KNF psuje plany Ministerstwu Finansów

0

W ustawie budżetowej za 2015 rok Ministerstwo Finansów zakładało, że z dywidend od spółek zgarnie 6,3 mld zł. Jak pisze portal Money.pl, zamieszanie wokół franka szwajcarskiego może te plany pokrzyżować. Pod znakiem zapytania stoi kilkaset milionów złotych dywidendy z PKO BP i miliony podatku dochodowego, którego banki – jeśli KNF zablokuje im wypłaty dywidendy – nie wpłacą do budżetu.

Powodem rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego jest błyskawiczny wzrost kursu franka szwajcarskiego względem złotego, po styczniowej deklaracji Narodowego Banku Szwajcarii, że przestaje bronić ustalonego maksymalnego kursu 1,20 franka za euro. Zagrożenie wypłacalności dużej grupy klientów banków ze zrozumiałych względów wywołało zainteresowanie KNF. Komisja zaleciła, by zabezpieczeniem powstałego ryzyka niespłacalności kredytów było niewypłacenie dywidendy z zysku za 2014 rok.

Zalecenie KNF działa wbrew oczekiwaniom Skarbu Państwa, który szykuje się do wyjścia z unijnej procedury nadmiernego deficytu. Korekty w systemie Otwartych Funduszy Emerytalnych już sprawiły, że deficyt się obniżył, ale do zejścia poniżej progu 3 proc. PKB jeszcze brakuje 2-3 pkt proc. Brak wpływów z dywidend ten plan utrudni.

Jak podliczył Money.pl w ostatnich pięciu latach do budżetu wpływało z dywidend średnio 6,1 mld zł, czyli 2,2 proc. wszystkich wpływów. Rok 2014 był pod tym względem akurat słabszy, bo państwo zebrało od swoich spółek tylko 4,2 mld zł. Co nie przeszkodziło ministerstwu, by na 2015 rok założyć wpływy o 2 mld zł wyższe.

Dochody budżetu z dywidend
  Dywidendy ze spółek Skarbu Państwa
wpłacone do budżetu (mld zł)
dochody budżetowe
ogółem (mld zł)
dywidendy jako procent
dochodów państwa
2015 6,25 297,20 2,10
2014 4,16 283,54 1,47
2013 7,05 279,15 2,53
2012 8,21 287,60 2,85
2011 6,12 277,56 2,21
2010 4,98 250,30 1,99

Źródło: Money.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów, wartości za 2015 r. z ustawy budżetowej, za 2010-2014 z wykonania budżetu

Czytaj również:  Kurs euro stabilny w oczekiwaniu na dalsze impulsy

Na słabsze dochody złożyła się między innymi dużo niższa wypłata z zysku od największego banku w kraju, czyli PKO BP. Skarb Państwa ma w banku ponad 31 proc. akcji, a PKO BP przez ostatnich pięć lat zasilał budżet wypłatą średnio 600 mln zł. W zeszłym roku – było to niecałe 300 milionów.

W raporcie rocznym za 2014 roku bank wykazał 3,1 mld zł zysku netto, czyli poziom podobny jak rok wcześniej. Gdyby KNF zablokowała wypłatę dywidendy, Skarb Państwa będzie uboższy przynajmniej o 300 mln zł.

Zyski i dywidendy płacone przez PKO BP
  Zysk netto dywidenda wypłacona łącznie (mln zł) część przypadająca skarbowi państwa (mln zł)
2014 3 079,47 937,50 294
2013 3 233,76 2 250,00 706
2012 3 582,64 1 587,50 498
2011 3 953,62 2 475,00 777
2010 3 311,21 2 375,00 746

Źródło: Money.pl na podstawie danych PKO BP

Dywidenda to jedno. Drugą kwestią jest jeszcze podatek od dywidendy. Wypłacając w ubiegłym roku akcjonariuszom 937,5 mln zł brutto, oprócz przypadającej państwu, jako akcjonariuszowi, 31 proc. tej kwoty (294 mln zł), PKO BP musiał przekazać do budżetu 19 proc. całości dywidendy jako podatek dochodowy (178 mln zł). Jak wylicza Money.pl, Skarb Państwa zarobił więc na całej operacji łącznie 472 mln zł, z czego 178 mln zł podatku od dywidend zaksięgowano jako dochody z PIT lub CIT.

Jeśli rekomendacja KNF przełoży się na zmniejszone kwoty wypłat z zysków banków, to spadną też i przychody z podatków dochodowych. Nie tylko deklarowane w ustawie budżetowej 6,3 mld zł wpływów z dywidend, ale też i 44,4 mld zł dochodu z PIT oraz 24,5 mld zł z CIT mogą wymagać korekty.