Inwestycje w lokale użytkowe zamiast lokat bankowych

    0

    Niskie oprocentowanie lokat bankowych spowodowało zmiany na rynku nieruchomości. Wzrosło zainteresowanie inwestowaniem w lokale użytkowe, tu można uzyskać najwyższą stopę zwrotu z kapitału.
    Przemieszczanie środków finansowych z lokat bankowych można obserwować od dwóch lat. Z deflacją związane jest niskie oprocentowanie lokat bankowych. Przepływ kapitału odbywa się w kierunku rynku nieruchomości.
    -Największą stopę zwrotu na rynku nieruchomości, dochodzącą do 12 proc., a dotyczą lokali użytkowych – mówi Małgorzata Czeboćko, Grupa Emmerson.