Jak uniknąć konsekwencji dziedziczenia długów?

0

W wielu sytuacjach po śmierci najbliższych stajemy się posiadaczami nie tylko dóbr, ale również długów, które często przekraczają wartość spadku, jak i nasze możliwości finansowe. Co zrobić, kiedy w trudnym czasie zostajemy dodatkowo obarczeni przyjęciem długów? O zasadach dziedziczenia opowiada Kamil Muskus, Dyrektor Badań i Rozwoju z firmy Compass Money.

Kamil Muskus, Dyrektor Badań i Rozwoju firmy Compass Money
Kamil Muskus, Dyrektor Badań i Rozwoju firmy Compass Money

Dziedziczymy zarówno aktywa, jak i pasywa, ponieważ po śmierci spadkodawcy na jego bliskich przechodzą wszystkie prawa oraz obowiązki. Ważne jest, by poznać zasady przyjmowania spadku, aby uniknąć sytuacji, w której my oraz nasi najbliżsi wpadniemy w pętlę zadłużenia. Po konsultacji z Karolem Obrębskim z Departamentu Prawnego Compass Money opracowany został zbiór najważniejszych informacji dotyczących zasad dziedziczenia długów w Polsce.

Czas naszym sprzymierzeńcem i wrogiem

„Pierwszym i najistotniejszym momentem jest chwila, w której dowiadujemy się o tytule powołania do spadku z testamentu lub z ustawy. Jest to czas, w którym otrzymujemy informację o śmierci spadkodawcy lub o odrzuceniu spadku przez osobę, która według przepisów miała do niego prawo wyprzedzające nasz tytuł. Warto również pamiętać, że moment dowiedzenia się o tytule podlega oczywiście dowodzeniu, jeśli sprawa dotyczy spadkobiercy z dalekiej rodziny lub takiego, z którym się nie utrzymywało żadnych kontaktów – możemy się o tym dowiedzieć nawet dopiero po wielu latach od śmierci. Od tego momentu mamy 6 miesięcy na to, by podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu dziedzictwa. Jeżeli tego nie zrobimy, to odziedziczymy cały spadek z długami, które będziemy musieli opłacić z własnych zasobów finansowych”- mówi Kamil Muskus, Dyrektor Badań i Rozwoju z Compass Money i dodaje – „Złożenie oświadczenia w przedmiocie spadku może nastąpić w sądzie, gdzie należy dostarczyć stosowny wniosek lub u notariusza – jest to znacznie szybsze i wygodniejsze rozwiązanie. Wystarczy umówić się na spotkaniepodczas którego notariusz wskaże potrzebne dokumenty, a po sporządzeniu aktu notarialnego prawnik prześle go do sądu. Ta czynność prawna obarczona jest niewielkim kosztem finansowym – zazwyczaj poniżej 100 złotych od osoby”.

Czytaj również:  ING Lease po trzech kwartałach 2017 r.

W całości, w połowie albo w ogóle

„Możliwe są 3 warianty dziedziczenia. Pierwszym z nich jest przyjęcie spadku wprost. Dochodzi do niego z woli spadkobiercy lub w sytuacji, gdy w określonym czasie nie zadeklarował on swojego stosunku wobec spadku. Ten rodzaj dziedziczenia obarcza nas w całości aktywami i pasywami spadkodawcy. Przyjęcie spadku wprost skutkuje odpowiedzialnością za długi spadkowe także z własnego majątku, kiedy wartość otrzymanego nie wystarcza na spłacenie zaległości zmarłego. Nie ma możliwości, by odziedziczyć majątek z pominięciem długów. Należy również zaznaczyć, że przyjęcie spadku wprost nie dotyczy osób małoletnich.