugiej szybkości, odwagi i agresywności, bo zyskuje ten, kto pierwszy zajmie pozycję w konkretnym obszarze produktowym.” – dodaje Prezes Jarosz.

W czerwcu 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Sławomira Jarosza na stanowisko Prezesa Zarządu. Jest on specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego. Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu ABS Investment S.A. – funduszu kapitałowego specjalizującego się w inwestycjach na rynku NewConnect.

InBook S.A. zakończył 2018 r. zyskiem netto w wysokości 49 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 4.969 tys. zł.