Jedną z najlepszych form inwestowania jest inwestycja w nieruchomości

Przy spadających stopach procentowych, a w ślad za nimi oprocentowaniu lokat bankowych warto rozważyć inwestycje w nieruchomości.

– Rekomendowany jest zakup mieszkania pod wynajęcie lub udział w apart- lub condo-hotel. W przypadku apart- i condo-hotelu gwarantowana stopa zwrotu przez 10-15 lat waha się w granicach 10%, a w przypadku rentowności zakupu mieszkania pod wynajem w zależności od lokalizacji pomiędzy 5 a nawet 8% – mówi agencji MarketNews24 Dorota Pudełki z Grupy Emmerson.