Już 21,5 miliona osób ma dostęp do bankowości internetowej

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

Bankowość internetowa niezależnie od zmian sytuacji gospodarczej dynamicznie rośnie. Na koniec III kw. Ponad 21,5 miliona osób i blisko 1,9 miliona firm miało dostęp do swojego banku drogą elektroniczną. Prawdziwym hitem wśród klientów są karty zbliżeniowe, jest ich blisko 20 milionów sztuk, a wszystkich kart płatniczych około 35 milionów – wynika z 12. edycji raportu netBank przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na wtorkowej konferencji prasowej.

W Konferencji wzięli również udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

W III kwartale bieżącego roku liczba klientów indywidualnych mających dostęp do bankowości internetowej wzrosła o 1,64% w porównaniu do II kwartału i aż o 8,75% w ujęciu rocznym. Po raz pierwszy od 2009 roku nieznacznie spadła liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej (0,5%). Jednak w ujęciu rocznym nadal mamy do czynienia ze wzrostem o prawie 1 milion osób (8,5%).

„Rozwój rynku bankowości internetowej trudno porównać do któregokolwiek obszaru działalności bankowej. Zarówno stabilność jak i dynamika wzrostu tego segmentu nie ma precedensu. To doskonały przykład na to, że wspólne działania uczestników rynku mogą dawać bardzo pozytywne rezultaty. Mamy dobre regulacje, najnowsze i przyjazne klientom technologie co skutkuje ogromnym wzrostem popularności korzystania z internetowego kanału dostępu do banków.”– mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Warta odnotowania jest zmniejszająca się średnia wartość przelewów wśród klientów indywidualnych, co może świadczyć o większej popularności przelewów opiewających na mniejsze kwoty. Spadek średniej wartości płatności dokonywanych kanałem internetowym na jednego aktywnego klienta wynika z gwałtownego wzrostu liczby aktywnych klientów indywidualnych.

Na koniec III kwartału 2013 roku liczba klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających możliwość korzystania z usług bankowości internetowej wyniosła ponad 1,88 miliona, co, w porównaniu do II kwartału 2013 roku, stanowi wzrost o 26 tysięcy (1,43%). W ujęciu rocznym wzrost liczby użytkowników wyniósł prawie 45 tysięcy (2,45%).

Kolejny kwartał z rzędu polski rynek kart płatniczych bije rekord w liczbie wydanych kart. W porównaniu końca pierwszego półrocza, ogólna liczba kart płatniczych wzrosła o prawie 0,5 miliona sztuk (1,42%) i wynosi teraz 34,89 milionów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2012 roku ogólna liczba kart płatniczych wzrosła o 1,72 miliona (5,20%).

„Nasycenie kartami płatniczymi w Polsce nadal nie jest duże, liczba kart per capita wynosi około 0,90. Odstajemy od europejskiego poziomu, gdzie średnia wynosi 1,46 kart per capita. Można jednak powiedzieć, że goni europejską czołówkę, szczególnie dzięki kartom zbliżeniowym. Obecnie jest ich blisko 20 milionów sztuk, tylko w ciągu minionego roku ich liczba wzrosła po ponad 6,5 miliona sztuk. Co szczególnie ważne dla klientów, równie dynamicznie rośnie liczba terminali akceptujących zbliżeniowe transakcje, stanowią one już blisko połowę z ponad 300 tysięcy urządzeń.”– dodaje Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP

W III kwartale wzrosła ogólna liczba (o ponad 21 mln, 3,81%) oraz wartość (o prawie mld PLN, 5,38%) transakcji wykonanych kartami płatniczymi. Systematycznie zmienia się sposób w jaki klienci korzystają z kart płatniczych. Ilościowo coraz rzadziej wykorzystują je do płatności gotówkowych (np. wypłata gotówki w bankomacie) – już niemal 65% procent transakcji to transakcji bezgotówkowe. Mimo to transakcje gotówkowe stanowią prawie 70% wartości wszystkich transakcji. Długoterminowe trendy wskazują jednak na rosnące znaczenie obrotu bezgotówkowego.

Od początku roku, systemy Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. przetworzyły ponad 1,26 mld transakcji, z czego 378 mln przypadło na III kwartał. Wszystkich bezgotówkowych transakcji kartowych było w tym okresie 301 mln. Wartość obrotów od początku roku to 3,17 bln zła więc ponad dwukrotność PKB Polski za 2012 r. Zarówno liczba, jak i wartość transakcji bezgotówkowych w 2013 r. systematycznie rosną – w podstawowym systemie rozliczeń ELIXIR®, wartości te były odpowiednio wyższe o 6% i 4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Pengab: Rok 2013 dobry ale wymagający

Mijający rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako wymagający, a jednocześnie korzystany dla branży bankowej. Wzrost optymizmu był powszechny lecz jego dynamika powolna. Pengab r/r wzrósł o 9 p. do 26,3 w grudniu br. Nastąpiła również poprawa oceny sytuacji ekonomicznej banków z 19 pp. do 35 pp. Pomimo trudnej sytuacji na rynku kredytów po pierwszym półroczu 2013 r. nastąpiła dynamiczna poprawa, kluczowa dla wzrostu koniunktury w bankowości. Pomimo tego dopiero w IV kw. 2013 r. można mówić o upowszechnieniu pozytywnych kierunków. Za główne źródło zysków banków w 2013 r. uważa się bardziej redukcję kosztów niż wzrost przychodów. Za największe stymulanty rozwoju bankowości w mijającym roku uznano fuzje i przejęcia banków, wzrost gospodarczy, poziom centralnych stóp procentowych oraz wysokość marż odsetkowych.

Półroczny wzrost indeksu Pengab jest dowodem stale poprawiających się nastrojów bankowców. Niespełna połowa sądzi, że miniony rok był dobry dla bankowości, niewielu mniej uważa go za porównywalny do poprzedniego. Wydaje się, że dobre nastroje utrzymają się również w 2014 roku czemu sprzyjać może prognoza makroekonomiczna gospodarki. Poziomy optymizmu w perspektywie półrocznej stanu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i stanu polskiej gospodarki konsekwentnie zwyżkują. Wszystkie te wskaźniki od początku roku zanotowały kilkudziesięciopunktowy wzrost. Ostatni miesiąc przyniósł natomiast korektę prognoz kredytów i depozytów bankowych. Spadki te w większym stopniu odnoszą się jednak do gospodarstw domowych niż do podmiotów gospodarczych.