Kolejny dobry rok dla osób poszukujących nowych wyzwań zawodowych

Przemysław Gacek, prezes zarządu Grupy Pracuj SA,
Przemysław Gacek, prezes zarządu Grupy Pracuj SA,

Raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów 2014”

Coroczny raport, przygotowany na podstawie analizy ogłoszeń o pracę zamieszczanych w największym polskim portalu rekrutacyjnym Pracuj.pl, pozwala z coraz większym optymizmem patrzeć na rynek pracy. Już drugi rok z rzędu możemy obserwować systematyczny wzrost liczby ogłoszeń utrzymujący się na zbliżonym do 8% poziomie.

  • 386 520 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2014 roku
  • 7,8% wzrost liczby ofert w porównaniu z rokiem 2013
  • 22,5% wzrost liczby ofert pracy z branży transport i logistyka
  • 13,4% wzrost liczby ofert pracy z branży budownictwo i nieruchomości
  • 24% wzrost zapotrzebowania na specjalistów ds. HR
  • Największy przyrost zapotrzebowania na pracowników z firm zatrudniających do 10 pracowników

Rok 2014 był rekordowy pod kątem liczby ofert pracy opublikowanych na Pracuj.pl  (386 520 ofert pracy). Pracodawcy wykazali optymizm, który zaowocował zwiększeniem liczby ogłoszeń o pracę o prawie 17% w stosunku do 2012 roku (330 428 ofert) oraz prawie 8% wzrostem w stosunku do 2013 roku (358 478 ofert).

W jakiej branży najłatwiej było znaleźć pracę w 2014 r.?

Pierwsza piątka branż, publikująca najwięcej ofert pracy, nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Od lat niezmiennie liderem pozostaje handel i sprzedaż – w 2014 r. zaoferowano 84 331 miejsc pracy, co stanowiło 22% ogółu ofert dając 1,5% wzrost rok do roku. Na kolejnych miejscach uplasowały się: bankowość, finanse i ubezpieczenia (wzrost liczby ofert pracy o 8,4%), telekomunikacja i zaawansowane technologie (spadek o 11%), przemysł ciężki (wzrost o 6,2%) oraz budownictwo i nieruchomości (wzrost liczby ofert pracy o 13,4%).

Kolejną branżą, która złapała oddech po kilkuletniej zapaści, jest turystyka, hotelarstwo i gastronomia; tutaj odnotowano niemal 30% wzrost ogłoszeń o pracę (wzrost o dokładnie 29,4%). Może oznaczać to, że Polaków nie tylko stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale i na wydawanie pieniędzy na przyjemności – co jest jednym z symptomów świadczących o jakości gospodarki. Mocno trzyma się także transport i logistyka –  podobnie, jak w poprzednim roku zaobserwowano wzrost liczby ofert pracy o niemal ¼ (wzrost o 22,5% w porównaniu do 2013 r.).

Jacy specjaliści byli w cenie?

Z danych Pracuj.pl wynika, że w 2014 r. najwięcej ofert pracy było dla handlowców (155 458 ogłoszeń o pracę), pracowników do spraw obsługi klienta (74 568 ofert) oraz specjalistów do spraw finansów (64 718 ofert) i IT (55 973 ofert). Wśród ogłoszeń dla finansistów szczególnie wzrosło zapotrzebowanie na pracowników bankowości, zarówno odpowiedzialnych za bankowość detaliczną, jak i korporacyjną.

Największy wzrost zapotrzebowania odnotowano dla pracowników związanych z turystyką, liczba ofert pracy dla tych specjalistów wzrosła o 35,6%. Także pracownicy produkcji (17% więcej ogłoszeń niż przed rokiem) oraz logistycy (wzrost liczby ofert pracy o 12%) nie mieli w 2014 r. powodów do narzekań.

Zaobserwować można także wciąż rosnącą liczbę ofert dla specjalistów z obszaru HR oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Co prawda w 2014 nie pobito rekordu z 2013 (wzrost o 43%), jednak wzrost liczby ofert pracy na poziomie 23,9% to sygnał utrzymującego się pozytywnego trendu. Trwające rekrutacje, powiększająca się liczba zatrudnionych to czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie rynku na specjalistów ds. HR.

Odnotowano również kilkunastoprocentowy wzrost liczby ofert pracy z branży budownictwo i nieruchomości. Najczęściej w tej branży poszukiwani są handlowcy i budowlańcy, jednak zapotrzebowanie na tych specjalistów utrzymuje się na podobnym poziomie co w 2013 roku. Wzrósł za to popyt na inżynierów (wzrost liczby ofert pracy o 7,3%).

Gdzie najłatwiej o pracę?

W 2014 r. województwo mazowieckie okazało się zdecydowanym liderem, zarówno pod względem liczby ofert, stanowiących jedną piątą wszystkich ogłoszeń o pracę (83 545 ofert), jak i dynamiki wzrostu (o 22,6% więcej ofert niż przed rokiem). Przy czym warto dodać, że 74% ofert z woj. mazowieckiego pochodziła z Warszawy. Tuż za liderem plasują się województwa: wielkopolskie (wzrost liczby ofert pracy o 15,5%), dolnośląskie (wzrost o 12,8%) oraz małopolskie (wzrost o 10,2%). Jedną z przyczyn tak dużych wzrostów może być fakt, że lokalizacje te są chętnie wybierane na centra usług wspólnych. Przybyło także ofert zagranicznych, o 15,9%.

Najwięcej ogłoszeń o pracę opublikowały firmy zatrudniające powyżej 250 osób, jednak najdynamiczniejszy wzrost widać w sektorze firm najmniejszych, zatrudniających do 10 osób. Te przedsiębiorstwa złożyły w 2014 roku 68 029 ofert pracy, o 17,3% więcej niż w 2013. Może to oznaczać, że utrzymuje się pozytywna tendencja na rynku pozwalająca mikroprzedsiębiorcom na rozwój i idące za tym zwiększanie zatrudnienia.

Komentarz Przemysława Gacka, prezesa zarządu Grupy Pracuj S.A.:

Rok 2014 możemy uznać za udany. Rosła nie tylko liczba ofert pracy, ale również liczba wysyłanych aplikacji, co pokazuje, że pracownicy uwierzyli, że mogą próbować zmienić pracę na lepszą. Mimo niektórych badań, które wskazywały małą gotowość Polaków do zmiany pracy, z naszych obserwacji wynika, że wzrost liczby osób poszukujących pracy jest wyraźny i ta tendencja powinna się utrzymać. Ożywienie na rynku pracy potwierdzają również dane GUS pokazujące malejący poziom bezrobocia i wzrost realnej wartości płac.

Po ostatnim kryzysie pracodawcy zwiększają zatrudnienie w sposób ostrożny, jednak zapotrzebowanie na pracowników systematycznie rośnie. Poprawę stanu gospodarki widać w zwiększonym zapotrzebowaniu na pracowników odpowiedzialnych za produkcję i logistykę. Wzrost zapotrzebowania na tych specjalistów pokazuje, że Polska gospodarka jest w stosunkowo dobrym stanie. Wynik wskaźnika polskiego sektora przemysłowego PMI sygnalizuje wyraźną poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Potwierdzają to nasze dane, które ukazują kilkunastoprocentowy wzrost ofert pracy dla pracowników produkcyjnych.

Oferty pracy dla IT to czwarta najbardziej liczna kategoria ofert pracy w naszym serwisie, połowa z nich dedykowana jest programistom. Jednak rosnąca rola sieci informatycznych i zwiększająca się liczba danych, które są magazynowane, sprawia, że w obszarze IT obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na osoby odpowiedzialne za audyt i bezpieczeństwo danych. Obszar IT to nie jedyny obszar, w który obserwujemy rynek pracownika. Pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich handlowców, również inżynierowie coraz częściej dyktują warunki zatrudnienia. Podejrzewam, że w przyszłym roku będzie coraz więcej obszarów, w których będziemy dostrzegać rynek pracownika.

Cały czas obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. HR i zarządzania zasobami ludzkimi. Trend ten utrzymuje się już od zeszłego roku, co potwierdza, że wzrost ofert pracy w tym obszarze zwiastuje ożywienie na rynku pracy.

Mimo wyraźnego ożywienia na rynku pracy w Polsce trudno przewidzieć, jak bardzo ten trend będzie się pogłębiał w 2015 roku.  Zagrożeniami dla dalszego ożywienia mogą być ciągle bardzo niestabilna sytuacja na Wschodzie oraz cały czas niepokojąca kondycja finansowa strefy euro. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że jakiekolwiek obawy pracodawców widoczne są praktycznie natychmiast w spadku liczby publikowanych ogłoszeń o pracę. Ostatni kwartał 2014 roku pokazuje, że pracodawcy optymistycznie – a nawet bardzo optymistycznie – patrzą w przyszłość.