Dla części przedsiębiorców sezon urlopowy stanowi najbardziej dochodowy okres w roku, dla innych z kolei, oznacza przede wszystkim zastój w biznesie. W przypadku przedstawicieli tej drugiej grupy, przejściowy spadek przychodów sam w sobie nie jest zmartwieniem. Zagrożeniem mogą być jego ewentualne konsekwencje, czyli wpływ na stabilność finansową firmy.

Najczęstszym skutkiem sezonowego spadku popytu na produkty i usługi jest pojawienie się problemów z płynnością finansową. Przed spodziewanym okresem spowolnienia, przedsiębiorcom najczęściej pozostaje jedynie skupić się na zabezpieczeniu finansów firmy. Jakie rozwiązania, poza kredytami i pożyczkami, powinni mieć na uwadze w tym niełatwym czasie? Oto kilka prostych porad, które pomogą przetrwać zastój w biznesie w sezonie urlopowym.

Monitorowanie stanu konta firmowego

Konieczność pilnowania stanu finansów wydaje się kwestią oczywistą, ale wielu przedsiębiorców niestety o niej zapomina. Mowa tu nie tylko o skutecznym egzekwowaniu płatności od kontrahentów, ale również o odpowiednim, zapobiegającym problemom finansowym, planowaniu budżetu. Gdy zbliża się sezon urlopowy i spodziewany jest zastój w biznesie, trzeba przede wszystkim lepiej planować wydatki. Większy zapas gotówki zapewni spokój w okresie spowolnienia i pozwoli z łatwością regulować bieżące zobowiązania.

Prognozowanie przepływów pieniężnych

Zastój w biznesie jest zwykle mniej dokuczliwy, gdy przedsiębiorca orientuje się, jaka może być skala ewentualnych trudności. Dlatego też, warto sporządzić prognozę kosztów i przychodów (w układzie miesięcznym) na sezon urlopowy, a najlepiej na cały rok. Jeśli działalność prowadzi już od dłuższego czasu, pomocne w tym zakresie będą dla niego miesięczne wyniki z poprzednich lat. Analizując historyczne przepływy pieniężne może ocenić, jak w przeszłości przebiegały w firmie okresy spowolnienia.

Zachęty do szybszego opłacania faktur w sezonie urlopowym

Spowolnienie w sezonie urlopowym jest szczególnie ryzykowne dla firm stosujących odroczone terminy płatności. Dlatego w ich przypadku, walka z zastojem finansowym powinna koncentrować się na przyspieszeniu wpływu środków od kontrahentów. By zachęcić odbiorców do szybszego opłacania faktur, mogą one oferować na przykład rabaty za natychmiastową zapłatę. Takie rozwiązanie z różnych względów nie zawsze jest możliwe, ale tam, gdzie udaje się je wdrożyć, pozytywnie oddziałuje na płynność finansową firmy.

Faktoring sposobem na zastój w biznesie

By nie dopuścić do utraty płynności w sezonie urlopowym, można skorzystać z usług faktoringu klasycznego (należnościowego). Występuje on w kilku różnych odmianach, ale istota każdej z nich jest taka sama. Przedsiębiorstwo przekazuje instytucji faktoringowej faktury z odroczonym terminem zapłaty, w zamian za co, często jeszcze tego samego dnia otrzymuje od niej należne pieniądze. Dzięki temu, może zyskać dostęp do środków zamrożonych w należnościach i poprawić swoją płynność finansową. Ci przedsiębiorcy, którzy potrzebują wsparcia głównie w sezonie urlopowym i nie chcą nawiązywać długoterminowej współpracy z faktorem, powinni zainteresować się „Fakturą na Raz”. To produkt oferowany przez firmę Faktoria, który pozwala w szybki i wygodny sposób, za pośrednictwem drogi elektronicznej, przekazać do sfinansowania wybraną należność. W ten sposób można uzyskać środki nawet w ciągu 30 minut od zaakceptowania przesłanej faktury. Więcej o szczegółach działania i zaletach takiego rozwiązania można przeczytać na stronie:  https://faktoria.pl/faktura-na-raz.

O czym jeszcze warto pamiętać?

By móc przetrwać zastój w biznesie, trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Przed sezonem urlopowym należy dobrze przeanalizować kondycję finansową przedsiębiorstwa i sytuację na rynku, a także sprawdzić możliwości finansowania. Ważne jest jednak, aby o wszystkie te kwestie zadbać zanim pojawią się negatywne konsekwencje zastoju. Gdy wystąpią już problemy z płynnością, nie będzie można liczyć na skorzystanie z faktoringu czy innych metod finansowania. Kluczem do przetrwania okresu spowolnienia jest zabezpieczenie finansów firmy i wczesne reagowanie na ewentualne trudności.