Komunikat w sprawie „C.H. NEXA” Spółka z o.o.

0
prawo sąd wyrok

W związku z licznymi publikacjami medialnymi dotyczącymi Pana Stanisława Kujawy, mając na względzie m.in. prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach kontroli skarbowej, w dniu 27 stycznia 2015 r., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, w trybie art. 34 ust. 1a-1c ustawy o kontroli skarbowej, wyraził zgodę na ujawnienie informacji dotyczących postępowań kontrolnych prowadzonych w „C.H. NEXA” Spółka z o.o.

Ujawnione informacje stanowią materiały zgromadzone w toku dotychczasowych działań kontroli skarbowej i będą podlegały dalszej weryfikacji administracyjnej oraz sądowej.