Komentarz dzienny, 8 listopada 2013

giełda inwestycje forex

ECB na wczorajszym posiedzeniu obniżył stopę referencyjna o 25pb do poziomu 0,25\%. Ruch ten nie był oczekiwany przez inwestorów, z których większość, jeśli w ogóle, to oczekiwała poluzowania w innej formie, mianowicie, że ECB będzie trzymał się swojej strategii komunikacyjnej i co najwyżej zapowie obniżkę stóp na grudzień (wraz z publikacją projekcji makroekonomicznych, które mogłyby taki krok uzasadniać). Bezpośrednią przyczyna obniżki stóp był nieoczekiwany spadek inflacji w strefie euro i utwierdzenie gremium w przekonaniu na temat utrzymywania się wydłużonego okresu naprawdę niskiej inflacji. Istotnym czynnikiem mógł być też mocny kurs euro. Bardziej fundamentalna przyczyną była prawdopodobnie potrzeba zakotwiczenia oczekiwań co do przyszłej ścieżki stóp procentowych w Eurolandzie (tym bardziej po niezbyt udanym eksperymencie z tzw. forward guidance). Co do innych parametrów polityki pieniężnej, wydłużono okres dostępności nieograniczonego krótkiego finansowania dla banków co najmniej do połowy 2015 i potwierdzono gotowość Banku do wprowadzenia ujemnej stopy depozytowej.