Konkurowanie na rynku mieszkaniowym poprzez kompleksowość usług

0

Kompleksowość usług jest sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami.
Taka kompleksowość świadczonych usług polega na wycenie nieruchomości, kredycie dla klienta na jej zakup czy remont, zapewnieniu usługi notarialnej, znalezieniu najemcy. Mieszkanie można oddać pośrednikowi w zarządzanie.
O takim podejściu do rynku mówi Maria Musiałek, dyrektor oddziału i prawnik w Grupie Emmerson SA.