Komentarz dzienny, 17 października 2013

0

Roczna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła z 2,0% do 3,6%, co jest wynikiem nieco lepszym od oczekiwań analityków (i zbliżonym do naszej prognozy). Dzisiejsze dane to informacja sygnalna. Możemy jedynie spekulować, że za wzrostem wynagrodzeń stoi różnica w liczbie dni roboczych (+1 r/r) i przesunięcia premii w górnictwie miedzi. Po oczyszczeniu z tych efektów otrzymalibyśmy tempo wzrostu płac w przedziale 2-2,5%. W perspektywie kolejnych miesięcy możemy liczyć jedynie na lekko wznoszącą ścieżkę wynagrodzeń – stosunkowo niskie dynamiki płac to stały element nowego krajobrazu, gdzie polscy przedsiębiorcy muszą stale kontrolować stronę kosztową.

Czytaj również:  Luka w finansowaniu potrzeb kredytowych MŚP w strefie euro to ponad 400 mld EUR