Kompania Piwowarska opublikowała kolejny raport dotyczący wpływu, jaki wywiera na gospodarkę narodową

Kampania Piwowarska 3

60 400 miejsc pracy, 2,4 mld złotych wydatków, 4,19 mld złotych dochodów sektora finansów publicznych, czyli jak jedna tylko firma – Kompania Piwowarska – wpływa na polską gospodarkę Kompania Piwowarska opublikowała kolejny raport dotyczący wpływu, jaki wywiera na gospodarkę narodową. Raport został przygotowany przez firmy Regioplan oraz EY (dawniej Ernst & Young). Wyniki są imponujące: dzięki warzeniu i sprzedaży piw KP pracę w Polsce znajduje ponad 60 000 osób, a do sektora finansów publicznych odprowadzane są miliardy złotych. Firma wydaje też niebagatelne sumy na zakup towarów i usług na krajowym rynku.

Raport przygotowano w 2013 roku, a obejmuje on przede wszystkim dane z 2012 roku. W analizowanym okresie Kompania Piwowarska uwarzyła niemal 14,4 mln hektolitrów piwa. Ta ilość przełożyła się na ok. 37% udziałów w rynku piwowarskim w Polsce, co czyni z KP niekwestionowanego lidera branży.

– Raport „Wkład Kompanii Piwowarskiej w polską gospodarkę” pokazuje, że wpływ firmy na gospodarkę należy analizować w szerszej perspektywie, uwzględniającej jej powiązania z innymi sektorami. W tym ujęciu efekty działalności Kompanii Piwowarskiej dla gospodarki Polski znacznie przewyższają produkcję, zatrudnienie i wpływy z podatków generowane bezpośrednio przez spółkę – mówi Marek Rozkrut, główny ekonomista EY.

Cały Bełchatów zatrudnię

Jako przykład szerszego ujęcia wpływu ekonomicznego może posłużyć poziom zatrudnienia. W 2012 roku Kompania Piwowarska bezpośrednio zatrudniała 3 261 osób, jednak dzięki zakupom, produkcji oraz sprzedaży piwa stworzyła łącznie 60 400 miejsc pracy w całej Polsce. Większość z nich (33 500 osób) była związana z zaopatrzeniem, w szczególności z rolnictwem, na pozostałą część składają się pracownicy sektora detalicznego (9 700) i branży gastronomicznej (13 900). Gdyby zgromadzić ich wszystkich w jednym miejscu, okazałoby się, że jest to populacja średniej wielkości polskiego miasta, jak Bełchatów, Biała Podlaska czy Świdnica.

Wkład KP w polską gospodarkę można wyrazić również w kategoriach wartości dodanej. Całkowita wartość dodana w Polsce generowana przez Kompanię Piwowarską i firmy w sektorach dostawców, branży gastronomicznej i detalicznej w związku z produkcją i sprzedażą piwa to 3,6 mld zł. Udział samej KP w tej kwocie wynosi 1,39 mld zł (39%), zaś pozostałe składowe to 220 mln zł – sektor detaliczny, 660 mln zł – sektor gastronomii i aż 1,32 mld zł generowane przez dostawców.

Co najmniej 6 branż zyskuje
Kompania Piwowarska kupuje w Polsce produkty rolne, opakowania, media i urządzenia, a także usługi takie jak transport czy marketing. Dzięki temu wpływa na co najmniej 6 branż. W 2012 roku firma wydała w Polsce 2,4 z ponad 3 mld zł przeznaczonych na zakup towarów i usług. Najwięcej na działalności Kompanii Piwowarskiej zyskuje sektor opakowań (755 mln zł), dalej rolnictwo (543,6 mln zł) oraz media i marketing (436,8 mln zł). Wydatki KP przekładają się również na miejsca pracy w wymienionych branżach. Pod tym względem najbardziej korzysta rolnictwo – dzięki KP pracę w tym sektorze znajduje ponad 24 000 ludzi. Na drugim miejscu znalazł się przemysł opakowaniowy (3 458 pracowników), a na trzecim branża mediów i marketingu (2 400 pracowników). W sferze dostawców towarów i usług działalność KP generuje łącznie 33 500 miejsc pracy – więcej niż wynosi liczba mieszkańców najmniejszych państw Europy, czyli San Marino lub Monako.

Sprzedaż piwa Kompanii Piwowarskiej daje ponadto zatrudnienie 13 900 osobom w branży gastronomicznej, w której generuje przychody w wysokości ok. 1,54 mld zł. Ponad trzykrotnie więcej, czyli ok. 5,44 mld zł, konsumenci wydają na piwa różnych marek Kompanii Piwowarskiej w punktach sprzedaży detalicznej. W tym sektorze sprzedaż piwa generuje około 9 700 miejsc pracy.

Oddziaływanie regionalne

Bardzo silny wpływ na gospodarkę Kompania Piwowarska wywiera w regionach, w których zlokalizowane są jej browary, czyli na Górnym Śląsku (browar w Tychach), w Wielkopolsce (browar w Poznaniu) oraz na Podlasiu (browar w Białymstoku). Oprócz 1 300 miejsc pracy w samych browarach, funkcjonowaniu firmy w tych trzech regionach można przypisać 6 700 miejsc pracy.

Na działalności Kompanii Piwowarskiej zyskują także inne regiony: Lubelszczyzna, Pomorze, Opolskie, Dolny Śląsk, Warmia i Mazury, a także Pomorze Zachodnie. To tutaj KP kupuje słód i chmiel potrzebne do warzenia piwa.

Pendolino za piwo

Za sprawą działalności biznesowej Kompanii Piwowarskiej generowane są miliardy złotych dochodów sektora finansów publicznych. Jak wynika z obliczeń EY, w 2012 r. sektor ten uzyskał dzięki Kompanii Piwowarskiej 4,19 mld zł. Ta suma wystarczyłaby na zakup 50 wagonów pendolino albo aż 150 samolotów bezzałogowych dla polskiej armii*. Na wspomnianą kwotę złożyły się wpływy z akcyzy i podatku VAT od produkcji i sprzedaży piwa (2,97 mld zł) oraz podatki związane z wynagrodzeniami, od osób prawnych, środowiskowe i inne (1,25 mld zł)

– Kompania Piwowarska jest liderem branży w Polsce, ponieważ warzenie dobrego piwa to nasza pasja. Cieszymy się, że dzięki niej możemy wpływać na polską rzeczywistość gospodarczą w tak dużym stopniu. Wykorzystanie lokalnych surowców czy współpraca z lokalnymi dostawcami towarów i usług to dla nas priorytet i – w miarę rozwoju naszej firmy – chcemy rozszerzać tę współpracę, by ten wkład był jeszcze większy – podsumowuje raport Wojtek Mrugalski, kierownik ds. komunikacji Kompanii Piwowarskiej.

Browary wspomagają gospodarkę Europy

Na podobnych zasadach Grupa SABMiller oddziałuje na gospodarkę Europy. Z produkcją i sprzedażą piw SABMiller, który prowadzi na naszym kontynencie 17 browarów, związanych jest ok. 175 200 miejsc pracy. Dostawcy towarów i usług SABMiller uzyskali dzięki współpracy z Grupą 1,9 mld euro. Całkowita wartość dodana przypisywana produkcji i sprzedaży piw Grupy szacowana jest na 3,3 mld euro. Natomiast całkowity dochód budżetów państw europejskich, w których zlokalizowane są browary, to ok. 3,49 mld euro.

Kompania Piwowarska jest największą europejską spółką SABMiller. W naszym kraju znajduje zatrudnienie 1/3 wszystkich europejskich pracowników grupy (3 261 z 9 900).

* Obliczenia własne KP na podstawie informacji o wysokości przetargów.