Jak cyfrowa transformacja przeciwdziała spowolnieniu w branży ubezpieczeniowej?

analizy forex raport

Branża ubezpieczeniowa na całym świecie znajduje się w trakcie cyfrowej transformacji. Ubezpieczyciele próbują stosować nowe technologie i nowoczesne sposoby działania  w branży, która jest zarówno silnie regulowana, jak i niechętnie zmienia swoje procesy, które istnieją od lat. W związku z tym wiele instytucji z tego sektora wdraża nowe technologie  w sposób spowolniony.   

Skutkuje to zapotrzebowaniem na technologię, która pomaga możliwie najszybciej wspierać
i wzmacniać pozycję firm ubezpieczeniowych w zakresie przyjmowania nowych rozwiązań
i zaspokajania codziennych potrzeb klientów. Ponadto technologia ta musi być niezawodna
i wysoce bezpieczna, aby chronić wrażliwe dane. Ubezpieczyciele muszą lepiej zrozumieć zarówno to, co spowalnia proces transformacji cyfrowej w ich branży, jak i to, co nowoczesna technologia może zrobić, aby szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w firmach.

Dlaczego branża ubezpieczeniowa potrzebuje cyfrowej transformacji?

Zdaniem McKinsey, branża ubezpieczeniowa jest jedną z ostatnich, które przechodzą cyfrową transformację na dużą skalę. Jest to spowodowane regulacjami rządowymi, złożonością oferowanych usług, dużymi wymogami kapitałowymi stawianymi najważniejszym przedstawicielom branży oraz szerokim wachlarzem polityk, które należy weryfikować podczas każdej procedury. Elementy te od dawna uniemożliwiają przedsiębiorstwom szybkie przyjęcie nowych technologii, które gwałtownie zmieniają sposób prowadzenia biznesu.

Postępy poczynione dzięki cyfryzacji w innych gałęziach przemysłu dotarły już do sektora ubezpieczeniowego. Ponieważ firmy na całym świecie tworzą nowoczesne doświadczenia cyfrowe i pozwalają klientom budować usługi online wokół indywidualnych potrzeb, klienci
z branży ubezpieczeniowej zaczynają oczekiwać podobnego poziomu usług, jakiego doświadczają gdzie indziej.

Ubezpieczenia opierają się na samoobsłudze klienta, którą wspierają wysoko wykwalifikowani pracownicy. Współcześni klienci oczekują dziś usług cyfrowych, które są zgodne z precedensem ustalonym przez takie firmy jak Amazon. W związku z tym ważne jest, aby współczesny ubezpieczyciel dostarczył odbiorcom szeroki wachlarz skutecznych narzędzi stworzonych  z myślą o wielu różnych okolicznościach życiowych, ale również zapewnił osobom fizycznym możliwość zadbania o indywidualne potrzeby.

Wpływ transformacji cyfrowej na samoobsługę klientów ubezpieczeniowych to nie tylko zadowoleni klienci, lecz także lepsze wyniki finansowe. Według Forbesa, automatyzacja procesów w branży ubezpieczeniowej, możliwa dzięki cyfrowemu przetwarzaniu, może skutkować obniżeniem kosztów operacyjnych nawet o 65%.

Nowoczesna technologia przyspiesza ubezpieczenie

Dziś ubezpieczyciele na całym świecie zastanawiają się, czy technologia pomoże czy utrudni utrzymanie ubezpieczycielom dotychczasowej pozycji. Dobrze zarządzana firma powinna być   w stanie funkcjonować w każdej branży, pozyskując i utrzymując klientów. Oznacza to, że firma chcąca skorzystać z transformacji cyfrowej będzie potrzebowała skutecznych narzędzi  i wyszkolonego zespołu, aby dobrze funkcjonować bez względu na sektor, w którym działa. Firmy, które chcą się rozwijać i spełniać nowoczesne oczekiwania klientów, wykorzystają nowe narzędzia, aby wzmocnić swoje kadry i długoterminowe strategie biznesowe w sposób, który wcześniej nie był możliwy.

Dzięki zwiększonej dostępności takich rozwiązań, brokerzy zaczynają dziś uzyskiwać dostęp do danych i narzędzi, które duże firmy ubezpieczeniowe mają już od dłuższego czasu. Brokerzy starają się wykorzystać narzędzia analityczne do określenia najlepszych i najdłużej trwających kontraktów w celu uzyskania znaczących zysków finansowych. Jednak ogromna ilość danych generowanych przez klientów i potencjalnych klientów musi być zarządzana i wykorzystywana za pomocą analizy prognostycznej w celu stworzenia spersonalizowanych usług ubezpieczeniowych, których zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje powszechnie oczekują  w epoce nowoczesnych ubezpieczeń.

Innowacyjne firmy ubezpieczeniowe poczyniły duże postępy w dziedzinie analityki i zaczęły stosować wielokanałowość obecności w Internecie. Jednak większość z nich znajduje się na wczesnym etapie stosowania dogłębnej analizy danych zebranych o klientach w celu stworzenia bardziej efektywnych dróg kontaktu.

Te nowe wyzwania i możliwości oznaczają, że różnej wielkości firmy ubezpieczeniowe mogą wprowadzać innowacje w sposób, który pomaga lepiej docierać do odbiorców docelowych. Razem czynniki te powodują, że cyfrowa transformacja w branży ubezpieczeniowej jest nie tylko priorytetem, ale i znaczącym kolejnym krokiem dla firm na całym świecie.