Komentarz dzienny, 14 listopada 2013

0

Dziś o 10:00 GUS ogłosi informację sygnalną o PKB za III kwartał. Oczekiwania dalszego przyspieszenia wzrostu gospodarczego są w pełni uzasadnione poprawą danych miesięcznych we wszystkich kategoriach, sugerującą zarówno istotną kontrybucję konsumpcji prywatnej, jak i zdecydowane wyhamowanie spadków inwestycji. Uważamy, że modele oparte na wartości dodanej mogą zawyżać faktyczną dynamikę PKB we wczesnej fazie ożywienia (tak było w 2009 i 2010 roku), stąd też nasze bardziej zachowawcze oczekiwania, zwłaszcza biorąc pod uwage niektóre rynkowe i rządowe prognozy (2% a nawet nieco więcej). O 14:00 zostanie z kolei opublikowana inflacja. W związku z niskimi odczytami żywności w regionie (Czechy i Węgry) bardziej prawdopodobna jest realizacja inflacji na poziomie 0,9% niż podawane przez nas wcześniej 1,0%. Równolegle z danymi GUS o inflacji, NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 w październiku – za spodziewane wyhamowanie dynamiki odpowiada głównie niska dynamika depozytów gosp. domowych.

Czytaj również:  Kurs euro w kierunku 4,35