Komentarz dzienny, 23 października 2013

0
raport analiza wyniki

Sprzedaż detaliczna we wrześniu przyspieszyła do 3,9% r/r z 3,4% w poprzednim miesiącu (konsensus rynkowy – 4,6%, nasza prognoza – 5,5%). Mniejsza skala przyspieszenia, pomimo korzystnej liczby dni roboczych, to wynik bardzo słabej sprzedaży żywności (najgorsza miesięczna dynamika odkąd GUS publikuje sprzedaż w ujęciu PKD2007), notabene na liczbę dni roboczych zupełnie niewrażliwej. Po wyłączeniu żywności i paliw sprzedaż wzrosła o 7,4% r/r zaś w ujęciu realnym aż o 8,9%. Trend
wzrostowy jest jak najbardziej utrzymany.