Komentarz dzienny, 16 października 2013

0

Inflacja we wrześniu delikatnie spadła do 1,0% z 1,1% w poprzednim miesiącu. Przyczyną wyhamowania jest jednorazowy spadek w kategorii edukacja (-6,9%), który wystąpił ze względu na zmiany ustawy o systemie oświaty (likwidacja dodatkowo płatnych zajęć w przedszkolach). Wszystkie pozostałe kategorie zachowały się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, mianowicie, odnotowano umiarkowany wzrost cen paliw (+1,8% m/m), ceny żywności nie zmieniły się (co właśnie oznacza lewy ogon rozkładu zmian cen w Polsce i jest idealnie spójne z zachowaniem cen żywności w regionie – jest to taki ,,polski spadek’’ cen żywności). Kategorie bazowe zachowały się adekwatnie do tendencji sezonowych i gdyby nie spadki w edukacji, inflacja bazowa nie uległaby zmianie, a tak zaobserwujemy prawdopodobnie spadek do 1,3% (oficjalne dane opublikowane zostaną jutro).

Czytaj również:  Oczekiwane wzrosty kursu dolara osłabią wycenę złotego do euro