Kompania Piwowarska opublikowała kolejny raport dotyczący wpływu, jaki wywiera na gospodarkę narodową

0

60 400 miejsc pracy, 2,4 mld złotych wydatków, 4,19 mld złotych dochodów sektora finansów publicznych, czyli jak jedna tylko firma – Kompania Piwowarska – wpływa na polską gospodarkę Kompania Piwowarska opublikowała kolejny raport dotyczący wpływu, jaki wywiera na gospodarkę narodową. Raport został przygotowany przez firmy Regioplan oraz EY (dawniej Ernst & Young). Wyniki są imponujące: dzięki warzeniu i sprzedaży piw KP pracę w Polsce znajduje ponad 60 000 osób, a do sektora finansów publicznych odprowadzane są miliardy złotych. Firma wydaje też niebagatelne sumy na zakup towarów i usług na krajowym rynku.

Raport przygotowano w 2013 roku, a obejmuje on przede wszystkim dane z 2012 roku. W analizowanym okresie Kompania Piwowarska uwarzyła niemal 14,4 mln hektolitrów piwa. Ta ilość przełożyła się na ok. 37% udziałów w rynku piwowarskim w Polsce, co czyni z KP niekwestionowanego lidera branży.

– Raport „Wkład Kompanii Piwowarskiej w polską gospodarkę” pokazuje, że wpływ firmy na gospodarkę należy analizować w szerszej perspektywie, uwzględniającej jej powiązania z innymi sektorami. W tym ujęciu efekty działalności Kompanii Piwowarskiej dla gospodarki Polski znacznie przewyższają produkcję, zatrudnienie i wpływy z podatków generowane bezpośrednio przez spółkę – mówi Marek Rozkrut, główny ekonomista EY.

Cały Bełchatów zatrudnię

Jako przykład szerszego ujęcia wpływu ekonomicznego może posłużyć poziom zatrudnienia. W 2012 roku Kompania Piwowarska bezpośrednio zatrudniała 3 261 osób, jednak dzięki zakupom, produkcji oraz sprzedaży piwa stworzyła łącznie 60 400 miejsc pracy w całej Polsce. Większość z nich (33 500 osób) była związana z zaopatrzeniem, w szczególności z rolnictwem, na pozostałą część składają się pracownicy sektora detalicznego (9 700) i branży gastronomicznej (13 900). Gdyby zgromadzić ich wszystkich w jednym miejscu, okazałoby się, że jest to populacja średniej wielkości polskiego miasta, jak Bełchatów, Biała Podlaska czy Świdnica.

Czytaj również:  Polacy nie chcą czekać na wizytę do lekarza. Większość płaci więc za świadczenia zdrowotne z własnej kieszeni

Wkład KP w polską gospodarkę można wyrazić również w kategoriach wartości dodanej. Całkowita wartość dodana w Polsce generowana przez Kompanię Piwowarską i firmy w sektorach dostawców, branży gastronomicznej i detalicznej w związku z produkcją i sprzedażą piwa to 3,6 mld zł. Udział samej KP w tej kwocie wynosi 1,39 mld zł (39%), zaś pozostałe składowe to 220 mln zł – sektor detaliczny, 660 mln zł – sektor gastronomii i aż 1,32 mld zł generowane przez dostawców.

Co najmniej 6 branż zyskuje