Komentarz dzienny, 30 września 2013

0

Dochody Amerykanów podniosły się
w sierpniu o 0,4% w porównaniu do 0,2% wzrostu odnotowanego w poprzednim
miesiącu. Dzięki temu odczytowi średnia dynamika dochodów konsumenckich jest w
III kwartale najwyższa w tym roku (+0,3%, +0,2% II kwartał). Struktura wzrostu
dochodów jest pozytywna: praktycznie całość wzrostu przypada na podwyżki
wynagrodzeń przy pewnych marginalnych spadkach zaobserwowanych na dochodach z
aktywów (zyski kapitałowe i dywidendy). Dochody rozporządzalne w ujęciu realnym
wzrosły w sierpniu o 0,3% – III kwartał charakteryzuje się dzięki temu
najwyższą dynamiką tej kategorii w całym roku.


Czytaj również:  Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za 2017 rok