Komentarz dzienny, 9 października 2013

0

Zamówienia w niemieckim przemyśle
sprawiły niemiłą niespodziankę, notując drugi z rzędu spadek – tym razem o 0,3%
m/m (oczekiwano wzrostu o ok. 1% m/m). Tym samym, przynajmniej dla głównej
kategorii nie spełniły się prognozy odreagowania załamania zamówień w lipcu,
wiązanego przez część analityków z wygasaniem jednorazowego efektu Air Show w
Paryżu.